Liberalkonservatism: Ny artikelserie i Svensk Tidskrift

 
Svensk Tidskrift grundades av en liberal och en konservativ i en tid när de tu ideologierna ansågs oförenliga. Idag är vi Sveriges enda publikation med liberalkonservativ som politisk stämpel, och känner därför ett visst ansvar när inriktningens vara eller icke vara nu återigen seglat upp på dagordningen. Är liberalkonservatismen en omöjlighet – eller tvärt om borgerlighetens enda väg framåt?

När Svensk Tidskrift i sin nuvarande inkarnation grundades år 1911 var det under redaktörskap av Gösta Bagge och Eli F Heckscher. Bagge var konservativ och Heckscher var liberal, på den tiden definitivt oförenliga ståndpunkter. Trots arbetade de mycket väl tillsammans under sju år, med en stor respekt för varandras arbete och ståndpunkter. Resultatet blev också en publikation med stor spännvidd och högt i tak.

Efter den moderata partistämman 1981 där Gösta Bohman avgick och Ulf Adelsson valdes till hans efterträdare kommenterade Svensk Tidskrift partiets politiska arv på ledarplats:

Det vore både dumt och felaktigt att förneka att Moderata Samlingspartiets politik i dag bygger på både liberal och konservativ idétradition. Det vore dessutom alldeles onödigt. Både liberalism och konservatism ger värdefulla bidrag till förståelsen av samhället. En framgångsrik politik måste bygga på förnuft och erfarenhet, på både strävan efter frihet och insikt om att vår generation har ett arv att förvalta och föra vidare.

Frågan om statsmakten, dess legitimitet, omfattning och sätt att verka står i dag i centrum. Den moderata syntesen av den liberala och den konservativa synen på staten bör vara att statsmakten skall vara på en gång stark och begränsad. Friheten och rättsstaten står inte i motsats till varandra.

Allt sedan Bagge och Heckschers dagar är Svensk Tidskrifts mål att fortsätta agera i deras andra. Att erbjuda en arena med högt i tak och spänst i debatten, där borgerligheten kan mötas, trätas och utvecklas – i liberalkonservativ anda. Idag känns måhända behovet av en sådan debatt större än någonsin.

Idag är Svensk Tidskrift Sveriges enda uttryckligen liberalkonservativa publikation. Frågan ligger oss därför naturligtvis lite extra varmt om hjärtat, och nu vill vi – åter igen – bjuda in till debatt: Är liberalismen och konservatismen verkligen oförenliga storheter? Är det där sprickan genom borgerligheten går, och hur djup är den i så fall? Är den liberalkonservativa idétraditionen bara en omhuldad myt? Eller är det motsättningarna som är det, ett sätt att så split och splittra den klassiska borgerligheten för sina egna ideologiska syften? Framförallt – har liberalkonservatismen någon framtid?

De närmaste veckorna kommer vi få ta del av en mängd perspektiv. Historiska betraktelser, framtidsspaningar, samtida nedslag och viktiga politiska röster om vad liberalkonservatismen betyder för dem. Förhoppningsvis gör serien oss alla lite klokare.

Och eftersom en debatt i vår mening aldrig kan bli vare sig för djup eller för spretig vill vi gärna ha fler. Tror du att du har ytterligare en aspekt att belysa så hör av dig till redaktionen på info@svensktidskrift.se

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift

Läs alla delarna i serien nedan:

Liberalkonservatism: Hur definierar man en ism? av Anders Ydstedt

Liberalkonservatism: Konservativ och/eller liberal? av Lars Tobisson

Liberalkonservatism: Den breda borgerlighetens idé av Markus Uvell

Liberalkonservatism: Den frihetliga högern av Gunnar Hökmark

Liberalkonservatism: Ett historiskt arv av Krister Thelin

Liberalkonservatism: Radikal analys, konservativt genomförande av Carl-Johan Westholm

Liberalkonservatism: Mål och medel, medel och mål av Peter J Olsson

Liberalkonservatism: Krama inte ihjäl friheten av Mattias Svensson

Liberalkonservatism: Det är skillnad mellan reaktion och konservatism av Per Dahl

Liberalkonservatism: Den konservativa liberalismen av Patrik Strömer

Liberalkonservatism: Den lilla världens förutsättningar av Hugo Selling

Liberalkonservatism: Liberal och konservativ gemenskap är möjlig av Catarina Kärkkäinen