Mats Fält; Bakom kulisserna i den amerikanska högern


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

0:::
u.J
~
u
:O
C(l
DOKUMENTÄRROMAN
Bal<om l<ulisserna
i den ameril<ansl<a högern
Av Mats Fält
Barry Goldwater var banerförare för en ideologisk höger,
som dock fick vänta på Ronald Reagan för sitt genombrott.
ET TIDIGA 1960-talets
D
USA såg en ny ideologiskt medveten höger
födas. Efter Eisenhoweradministrationens
trygga men föga politiska förvaltning
började både den konservativa
högern och dess nyliberala partners
organisera sig. Då inleddes på allvar
den utveckling som via nomineringen av arizonasenatorn Barry
Goldwater till republikansk presidentkandidat 1964 ledde fram till
Ronald Reagans valseger 1980.
Författaren och publicisten William F Buckley, mest känd som en
av grundarna av den högerkatolska
tidskriften National Review, har valt
denna pionjärera som scen för sin
senaste bok, dokumentärromanen
”Getting It Right”. Handlingen baseras på verkliga händelser men Buckley har gett detaljerna en skönlitterär
dräkt. Huvudrollerna har tilldelats
en ung man vars politiska karriär
börjar i den sedermera ökända John
Birch Society – organisationens
namn har lånats från en amerikansk
soldat som mördades av de kinesiska
kommunisterna 1946 – och en
kvinna vars engagemang för klassisk
liberalism leder henne till den devota
kretsen närmast bestsellerförfattarinnan och filosofen Ayn Rand. I
denna krets befinner sig bland andra
Alan Greenspan, idag inte helt okänd
ordförande för USA:s riksbank.
Buckley skildrar ett USA där den
moderna högern fortfarande lider av
födslovåndor. De mest entusiastiska
aktivisterna riskerar att antingen gå
vilse i de paranoida konspirationsteorier som odlas av Robert Welch,
ledare för John Birch Society, eller
fastna i den mycket långt drivna bokstavstro som odlas av Ayn Rands
anhängare. Senator McCarthy’s inte
sällan välmotiverade men till slut
tämligen misslyckade kamp mot
kommunismen och dess många
medlöpare fungerar som bakgrundsmusik. Det är ett land som vi både
känner igen och uppfattar som främmande. Ett land där striderna mellan de ideologiska linjerna förs med
ett betydligt större allvar än både
tidigare och senare. Att stödja Welch
eller Rand var livsavgörande beslut
med långtgående konsekvenser, inte
minst på det personliga planet.
John Birch Society var tidvis en
mycket viktig organisation med
100000-tals anhängare. Dess allt tydligare inriktning på extrema konspirationsteorier fick dock successivt de
flesta att ta avstånd, bland annat just
Buckleys tidskrift National Review.
Denna vindkantring skildras i boken
liksom det motstånd som mötte Ayn
Rands egensinniga variant av nyliberalism kombinerad med genidyrka n. Om dessa båda rörelser hade
fått behålla sitt grepp över stora delar
av landets konservativa hade det
radikalt begränsat högern politiska
framgångar. Welch och Rands motgångar var en förutsättning för Reagans senare framgångar.
Ett annat mer dramatiskt inslag i
framställningen är det hat som drabbade högern i samband med mordet
på John F Kennedy. Utan den förIIISvensk Tidskrift 12003, nr 61
ankring i media och debatt som
rörelsen har idag tvingades man
nästan försvarslös huka undan de
mest fantastiska anklagelser.
En del av bokens tjusning är Buckleys eleganta användning av nu
levande aktörer i handlingen. Själv
dyker han upp som värd för det viktiga möte på familjens gods i Sharon,
Connecticut, där YAF- Young American’s for Freedom- bildades 1960.
Organisationen blev en av de centrala
stödjepunkterna för arbetet med att
ge högern en plats i amerikansk debatt
– trots massivt motstånd inom eliten,
kulturetablissemanget och media. Fox
News känns väldigt långt borta.
Ett annat exempel på blandningen
av nutid och historia är William
Rehnqvist – nu ordförande i högsta
domstolen. Här framträder han som
den unge republikan som försåg Barry
Goldwater med det juridiska underlaget för beslutet att- på principiella,
inte rasistiska -grunder rösta nej till
den första stora medborgarrättslagen.
Ett beslut som kom att följa senatorn
under återstoden av karriären.
Politik kan vara väldigt spännande. ”Getting lt Right” är en fängslande berättelse om en omvälvande
epok i amerikanskt samhällsliv. Läsningen förutsätter inte djupare kunskaper i den amerikanska högerns
historia men visst är det en fördel.
Trots titeln är inslaget av sex begränsat men det finns, liksom i Buckleys
agentromaner. Delvis handlar det om
det inre livet i hovet runt Ayn Rand.
