Kulturen vid stupet

Thomas Nydahl
Kulturen vid stupet
Vaka över ensamheten, 2011

Thomas Nydahl är gammal journalist och reporter. På sjuttio- och åttiotalen reste han framför allt i Östeuropa, Balkan och Israel/Palestina. Han skrev och rapporterade från hörn av världen de flesta av oss aldrig kom eller kommer i närheten av.

Dessa resor och all den kunskap de förde med sig tar han med in i sin medelålders läsande och skrivande.

För om Nydahl rest långt och mycket så har han läst och skrivit ännu längre och mer.
I sin senaste bok Kulturen vid stupet (Vaka över ensamheten, 2011) sammanställer Nydahl ett antal nya och i några fall tidigare publicerade texter av varierande slag. Deras tyngdpunkt ligger i Europas 1900-tal och de totalitära regimer som kom att uppstå och falla här.
Med utgångspunkt i idag smala eller delvis glömda författarskap (slumpvis valda exempel: Cioran, Milosz, Wolf, Kadaré) resonerar han kring livet och hur det kunde te sig i diktaturen, hur motståndet kunde formuleras, hur förhållningssätt måste frammejslas. Bokens språkliga tyngdpunkt ligger i det tyska. Men också Rumänien, Ungern, Albanien (som är ett fascinerande och åtminstone för mig helt okänt land, visste ni till exempel att ingen jude blev mördad i Albanien trots nazistisk ockupation?), Polen och före detta Jugoslavien får göra sina stämmor hörda. I form av åtminstone en, pregnant, röst.

I det här sammanhanget läser Nydahl också ett par kritiker mot islam och han lyckas visa att det totalitära och dogmatiska inom den gren av islam som är politisk, islamism, har starka beröringspunkter med de andra totalitära ideologier han resonerar kring i boken.

Till detta kommer avstickare mot psykisk sjukdom (Drabble, Oates och Benedictsson), judisk erfarenhet under nazismen (Hillesum och Maurina), portugisisk fado och mycket annat.
Nydahl skriver om allt med öppen nyfikenhet parallellt med förmågan att fördjupa. Det gör läsningen lätt och medryckande, trots att ämnena egentligen är tunga. Det gör också att man vid avslutad läsning har lärt sig något. Och, framför allt, här finns en generös och komplett litteraturlista som gör att man själv kan fortsätta sina studier i den riktning Nydahls bok har givit smak för.

Nydahls bok är en viktig bok i dagens bokflöde där så mycket kretsar kring yta och livsstil, matlagning och trädgårdsskötsel, sport och fritid. För den som istället vill fördjupa sina kunskaper om den kontinent vi nu mer eller mindre förvånade ser skakas av politiska (och ekonomiska) kriser ger Nydahls bok öppningar mot inte enkla, men mer trovärdiga och framför allt komplexa förklaringar.
Europa. Europa är vår historia, vårt nu och vår framtid, vare sig vi vill det eller inte. Om det handlar Kulturen vid stupet.

Karin Stensdotter är arkitekt och författare, bosatt i Paris.