Ledare; Folket och dess ledare


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LEDARE
fOLKET OCH DESS LEDARE
H
ärforleden forklarade Svenska Dagbladets näringslivschefLars Georg Bergqvist i
en artikel mycket pedagogiskt hur forändringar i dollarkursen via de
så kallade makrofondernas transaktioner
påverkar femårsräntan for villalån i Sverige. Man behövde inte vara nationalekonom for att följa de olika leden i analysen – det var ganska lätt att forstå hur
det hängde ihop.
Okändafondplacerare
Kanske gav Bergqvists analys inte läsaren
hela bilden. Men antag att det fanns en
kärna av sanning. Man kan fundera över
vad det sänder för signaler till en familj i
till exempel en Västeråsvilla som till
äventyrs läste artikeln. Att de nu bättre
forstår vad som påverkar deras ekonomi
några år framöver? Knappast. Snarare att
deras formåga att betala räntor och amorteringar på huset bland annat beror på
vilka beslut några for dem helt okända
fondplacerare fattar den närmaste tiden.
Om vilka de forstås inte kan veta någonting.
Säg också att vår Västeråsfamilj far sin
försörjning genom att sälja varor till
ABE-anställda Västeråsbor. Även om de
är trogna läsare av Dagens Industri och
Affärsvärlden och följaktligen har läst
spaltkilometrar om ABB:s globala strategier – vilket kanske är mindre sannolikt –
kan de ändå bara vara säkra på en sak.
Deras framtid beror bland annat på beslut
som tas mycket långt från villan i Västerås. Om vilka de inte heller kan veta
särskilt mycket.
Större inflytande lokalt
Exemplen visar inte att familjen är maktlösa offer for ett anonymt, internationellt
kapital. Tvärtom finns det mycket som
tyder på att många människor far allt mer
att säga till om på det lokala planet, vare
sig man är villaägare, kund hos ICA eller
förälder med barn i grundskolan.
138 SvEN sK TmsKRIFT
Men det som samtidigt hänt är att utvecklingen av många storheter som också
påverkar vardagslivet – investeringarna
och räntan för att nu ta två exempel –
numera avgörs i världar vi inte känner till
särskilt väl. Trots det försöker flertalet
politiker – med några ta undantag – ge
sken av att allt är som förr. Eller också har
de helt enkelt inte begripit vad som hänt
omkring dem och lever kvar i föreställningen om att de fortfarande har makt
och möjlighet att bestämma över utvecklingen. Fastän verkligheten talar ett helt
annat språk.
Förtroende i botten
Att detta är orsaken till misstron mot politiker i allmänhet är uppenbart. Trollkarlar som påstår sig kunna utföra sina gamla
trix trots att alla kan se att hatten har hål
och kaninen stuckit för länge sedan, förlorar snabbt publikens förtroende.
Barn som avslöjat trollkarlen är också
de mest obarmhärtiga. Och det syns i
undersökning efter undersökning om
ungdomars attityder. Förtroendet för politiker är i botten, lägre till och med än
fortroendet för journalister. Och en majoritet unga anser att deras liv påverkas
mer av beslut i näringslivet och EU än av
regering och Riksdag. Det är påfallande
ta av dagens unga som har några illusioner kvar om politikens förmåga.
Början till slutet
orsaken till kommunismens fall 1989 var
det som redan Tocqueville talat om
hundrafemtio år tidigare – den styrande elitens förlorade tilltro till sin egen
rätt att styra. När den kommunistiska eliten gav upp sin egen retorik var det början till slutet.
Garton Ash ställde också frågan hur
högt priset för att göra sig av med kommunismen skulle bli. Och han citerade
en ungersk vän som ironiskt sa att ”jag
har överlevt fyrtio år av kommunism,
men jag är inte säker på att jag kommer
överleva ett år av kapitalism.”
Få förnekade nödvändigheten av förändring i de gamla kommuniststaterna.
Men lika ta visste hur forändringen skulle
hanteras.
Gamla gardet
Därför blev också besvikelsen stor när
framtiden inte höll vad man förväntade
sig. Att kasta ut de gamla ledarna och ersätta dem med nya var lätt. Men när de
nya inte levererar, därför att världen och
tillvaron är mer komplicerad och svårtangad än de sade och någon tänkte på.
Vad gör man då? Återvänder till dem
som ändå levererade stabiliteten – om än
en stabil misär? Är det möjligen detta vi
ser just nu i Baltikum och andra öst- och
centraleuropeiska länder, där det gamla
gardet är på väg att kallas in under fanorna på nytt?
Den brittiske författaren och Östeuropa- Förlorad tilltro
kännaren Timothy Garton Ash skrev i Och är det detta vi ser- med andra försin essä Sanningens år att den avgörande tecken och andra proportioner, men
SvENSK T IDSKRJFT 139
ändå – i Sverige? Förändringens krafter
tog över 1991 efter en fOrbrukad socialdemokrati, som i gärning om icke i ord
hade förlorat tilltron till sin förmåga att
styra.
Men dessa krafter har i folkets ögon
inte kunnat leverera allt det goda som
förändringarna sades leda till. Flämtande
ljuspunkter räcker inte när den yttre världen hotande tränger sig på i vardagsrummet. Då ligger det nära till hands att ropa
på dem som förr svarade för stabilitet och
trygghet. Och de står där nu beredda.
Verktygen från 50- och 60-talen har
plockats fram ur förråden. Det har putsats
och fejats och det blänker som kromet på
dåtidens bilar. Allt ska bli bra igen – allt
ska bli som förr.
Omformulerade uppgifter
Och vad händer när det inte sker? För
det kommer det naturligtvis inte att göra.
Var finns då hoppet om en väg förbi stagnation och kanske till och med kaos?
Svaren ser märkvärdigt lika ut, vare sig
vi talar om de f d kommunistiska länderna, eller om Sverige (och för all del
övriga nordiska länder).
Förändringens kraftfält går mellan
nytänkarna i dessa samhällens unga generationer och inom det fria företagandet.
Om de insiktsfulla delarna av den politiska eliten förmår formulera om sin uppgift på ett sätt som skapar förtroende hos
dessa grupper då finns det hopp.
Världens attraktivaste hörn
Det betyder att dagens politiker måste
abdikera från föreställningen om sin förmåga att kunna styra utvecklingen. Samtidigt måste en ny generation politiker ha
modet att ta på sig ledartröjan och i samverkan med de goda krafterna leda arbetet med att göra landet till ett av världens
mest attraktiva hörn för företagande, arbete och mänsklig tillvaro.
Om det ska fungera kan unga och fö-
retagsamma förändrare inte abdikera från
politiken till förmån för det gamla förbrukade gardet. Att de tar för sig ordentligt inom politiken och ignorerar många
av dagens politiska konventioner och
gamla sanningar kommer att vara en
nödvändig förutsättning för framgång.
140 SVENSK T!DSKRI FT