Liberalkonservatism

 
När Svensk Tidskrift i sin nuvarande inkarnation grundades år 1911 var det under redaktörskap av Gösta Bagge och Eli F Heckscher. Bagge var konservativ och Heckscher var liberal, på den tiden definitivt oförenliga ståndpunkter. Trots arbetade de mycket väl tillsammans under sju år, med en stor respekt för varandras arbete och ståndpunkter. Resultatet blev också en publikation med stor spännvidd och högt i tak.

Idag är vi Sveriges enda publikation med liberalkonservativ som politisk stämpel, och känner därför ett visst ansvar när inriktningens vara eller icke vara nu återigen seglat upp på dagordningen. Är liberalkonservatismen en omöjlighet – eller tvärt om borgerlighetens enda väg framåt?

Läs alla delarna i serien nedan:

Liberalkonservatism: Ny artikelserie i Svensk Tidskrift av Amanda Wollstad

Liberalkonservatism: Hur definierar man en ism? av Anders Ydstedt

Liberalkonservatism: Konservativ och/eller liberal? av Lars Tobisson

Liberalkonservatism: Den breda borgerlighetens idé av Markus Uvell

Liberalkonservatism: Den frihetliga högern av Gunnar Hökmark

Liberalkonservatism: Ett historiskt arv av Krister Thelin

Liberalkonservatism: Radikal analys, konservativt genomförande av Carl-Johan Westholm

Liberalkonservatism: Mål och medel, medel och mål av Peter J Olsson

Liberalkonservatism: Krama inte ihjäl friheten av Mattias Svensson

Liberalkonservatism: Det är skillnad mellan reaktion och konservatism av Per Dahl

Liberalkonservatism: Den konservativa liberalismen av Patrik Strömer

Liberalkonservatism: Den lilla världens förutsättningar av Hugo Selling

Liberalkonservatism: Liberal och konservativ gemenskap är möjlig av Catarina Kärkkäinen

Liberalkonservatism: Ismer som analysverktyg av Örjan Hultåker

Liberalkonservatism: Bekämpa identitetspolitikens kollektivistiska illiberala koalitionsbygge av Olof Ehrenkrona

Liberalkonservatism: Ett samtal om borgerlighetens ideologiska kärna av Kalle Bäck