Går det att rösta på ”jobbskapare”?

I riksdagen skapas inga nya jobb, men våra riksdagsledamöter kan genom sina beslut förbättra eller försämra möjligheterna för de företagare som skapar jobben. Som företagare har jag ofta synpunkter på politiska förslag som påverkar möjligheterna att driva företag. Det är lätt att då ställa sig frågan om det finns för få politiker med praktisk erfarenhet av företagande. Om fler riksdagsledamöter hade haft egen erfarenhet av företagande skulle kanske förutsättningarna för jobbskapande öka?

Svensk Tidskrift gör i dagarna en omfattande kartläggning av samtliga ca 6000 kandidater till riksdagsvalet. Kartläggningen görs tillsammans med Företagarna i Stockholms stad och resultatet kommer att redovisas på en särskild hemsida.

Andra media har granskat partiernas listor utifrån genusperspektiv och invandrarbakgrund. Bertil Torekull (MP) kräver inkvotering av pensionärer och häromdagen såg jag även en kritisk granskning av hur många riksdagskandidater som har erfarenhet från IT-branschen.

Jag tycker det ska bli spännande att se hur många kandidater som är eller har varit företagare. Ett perspektiv som ännu inte lyfts inför detta val. Samtidigt bör man naturligtvis även fundera på om det verkligen ska krävas att olika grupper ska representeras i riksdagen. Hur viktigt är det att olika grupper i samhället är representerade i politiken? Det bästa vore ju om politiker oavsett egen erfarenhet kan sätta sig in i olika frågor på ett bra sätt. Alternativet, att återgå till en riksdag med adel, präster, borgare och bönder, känns ju inte så modernt.

Förhoppningsvis kan Svensk Tidskrifts kartläggning ge bränsle till en debatt om politiker som ”jobbskapare” och om behovet eller riskerna med representativitet. Välkommen med ditt inlägg till Svensk Tidskrift i denna debatt!

Anders Ydstedt är styrelseordförande i Svensk Tidskrift.