Kryssa en företagare

I dagsläget finns det alltför få riksdagspolitiker som har erfarenhet av att vara företagare och alltför få som varit företagsledare. Det menar Örjan Hultåker som tagit initiativ till kampanjen Kryssa en företagare.

Riksdagsarbetet domineras av partierna och det råder oftast en strikt partidisciplin. De enskilda riksdagsledamöterna röstar efter partilinjen som en majoritet i riksdagsgruppen har bestämt, i många fall som partiledningarna vill.

Men det är inte ointressant vad de enskilda riksdagsledamöterna kan, vill och tycker. Utifrån sin egen erfarenhet har riksdagsledamöterna möjlighet att påverka sina partikamrater och argumentera utifrån sin kunskap och erfarenhet.

Därför är det viktigt att det bland riksdagsledamöterna finns personer som har erfarenhet från viktiga samhällsområden. I dagsläget finns det alltför få personer som har erfarenhet av att vara företagare och alltför få som varit företagsledare.

Det finns i riksdagen en kunskapsbrist om företagandets villkor och ibland till och med ett främlingskap inför den verklighet som finns i företagen och på arbetsmarknaden.

Riksdagspolitiker kan inte skapa jobb, det kan bara ske i företagen. Det är dock viktigt att politikerna skapar gynnsamma förutsättningar för företagande och jobbskapande. Annars kommer Sverige att stagnera ekonomiskt och ha en fortsatt hög arbetslöshet.

Därför tog Företagarna Stockholms stad initiativet till kampanjen Kryssa en företagare. Vi vill få ett stopp på den tendens som finns att se företagen och företagspolitiken som ett särintresse.

Företagarna tar inte ställning mellan de politiska partierna, men Företagarna i Stockholm vill påverka alla partier så att det väljs in fler företagare och företagsledare i riksdagen. Företagarna tror att alla partier förbättras om det finns fler företagare och företagsledare i riksdagsgruppen.

Under lång tid har de politiska partierna fokuserat på att öka utbudet av arbetskraft och lagt förslag som skall göra fler personer anställningsbara genom utbildning, arbetsplatsintroduktion och liknande.

Det har varit betydligt färre förslag på hur man ökar efterfrågan på arbetskraft. För att det skall lyckas krävs långsiktiga åtgärder. Det räcker inte att starta program för vissa grupper av arbetssökande som subventioneras under en kortare tid, ofta med stort byråkratiskt krångel för arbetsgivaren Det hjälper inte heller med statlig branschpolitik eftersom det krävs företagare som tar risker för nysatsningar.

Företagarna Stockholms stad tror att det i alla partier finns riksdagsledamöter som vill förbättra företagarklimatet som ett medel för ekonomisk tillväxt, minskad arbetslöshet och större skatteintäkter till välfärden. Men riksdagsgruppernas kompetens behöver förbättras när det gäller kunskapen om företagandets villkor.

På riksdagslistorna finns det ett antal personer med erfarenhet av att driva företag, men det är svårt att hitta dem. Kampanjen Kryssa en företagare har därför bett alla riksdagskandidater att berätta om de har varit företagare eller företagsledare på heltid. Riksdagskandidater med företagarbakgrund presenteras på hemsidan ”kryssaenföretagare.nu”. Glädjande är att det finns riksdagskandidater med företagsbakgrund i alla partier och i alla valkretsar. Tyvärr vet vi inte om det finns i alla partier i de respektive valkretsarna.

Kampanjen ger en möjlighet för alla som röstar att påverka vilka som kommer in i riksdagen och flyttar delvis makten från partieliterna till väljarna. Med fler företagare och företagsledare i riksdagen bör det bli bättre förutsättningar för ett bra företagarklimat, fler jobb och förbättrad välfärd.

Örjan Hultåker är ordförande i Företagarna Stockholms stad.