Magnus Nilsson; Alla dessa affärer


1998


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

ALLA DESSA AFFÄRER
MAGNUS NI LSSON
En genomgång av de gångna årens politiska affärer ger vid handen att det inte rör sig om
enstaka händelser. Kontokortsfiffel och utsvävningar på skattebetalamas bekostnad tycks tvärtom
vara vanligt, särskilt bland socialdemokratiska politiker.
ona Sahlins och fackföreningsfolk eller ölar slen- statens kort 16 gånger under semeskontokortsslarv
var varken den
största eller första skandalen
med socialdemokratiska politiker inblandade. Men möjligen på högst nivå. Undantaget Göran Perssons vidlyftiga flygresor. Men de är bara anmärkningsvärda därför att de understryker bilden av Persson som en arrogant och maktberusad människa.
Mats Hulths krökande och allmänna utsvävningar är dock en stark
konkurrent till Sahlin. Gemensamt
för de båda historierna är främst den
tragiska småttigheten som avslöjas.
Hur maktens arrogans är sammanflä-
tad med förkrympta liv. Sahlin köper
billiga skinnjackor och parfym på bilfåtjan till Danmark, Hulth fyllnar regelbundet till med ett litet gäng sossar
MAGNUS NILSSON är PR-konsult.
4
trianmässigt med älskarinnan ett stenkast från kontoret.
Det är intressant hur mediabilden
efterhand har blivit ”en Toblerone”
och ”ett par öl”. Framför allt när det
gäller Hulth gör socialdemokratiska
ledarsidor och intellektuella lyckligt
drängtjänst och papegojar föreställningen om att några öl var allt det
handlade om. Fragmenten av stödstrumpenet försöker likaledes påskina
att Sahlin bara hade köpt lite choklad
och ett blöjpaket.
Kontokort for egna utgifter
Det finns därför anledning att påminna om vad som verkligen hände.
Redan den 19 september 1990, när
Mona Sahlin var nybliven arbetsmarknadsminister använde hon statens kontokort för egna utgifter för
forsta gången. En tröja på Mexx
Woman i Stockholm. 948 kronor.
Ett halvår senare köper hon återigen kläder på kortet for 3.220 krotern.
Under valrörelsen 1994 hittade
Sahlin ett stånd med skinnjackor i
Filipstad och impulsade en jacka för
1.795 kronor. Två av Aftonbladets
journalister var med men Sahlin betalade ändå med statens kort. Några
dagar senare visar sig ett par paltor i
en affår i Södertälje vara oemotståndliga och statens kort åker fram igen.
Till detta kommer att Sahlin använder statens kort för att betala sådana
utgifter som egentligen skall betalas
av SAP.
Under åren mellan 1990 och 1995
handlar det om i runda slängar
100.000 kronor. Det är kläder, parfym, flygbiljetter, bilhyror och andra
privatutgifter. Departementen fakturerar Sahlin och pengama kommer
in, men med stor fördröjning. Det är
också så att tjänstemännen påtalar att
Sahlins agerande direkt strider mot
reglerna och att Sahlin lovar att bättra sig. Men det hela rullar på så länge
nor. Sommaren -91 använde Sahlin hon har korten. Under denna tid är
SVENSK TIOSKRIFT
familjen Sahlin också skyldiga staten Stockholms Mark- och lokalserings hanget. Han står for ungefår hälften
pengar i skatt och Sahlin vägrar att AB, Sisabs vd Jan-Åke Henriksson av den totala representationen i stadsbetala småsummor som hon är skyl- och vd:n for Stockholms Stadsteater huset. Därtill konm1er att han låtit
dig sina barns dagis. Det slutar med AB (alla ägda av staden, inte konkur- staden betala Mrikaresor och mat till
att dagisfröken, som rimligen har un- rensutsatta, privata foretag) Peter dottern med oklara syften och hurrgefår en tredjedel av Sahlins lön, be- Wahlqvist är eliten i ett gäng som re- dratusentals kronor i konsultarvoden
talar ur egen ficka.
K ulturen inom (s)
Man bör komma ihåg att detta måste
ha varit väl känt både på departementet och i partiet. Men hon far
ändå hållas trots att många rimligen
inser att beteendet kan bli en belastning. Vad säger inte detta om kulturen och hierarkin inom socialdemokratin? Och hur ser inte hennes kreditkortsnotor från tiden som partisekreterare ut?
presenterar for miljontals kronor.
Ungefår 60 procent av representationen är ”intern” d v s man äter eller
reser flådigt med folk man arbetar
med och träffar mer eller mindre
dagligen. W ahlqvist har t ex ätit
hemma med sina kompisar och diverse ungar for stadens pengar. Inget
syfte med representationen är angivet.
Större delen av krognotorna saknar
angivelse av vilka som är med och
äter och syftet med det hela. Jan-Åke
utan synligt resultat.
Det hör till saken att stora delar av
representationen handlar om vardagsluncher med kompisarna. På 104
granskade veckor har Hulth hunnit
äta och dricka på stadens bekostnad
150 gånger. Den 27, 28 och 29 september är Hulth med sina fyra vänner
på krogen fyra gånger i samband med
”budgetdiskussioner”. Vid ett av de
tillfållena sätter de i sig 12 starköl och
8 snapsar. Att Stockholm har ett budgetunderskott på någon miljard kanHulthatfåren handlade heller inte Henriksson har gjort stora kontantut- ske inte är forvånande?
om ”några öl”. tag på stadens kort som inte redovi- Och detta har som sagt i den saciTvärt om. Mats Hulth, hans kom- sats. aldemokratiska retoriken blivit ”nå-
pisar Bengt Hedenström, vd for Hulth är stålmannen i samman- gra öl”.
SVE N SK TID SKRI FT
I de allra flesta fall av mygel och
skandaler är kommunala bolag inblandade. Vidare är det med ett par
undantag sossar som lever flott på
skattebetalamas pengar. Andra fall är
t ex:
Åke Abrahamssons. VD for det
kommunala bolaget Västanstång i
Linköping. Åkte på jaktresor med
kompisarna i ledningen. Den omfattande forundersökningen vittnar om
många resor, där jakt och fiske varit
ett ständigt återkommande inslag.
Här finns också flera pikanta detaljer;
som när Åke Abrahamsson av misstag
sköt en kronhjort under en resa
1995. Det kostade 22.000 kronor i
trofeavgift. Västanstång fick stå for fi- 5
>
o
n
:r
o
tn
z
olerna, precis som den gången 1993
då Åke Abrahamssons tagelhund var
med på en resa och fick genomgå ett
träningspass for 2.600 kronor.
Lars M Andersson. VD for
Kommuninvest i Örebro. Tog ledningsgruppen på resor till bl a OS i
Lillehammer, London och Island.
Syftet oklart.
Dömd till fängelse
Sölve Conradsson. Socialdemokrat
och ”näringslivskonsulent” i Motala.
Nöjesreste med kompisarna, åt,
drack och köpte kläder. Dömd till
fängelse.
Gun Fjellström. Kommunpolitiker
i Danderyd. Lurade till sig 170.000
kronor i ersättningar for forlorad arbetsinkomst i samband med kommunala uppdrag.
Alf Ljungkvist. F d teknikchef i
Sandvikens kommun. Köpte saker åt
sig själv men lät kommunen betala.
Lennart Olsson. F d VD for det
kommunala trafikbolaget i Göteborg.
Reste och åt for skattebetalarnas
pengar och utnyttjade sin ställning
for egen vinning.
Björn Rosengren. Fd ordforande
for TCO. Gick på porrklubb och betalade med TCO:s tjänstekort utan
att ens märka att personalen lagt på
en extra nolla på priset. Det avslöjades också att han åkt taxi och limousin i stor omfattning. Bl a helt enkelt
låtit lirnon vänta i timmar utanfor
krogen. Numera landshövding i
Norrbotten men utlöste ändå sin fallskärm på 35.000 kronor i månaden.
”Man skall hålla de avtal som gjorts.
6
Det finns en moral i det” säger
Rosengren som alltså lyckas klå skattebetalarna och TCO:s medlemmar
på ungefår 80.000 kronor i månaden.
” Sahlin köper billiga skinnjackor och parfym på bilfärjan till
Danmark, Hulth fyllnar regelbundet till
med ett litet gäng sossar och fackföreningsfolk eller ölar slentrianmässigt med älskarinnan ett stenkast från
kontoret.

