Mats Fält: Harry som nyfascist

Har ni tänkt på en sak som man saknar i Sverige men alltid stöter på i brittiska städer? Jag brukar tänka på det i London och reagerade även i höstas i Manchester. Tidigt på morgonen och med början igen på tidig eftermiddag märks de som mest – eleverna i skoluniform. Ofta prydliga men inte alltid. De kommer travandes i större eller mindre grupper och har alla kläder i samma färger, oavsett ursprung och exakt ålder.

För det mesta verkar de må bra trots den reglementerade klädseln. Alla verkar inte tycka att sjal eller slips är en bra idé men de eleverna anpassar sig ändå så gott det går. Man vänjer sig med tiden. Jag har nog aldrig upplevt att uniformerna ger några tveksamma eller konstiga signaler. En orsak är förstås att de flesta elever i landet har gemensam klädsel – för dem är det varken konstigt eller kontroversiellt. Det är en naturlig del av skolan som de flesta tycker fungerar bra.

Som högerliberal får man förstås fundera lite på för- och nackdelar. Visst förloras lite frihet när rektor slår fast färg och form på skolans klädsel. Å andra sidan finns det ett antal tydliga fördelar. Alla vet vad som gäller. Sammanhållningen mellan eleverna markeras på ett mycket konkret sätt och stärks en smula. Konkurrensen om att köpa de senaste och mest exklusiva kläderna försvinner, åtminstone under skoldagen. En av skillnaderna som kan leda till trakasserier och otrygghet undviks. En skola med uniform blir inte per automatik något himmelrike men livet blir ändå i några tydliga avseenden enklare.

Jag tänker inte argumentera för något obligatorium. Idag råder dock något som närmast kan liknas vid beröringsskräck för frågan om gemensam klädsel i skolan. Vilket är konstigt med tanke på alla andra problem i verksamheten som borde ha betydligt högre prioritet. Det skulle knappast skada någon om den rektor som vill skulle få möjlighet att välja även det här alternativet. Blir det bra så sprider sig idén – slår det fel så stannar det vid några undantag som knappast hotar varken skolans värdegrund eller vårt demokratiska samhälle. Skräcken för auktoritära tendenser borde inte få blockera den här relativt odramatiska frågan. Vi behöver mer trygghet och ordning i våra skolor – inte omotiverade förbud för idéer som kanske kan göra verksamheten bättre.

I Frankrike har man startat ett försök med skoluniformer. Det är ett av många exempel på hur man i små steg sakta försöker ompröva den utveckling som monterat ned den franska kunskapsskolan under de senaste decennierna. Frankrike har gått samma väg som Sverige och på slutet även Finland – sunt förnuft har ersatts med lika politiserade som verklighetsfrämmande pedagogiska teorier, med nedslående effekter för både elever och lärare. Även den franska skolans rykte är numera betydligt bättre än verkligheten i klassrummen.

Till att börja med handlar det om 92 franska skolor som ska få prova att reglera elevernas klädsel under skoldagen. Det är inte många med tanke på landets drygt 68 miljoner invånare men det är ändå en början. Försöket tycks inte mötas med riktigt lika överdrivna protester som i vårt land. Kopplingarna till auktoritära system och förtryck av oskyldiga fria själar tycks inte vara lika självklara. Något kan det ha att göra med att Frankrike mellan 1940 och 1944 kontrollerades av en stat som faktiskt var totalitär.

En flicka tillfrågades om sin åsikt om den nya idén. ”Det är som i Harry Potter”, blev det glada svaret. Hon tänkte inte på nyfascister och någon fransk version av magister Caligula. Hon såg det nya försöket som något positivt och kanske till och med roligt. Hon kanske kommer att ge det en ärlig chans att göra skolan lite bättre, både i Frankrike och senare även här hemma. Det vore inte helt fel.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö Kommun