Print Friendly, PDF & Email

En avvikare

Av Veckopoeten | 15 juni 2018



En konstig figur,
En riktig filur,
Ja, en krumelur
Är Herr af Vikare

Hans beteende,
Hans utseende
Och hans leende
Gör honom till en svikare.

Hans existens
Nästan bränns
När den känns,
Som ojämlikare.

Hans långa sikt,
Hans tunga vikt,
Och hans insikt,
Kan bli rikslikare.

Veckopoeten

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Samtida röster om konservatism