Klippte kvitton
Per Anders ÖrtendahL Var generaldirektör for vägverket. Myglade till
sig en tjänstebostad trots att regeringen forbjudit det, som han dessutom
betalade en uppseendeväckande låg
hyra for. Andra inslag i skandalen var
dyra konsulter, dolda dotterbolag,
vidlyftig sponsring. Han far sparken
och en fallskärm på drygt 4 miljoner.
Sigvard Maijasin. F d ordforande
for kommunalarbetareforbundet, f d
ordforande i Palmekomrnisionen och
f d landshövding i Örebro. Lurade till
sig representationspengar genom att
dölja utgifter och klippa sönder kvitton. Åtalades men frikändes. Kritiserades for slarv och oegentligheter
redan under sin tid som ordforande i
SV ENS K TID SKRI FT
kommunal men fick LO centralt att
byta ut revisorerna mot nya som inte
frarnforde någon kritik!
I Örebro fiffias det med krognotor
i Länstrafiken. Örebro Energis vd
Lennart Svensson och den administrative chefen Jörgen Granqvist gick
på thaiboxning och porrkJubb for
kommunens pengar. Svensson avgick
men fick en fallskärm på 7 miljoner.
De stackars Gävleborna har drabbats extra hårt. Där talar man om
porrklubbsskandalen, Pirayaskandalen, ABF-skandalen och spelskandalen. Tre män från det lokala trafikbolaget X-trafik går på porrklubb i
Bryssel for drygt 32.000 kronor.
Dåvarande kommunalrådet Håkan
Vestlund gick på den illegala spritIclubben Piraya. Lars Björklund som
var ordforande for ABF använde
tjänstekortet for privata utgifter.
VD:n i Kommunforbudet i Gävle
SvenJansson spelade bort 600.000 av
kommunens pengar.
Fallskärmar på nio miljoner
Tre socialdemokratiska kommunalråd tvingades att avgå. Deras fallskärmar uppgår till nära nio miljoner
kronor.
Moderater är inte lika väl representerade som socialdemokrater när det
gäller skandaler och fiffel. Ett par trå-
kiga undantag finns dock. Riksdagsmannen Stig Bertilsson lurade till sig
en halv miljon kronor i presstöd till
sin tidning Dalslänningen och f d
kommunalrådet i Mullsjö Håkan
Jansson tog 40.000 ur kassan i ett
kommunalt bolag.
>
o
n
:t
o
tTl
z