I betraktarens öga

Flaggor är farliga saker – och tvetydiga. Svensk Tidskrifts Flaggkorrespondent tittar närmre på kontroverserna kring Kulturhusets senaste tillskott, och ser ett nationalistiskt utspel.

Det officiella Sveriges förhållande till den svenska flaggan förefaller lite dubbeltydigt: I förra veckan fick Svensk Tidskrifts läsare lära sig att statsheraldikern ha synpunkter på att den rödgula skånska korsflaggan inte borde hänga bredvid den svenska.

Samtidigt har kulturhuset satt upp ett konstverk som består av en bugande flaggstång med en flagga på.

Tumultet har varit betydande, den vanligaste reaktionen har varit att förfasas över att man inte följer regler, och eventuellt har skändat symbolen för vårt hemland, för vår demokrati och vår kultur.

Så långt följer allt sociala konstteorin, det är inte objektet som är konstverket utan reaktionerna. Upphovsmannen Mattias Norström sällar sig till Lars Vilks och andra. Att konstverket dessutom kanske är ett plagiat bidrar då mest till stöket och därmed spridningen.

Men är det så enkelt, bör man inte analysera konstverk efter vad det verkligen uttrycker? Och då kanske detta bäst kan tolkas som ett nationalistiskt konstverk: Flaggan är oskadad, men stången, fundamentet är böjt och riskerar att brista. Snart kan den släpas i marken och gå under.

Grattis SD, ni har fått ert första offentliga monument!

Flaggkorrespondenten