Mats Fält: En kruka på Peloponnesos

Det är få människor som alltid finns med oss – trots att de för mycket länge sedan gått till de sälla jaktmarkerna. Kung Pyrrhos av Epiros – beläget ungefär där det moderna Albanien ligger idag – är en av dessa sällsynta personer. Begreppet ”pyrrhusseger” förekommer inte sällan i både tal och skrift, som benämning på en seger vars pris är så högt att det på längre sikt underminerar den segrande partens förmåga att fortsätta kriget tills det kan avslutas på ett framgångsrikt sätt. Många härförare har ställts inför samma problem men det är alltid Pyrrhos som främst förknippas med begreppet.

Den som vill veta mer om mannen bakom ordet bör läsa Allan Klynnes fantastiska bok ”Pyrrhos – Segraren som förlorade” (Norstedts, 2016). Författaren leder läsaren mot sanningen om kungen och krigaren via de många spår han lämnat efter sig i de områden där han verkade. Bilden växlar successivt från förlorare till statsman, framgångsrik general och central spelare i sin tids geopolitiska drama. Pyrrhos var inte vem som helst, även om slutet blev snöpligt. Han var inte någon evig förlorare. Den vanliga bilden vi har med oss från historien har skapats av hans motståndare.

Pyrrhos föddes in i en av de härskande släkterna i Epiros. Tiden präglades dock av oro och dramatiska skiften. Hans tid på tronen avbröts av krig och idogt arbete för att kunna återta den förlorade positionen. Det här var efter Alexander den Stores tid. Pyrrhos blev inblandad i striderna mellan Alexanders efterträdare och hade inte minst nära band till den familj som tagit makten i Egypten.

Han träder på allvar in på den storpolitiska scenen när grekiska städer i södra Italien – dåtidens Stora Grekland – ber om hjälp mot romarna. Det är nu han vinner sina ”pyrrhussegrar” mot det Rom som alltid verkar kunna stampa fram nya legioner ur marken. Romarna förstår inte att man bör mäkla fred och kompromissa efter flera nederlag. Pyrrhus ställs inför samma problem som senare Kartagos Hannibal – Rom vet inte hur man förlorar enligt den gängse regelboken. Den eviga staden har skrivit egna regler.

Pyrrhus lyckas inte betvinga romarna och kommer dessutom i konflikt med sina uppdragsgivare – deras avsikt var aldrig att lämna över makten till sin framgångsrike allierade från öster. Generaler är bäst när de vinner lagom många segrar. Ett senare krigståg mot Kartagos besittningar på Sicilien är framgångsrikt men slutar även det med konflikter med de som generalen kommit för att befria. Efter en tid som oinskränkt härskare över ön tvingas Pyrrhos genomföra en katastrofal reträtt till fastlandet.

Vår hjälte kommer aldrig riktigt i mål. Kriget mot Rom hade kunnat ändra historiens gång. Invasionen av Sicilien hade kunnat bromsa Kartagos expansion. Pyrrhos hade kunnat skapa en tidigt motsvarighet till normandernas syditalienska rike – rikt och strategiskt beläget mitt i skärningspunkten för handeln mellan öster och väster. Nu kommer han bara halvvägs till målet och tvingas retirera tillbaka till hemlandet på Adriatiska havets östra kust.

Lite påminner Pyrrhos slut om Karl den Djärve av Burgunds fall från att vara en av Europas mäktigaste män till att ligga död i ett dike utanför en stad i östra Frankrike. Pyrrhos fortsätter att engagera sig i de interna striderna om makten i Grekland och kontaktas ofta av olika parter som är väl medvetna om hans kompetens. Om inte annat har de läst hans verk om strategi och krigskonst – dess värre finns inga av dessa längre kvar.

Generalens sista fälttåg blir en mindre lyckad operation på Peloponnesos. Under reträtten norrut hamnar hans styrkor i strid i en stad – vilket som bekant alltid bör undvikas. Pyrrhos dör i en gränd där en kvinna kastar ned en kruka eller tegelpanna på honom från sitt fönster. Ett föga heroiskt men desto mer ironiskt slut, för en man som troligen var en av historiens största härförare.

Läs Allan Klynnes bok. Det är inte bara en bok om en general, den ger också en levande och dramatisk bild av hans värld och de känslor och tankar som styrde den. Sagan om hur bilden av Pyrrhos skapades är ett värdefullt stycke antik historia.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö kommun