Hugo Burén: I marknadsekonomins skörhet finns dess storhet

Den liberala marknadsekonomin utstår ofta kritik. Kommer kritiken inte från vänsterhåll så är det ifrån mer nationalistiskt lagda konservativa. Dessa två ideologiska strömningar brukar ha lite olika infallsvinklar i ämnet. Ett argument som dock ofta dyker upp ifrån den senare nämnda gruppen är att den globala marknadsekonomin skulle vara fragil och inte klara av störningar eller yttre tryck.

Med aktuellt vatten på sin kvarn pekar de på varor som idag fattas i hyllorna eller blivit mycket dyra efter pandemins leveransproblem. De kanske också pekar på den kommande livsmedelsbristen som av allt att döma verkar vara på ingång till följd av kriget i Ukraina. Och i ärlighetens namn är det svårt att argumentera bort de effekterna som vi just nu ser i det globala handelssystemet, men det är inte heller det jag försöker göra.

Istället vill jag belysa storheten i marknadsekonomins inneboende skörhet, just den som kritiseras av systemets belackare. Skälen till att den globala marknadsekonomin är så pass skör för oförutsägbara händelser är att fokuset i det ekonomiska systemet ligger på effektivitet, alltså att få ut maximal nytta per satsad krona.

I företagsekonomiska termer innebär det att man som företag inte vill låsa upp kapital (exempelvis stora lager) som istället hade kunnat användas på ett mer effektivt sätt om det flödade fritt mellan olika investeringar. Det förklarar varför många tillverkare inte har sina komponenter förrän det verkligen är dags för framställning och tillverkning. Ibland kommer de till och med samma dag som slutmonteringen.

Detta gör att kapitalomsättningen blir högre och att samma mängd investerat kapital används effektivare och skapar mer avkastning för såväl företaget som samhället. Och det är just detta fenomen vi ser i de globala handelskedjorna, fast då i mycket stor och systematisk skala.

Och missförstå mig inte, jag har inget emot att staten exempelvis bygger upp beredskapslager ifall det värsta skulle hända. Eller att vi ser över och blir mer kritiska till hur vi upphandlar avtal av viktiga samhällsfunktioner till vissa länder. Men det jag däremot inte vill är att kriget och pandemins effekter på leveranskedjorna ska bli ett argument för att ekonomin ska bli mer inåtvänd och protektionistisk.

Marknadsekonomins effektivitet gör att det kapital som våra företag har att tillgå används på ett så nyttomaximerande sätt som möjligt. Det är något som vi alla tjänar på i längden då dessa investeringar ligger till grund för tillväxten. Att det finns incitament att använda investerat kapital på ett så effektivt sätt som möjligt går tillbaka till ekonomins mest grundläggande uppgift, nämligen att hushålla med resurser, något som ett marknadsekonomiskt system gör allra bäst. 

Hugo Burén är ekonomskribent för bl. a. Unga Aktiesparare