Mats Fält: Dödsfallen som inte räknas

Reaktionerna på olika händelser saknar ofta logik. De flesta länder i Europa har agerat mot Rysslands upptrappade krig i Ukraina men demonstrationerna är få och samlar inte alls lika många deltagare, som de tidigare mot västländers engagemang i Vietnam och Afghanistan. Då handlade det om att försöka motverka diktatur och terror även om metoderna kan diskuteras – idag är det vår egen världsdel som hotas av diktatur och terror. Det går att hitta delförklaringar till att det blir så här men särskilt logiskt är det inte.

Ett annat mycket tydligt exempel på att allmänna opinionen och medielogiken har allvarliga problem med kopplingen till verkligheten, är avsaknaden av engagemang mot angreppen på världens kristna. När en muslim av oklara skäl mördar människor i Oslo blir det en världsnyhet och alla politiker talar högtidligt om att islam är en fredens religion. När hundratals kristna regelbundet mördas av islamister i Afrika och Asien blir det möjligen några artiklar och kortare inslag i radio och TV. De politiska reaktionerna är få och till och med de kristna kyrkorna är tysta.

Den här situationen är orimlig och kan inte försvaras med några sakliga argument. De dödade kristna är inte mäktiga förtryckare som är engagerade i någon större konflikt. De flesta är helt vanliga människor som försöker leva sina liv i fred – men de vill inte lämna sin religion. Oavsett hur dåligt samvete som västerlandets länder har för gamla synder – synder som nästan alla andra länder också gjort sig skyldiga till, som slaveri, massakrer och kolonialism i olika former – så är det inget argument för att lämna fattiga och förtryckta kristna i Pakistan, Nigeria och Irak åt sitt öde. De har inte handlat med slavar eller skapat de ofta korrupta stater de lever i. De har inga andra mäktiga allierade som kan skydda dem när mördarna kommer.

Organisationen Open Doors följer utvecklingen och försöker skapa engagemang för dessa utsatta människors sak. Enligt deras statistik utsätts idag ungefär 300 miljoner kristna för hårt förtryck. Under 2021 dödades minst 6000 kristna för att de delar religion med påven i Rom och Svenska kyrkan. Det är naturligtvis ibland svårt att veta exakt vad som förklarar ett visst övergrepp och därför är Open Doors noggranna i sina bedömningar. De verkliga siffrorna är troligen betydligt högre.

De flesta av offren har dödats i Nigeria där våldet mot den stora kristna minoriteten stadigt blivit allt värre. Den korrumperade regeringen verkar inte ens försöka försvara sina medborgare mot angreppen, som mest drabbar de norra eller centrala delarna av landet. Varje år slaktas tusentals kristna utan att någon på allvar reagerar. Det minsta man kan begära är att världens länder kräver av Nigerias regering att den tar sitt ansvar för dessa övergrepp som regelbundet äger rum på dess territorium.

Många länder är farliga för kristna. Anklagelser för ”hädelse” mot islam och koranen leder till mord inte bara i Pakistan. Ibland handlar det bara om religiös förföljelse, andra gånger används religionen som en ursäkt för att vinna ekonomiska eller politiska fördelar. I Irak har läget blivit mycket sämre efter Saddamregimens fall. Den tidigare diktaturen var avskyvärd men de religiösa minoriteternas trygghet var större. Idag har många lämnat landet och de som är kvar lever under hårt tryck och får mycket begränsat skydd från myndigheterna. I Nordkorea är all religionsutövning i praktiken förbjuden. I Egypten trakasseras den stora koptiska minoriteten ständigt av både enskilda muslimer och myndigheterna. Det är nästan omöjligt att få tillåtelse till att bygga en kyrka och de få projekt som accepteras saboteras.

Det är fullt rimligt att vi ser till vad som hänt snarare än till vem som drabbats av ett övergrepp, oavsett vilket land det handlar om. Vad som sker idag är dock inte att världens länder mäter alla brott på samma sätt. Brott mot kristna får inte alls samma uppmärksamhet och de drabbade får inte alls samma stöd som andra drabbade grupper. Det är orimligt. Deras lidande är inte mindre och deras skräck för nästa angrepp inte mindre bara för att många av deras trosbröder bor i trygghet i Europa och Amerika.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö kommun