Mats Fält: Den tysta revolutionen

”The Abraham Accords” är avtal om normalisering av förbindelserna som Israel undertecknat med de fyra arabiska länderna Förenade Arabemiraten, Bahrain, Marocko och Sudan mellan september 2020 och januari 2021. Nyheten uppmärksammades till en början stort men har senare mest mötts med tystnad. En av förklaringarna är att det var Donald Trumps administration som verksamt bidrog till de framgångsrika förhandlingarna.

Det var som med Obama fast tvärtom. Nästan allt Obama gjorde beskrevs, framför allt i Europa, som positivt. Nästan allt som hade Trumps signatur möttes med skepsis, även när det var både klokt och viktigt. De nya avtalen var definitivt ett exempel på den senare kategorin.

Dessutom bröt avtalen mot den av många omfattade övertygelsen att allt i Mellanöstern handlar om konflikten mellan Israel och palestinierna. Plötsligt visade det sig att även andra saker var viktiga, både för Jerusalem och många arabiska huvudstäder. Hotet från terrorstaten Iran bidrog till samsynen men även ekonomiska frågor och viljan att samarbeta inom forskning och miljöarbete var centrala faktorer.

Abrahamsavtalen var resultatet av nästan 15 år av tyst diplomati och långa samtal mellan nyckelpersoner i de berörda länderna. Tidigare hade de i Arabförbundet tvingats agera gemensamt mot Israel, trots att det inte alltid stämt överens med ländernas egna intressen och önskemål. Även länder som Saudiarabien har länge haft löpande kontakter med Israel, inte minst rörande säkerhetsfrågor.

Avtalen innebär att de berörda länderna är enade om att sträva efter fred i regionen. Samexistens och ömsesidig förståelse betonas liksom värdet av mänsklig värdighet och frihet. Även religionsfrihet nämns i texten. Länderna ska gemensamt motverka radikalisering 

Avtalet mellan Förenade Arabemiraten och Israel undertecknades i september 2020. Dialog och utbyte av kultur, utbildning och vetenskap var viktiga inslag i texten. Israel ska hjälpa emiraten att klara omställningen till ett samhälle efter oljan.

Avtalet med Bahrain ingicks också i september 2020. Länderna upprättade fulla diplomatiska relationer med syfte att främja säkerhet och samexistens.

Avtalet med Marocko kom i december 2020. Även det innebar fulla diplomatiska förbindelser och direktflyg mellan länderna. Över 20 andra avtal har också skrivits mellan Israel och Marocko.  

Sudan skrev under ett Abrahamsavtal med Israel i januari 2021. Ökad tolerans, arbete mot radikalisering och för fred och bättre villkor i regionen betonas i texten.

Joe Biden har ställt sig bakom Abrahamsavtalen. Den nya administrationen uppmuntrar även andra muslimska och arabiska stater att följa efter. Abrahamsavtalen påverkades inte av konflikten mellan Israel och Gaza i maj 2021. De består trots hård kritik från den palestinska myndigheten som ser dem som ett förräderi. 

Avtalen har blivit en symbol för att en bättre värld är möjlig, även i Mellanöstern. Alla mål har ännu inte förverkligats men våld och krig är inte längre den självklara utgångspunkten för kontakterna mellan länderna. Varken regeringarna eller deras invånare är överens om allt med sina israeliska motparter men samtalet har börjat och de personliga mötena blir ständigt allt fler. Man kan träffas, diskutera och göra affärer och sedan skiljas som vänner efter kvällens middag i Dubai eller Tel Aviv – och man kommer att träffas igen, ofta trots olika åsikter i både politiska och religiösa frågor. Det som var omöjligt för bara några år sedan har blivit vardag. Det gagnar både freden och ekonomin.

Israels fred med Förenade Arabemiraten är redan varmare än den som redan i slutet av 1970-talet ingicks med Egypten och Jordanien. Det mänskliga kontakterna med Amman och Kairo är fortfarande begränsade och antisemitismen förblir ett enormt stort problem. I Förenade Arabemiraten finns numera en judisk skola, det går att studera judendom och sionism på universitetsnivå och flera kosherresturanger är öppna för både turister och den lokala befolkningen.

Abrahamsavtalen har inte löst Mellanösterns problem men de är en viktig del av vägen framåt. En del som förtjänar betydligt mer uppmärksamhet än den hittills fått. En värld som påstår sig otåligt vänta på positiva signaler från regionen borde notera de som faktiskt kommer, oavsett vilken regering i Jerusalem eller president i USA som gjort det möjligt.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö kommun och vice ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Israel