Vilket osökt leder tankarna till den
brittiske premiärministern John
Majors älskarinna, ministerkollegan
Edwina Currie. Hon är mest känd för
mindre klok hantering av problemet
med salmonellasmittade ägg. Numera
är hon en av landets många framgångsrika författare. Edwina har sagt
att hon vägrar gå på fester där värden
förväntar sig att hon inte skall prata
politik. Sådana människor finns det
gott om i ”Getting It Right”. De flesta
av dem är riktigt underhållande.
För den som är intresserad av
perioden kan även ”What happened
to Goldwater” (Holt, Rhinehart and
Winston, 1965) av Steven Shadegg
varmt rekommenderas till läsning.
Boken skildrar på ett mycket pedagogiskt sätt hur man inte skall
bedriva en framgångsrik presidentvalkampanj och är näst intill obligatorisk för aktiva republikaner i Goldwaters hemstat Arizona. En anledning till att det var trögt i starten för
den konservativa revolutionen var
säkert att senatorn, trots mängder av
begåvade och energiska rådgivare,
föredrog att tala jordbrukspolitik i
New York och sjöfart i Nevada.
KRIGET MOT TERROR15M
Jihad är inte förenligt
med ett öppet samhälle
Av Peter Stein
Alla muslimer är inte terrorister men de flesta av dagens
terrorister är muslimer och säger sig utföra handlingarna
i religionens namn. Orsaken kan vara att det fria samhällets grundvalar, liberalism och yttrandefrihet har varit
oförenliga med islam.
E
FTER 11 SEPTEMBER, 200l
poängterade president
George W. Bush och
andra västliga ledare att
USA/västvärlden befann
sig i krig mot terrorism, inte mot
Islam. Från olika håll sades att ekonomisk fattigdom är roten till internationell terrorism.
Vore terrorism rotad i ekonomisk
fattigdom skulle basen vara länder
som Haiti. Fattigdom betyder att
människor tvingas använda dygnets
alla timmar åt att klara livhanken.
En värld av massfattigdom vore inte
trevlig men effektiv mot internationell terrorism. Ekonomisk rikedom
och specialisering är nödvändiga förutsättningar för internationell terrorism (vore rikedom en tillräcklig
förutsättning skulle Luxemburg vara
en terrorismens bas). Personer som
har överskott förser terrorister med
pengar och övrig logistik. Terroristerna den 11 september var därtill
inga fega barbarer. Barbarer klarar
inte en högteknologisk operation.
Terroristerna visade prov på stort
(ehuru perverterat) mod.
Ok för ovan sagda kan det låta
men invändningen blir att där fattigdom råder kan rika terroristledare
lättare hitta rekryter. Som beskrivning av verkligheten är det dubiöst.
Terrorism är illegitima handlingar
och vore ovanstående korrekt skulle
det betyda att fattiga har sämre förmåga än andra att skilja gott från
ont. Belägg tack! Historien visar snarare att våldsläror främst attraherat
välutbildade och välsituerade. Även
om terrorism skulle bero på fattigdom vore det ingen förmildrande
omständighet. Vissa handlingar är
oacceptabla oavsett social eller ekonomisk position.
Vi måste begripa den frustration
och hopplöshet folk känner på grund
av förtryck, ockupation och liknande,
brukar det heta. Då borde människor
som levt under nazism eller kommunism blivit världens ärketerrorister.
Mats Fält (mats.falt@tyreso.se) är
oppositionsråd i Tyresö.
BOKFAKTA
William F. Buckley
Getting it Right
Regnery, 2003
ISLAMS URKUNDER
Västliga ledare må inte betrakta kriget mot internationell terrorism som
religionskrig men för Usama bin
Ladin och hans gelikar råder just
krig mellan rättrogna muslimer och
övriga. När dom rättfärdigar terrorattacker mot otrogna- muslimer och
andra – åberopas islams urkunder.
Majoriteten muslimer är inte fundamentalister och merparten fundamentalister är inga terrorister. Men
dom flesta av dagens terrorister är
muslimer och hävdar stolt att handlingarna utförs i islams namn.
När folk framhäver en rätt att
döda och är duktiga mördare blir det
nödvändigt att förstå tänkandet
bakom handlingarna. Det går att
samtidigt förstå, fördöma och
bekämpa. Baader-Meinhofligan hade
inte besegrats med påståenden att
majoriteten västtyskar var oantastliga demokrater. En lärdom som
attackerna 11 september förmedlar
är att 19 terrorister som är välmotiverade, födda i privilegierade miljöer, utbildade i fina västerländska
skolor och finansierade av en miljardär som Usarna bin Ladin räcker
för att åstadkomma gigantiska konsekvenser. Utan 11 september hade
USA näppeligen tagit sig an Afghanistan eller Irak.
I SvT 3-4 2002 recenserade jag
What Went Wrong av professor Bernard Lewis, världens troligen främste
islamolog. Ett centralt tema i boken
är hur den islamiska civilisationen,
från att ha blomstrat under sina första 400 år, på senmedeltiden drabbats av kulturell och ekonomisk stagC!J
Q:
n
;:>:;
m
;:o
lSvensk Tidskrift l2oo3, nr 61 m