Katarina Tolgfors: Det är vi som ska tacka Ukraina

Under ett par dagar har jag befunnit mig i Ukraina och i Kiev tillsammans med två andra svenska riksdagsledamöter från utrikes- respektive försvarsutskottet i Sveriges riksdag. Vi tre ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna ingick i en internationell, parlamentarisk delegation på inbjudan av Ukrainas talman, Ruslan Stefanchuk. Deltog gjorde i huvudsak ordföranden i olika länders utrikesutskott och försvarsutskott och säkerheten runt resan var mycket rigorös. Besöket ordnades av United for Ukraine (U4U) under ledning av Žygimantas Pavilionis, ordförande i Litauens utrikesutskott och före detta diplomat.

Att i dessa tider besöka Ukraina är såklart oerhört intressant för en riksdagsledamot i utrikesutskottet. Kriget i Ukraina står av uppenbara skäl i stort fokus för svensk utrikespolitik: Kriget har påverkan på Sverige, övriga Europa och världen. Under riksdagsåret har flera officiella besök från Ukraina ägt rum i riksdagen och hos regeringen. Att ha varit på plats tillsammans med parlamentariker från andra länder, som också är engagerade i stödet för Ukraina, ger djupare insikt och nya dimensioner av det fruktansvärda krig som Ryssland för mot Ukraina och dess civilbefolkning.

Under besöket träffade vi bland annat riksåklagaren. Vi diskuterade frågor om det rättsliga efterspel som måste följa Rysslands illegala anfallskrig mot Ukraina. I samarbete med polisen arbetar riksåklagaren med att dokumentera, samla in bevis och dokumentation över de fruktansvärda krigsbrott som begås av Ryssland mot soldater, civilbefolkning och landets kritiska infrastruktur. Det pågår en diskussion, i Sverige och internationellt, om huruvida det rättsliga efterspelet ska ske i domstol i Haag eller i en särskild, internationell tribunal lett av FN. Något som nämndes i mötet med riksåklagaren var vikten av regionala domstolar i Ukraina. Det Sverige och EU kan bidra med är bland annat rådgivning och juridisk expertis. Trovärdigheten för rättssystemet är oerhört viktigt.

Vi genomförde också möten på olika departement och med parlamentariker i Ukrainas parlament, Radan. Bland dem vi träffade kan nämnas utrikesminister Dmytro Kuleba, försvarsminister och Oleksii Reznikov för att nämna några. EU-medlemskap för Ukraina är en prioriterad fråga där Sverige bidrar med det stöd vi kan i processen. Frågor om landets inre säkerhet hänger starkt ihop med landets yttre säkerhet. Ukrainas biträdande inrikesministern, Sergeev Oleksiy, berättade om hur den organiserade brottsligheten göds och ökar i spåret av kriget. Det handlar bland annat om narkotikahandel, trafficking och ökat våld mot kvinnor och barn. Frågor som Ukraina, samtidigt som de måste lägga kraften på att försvara landet, också måste hantera. Här är samordning och samarbete med EU:s olika organ nödvändigt.

Som delegation deltog vi även i årsmötet av Crimea Platform som leds av Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj. Presidenten var på plats och ledde mötet. Ett stort antal länder i världen är anslutna till Crimea Platform och syftet med forumet är dialog och stöd för hur Ukraina ska lyckas återta Krim som sedan 2014 är annekterat av Ryssland. Det finns, enligt min mening, anledning för omvärlden, inklusive oss själva, att ställa oss frågan varför vår reaktion var så sen. Stöd och insatser redan då hade kanske bidragit till en annan utveckling? I år på årsdagen av detta forum deltog många av medlemsländernas presidenter och utrikesministrar. USAs utrikesminister, Anthony Blinken, Frankrikes president Emmanuel Macron, Polens president Andrzej Duda, Japans premiärminister Fumio Kishida för att nämna några. De flesta deltog digitalt. Ungerns president, Katalin Éva Novák, var en av dem som var med på plats. En slutsats är att stödet för Ukraina och president Zelenskyj är mycket starkt. ”Det började med Krim, och det ska sluta med Krim”, säger Zelenskyj.

Något som kommer vara av stor betydelse för det fortsatta, gemensamma stödet för Ukraina, är valutgången i det amerikanska presidentvalet som äger rum i november 2024. Några presidentkandidater har aviserat att de går till val på att minska eller stoppa USA:s stöd till Ukraina. Huruvida dessa kandidater är med hela vägen i presidentracet återstår att se, men det vore mycket olyckligt om USA drar tillbaka sitt engagemang. Vi har sett det förr, i Afghanistan till exempel. Det sätter fingret på att Europa, oavsett regering i USA, måste fortsätta att stärka sin egen säkerhets- och försvarsförmåga. Sveriges hållning är ett långsiktigt perspektiv men det måste ske i samarbete med andra. Ytterst handlar vårt och västvärldens stöd om vår egen fred och frihet. För att citera Polens president, Andrzej Duda, från mötet; ”At stake is the order of the free world as we know it.”

Starkast intryck gjorde ändå besöket på den flygplats utanför Kiev som blev attackerad den 24 februari 2022 och att se vanliga bostadshus som träffats av Rysslands missiler. Hade inte Ukraina lyckats försvara sig och hålla emot när flygplatsen attackerades, bland annat genom att spränga en vägbro in till Kiev, så hade vi med största sannolikhet inte varit i Kiev och firat deras självständighetsdag, vilket vi nu fick äran att göra den 24 augusti i det ukrainska parlamentet under högtidliga former. Det värmde extra mycket i hjärtat att se Sveriges flagga hänga på läktaren bredvid Ukrainas flagga. På plats var hela vår delegation och Sveriges nya ambassadör i Ukraina, Martin Åberg.

Jag är stolt och glad över att Sveriges nuvarande regering agerat så snabbt och resolut i sitt stöd till Ukraina och att samtliga partier i Sveriges riksdag, utan undantag, står bakom stödet. Att vi visar vårt fulla och långsiktiga stöd för ett land vars folk vill leva i frihet och demokrati och som man direkt känner starka band till, är att vara på rätt sida av historien! Alla personer vi träffade under besöket visar enormt stor tacksamhet för det arbete vi gör för att stödja Ukraina. Det gäller även alla frivilliga insatser som svenska folket bidrar med. Ukraina vill inget annat än att kunna nå fred, men för att det ska bli möjligt måste de först vinna kriget. Till dem som säger att Ukraina borde sträcka ut handen för fredsförhandlingar med Ryssland, ni går Putins ärende. Ryssland vill splittra och skapa oreda för att uppnå sina mål. Deras vilja är inte fred, utan att göra Ukraina ryskt. Lyckas Putin blir den världsordning vi känner ett minne blott.

Samtliga av de officerare från Ukrainas försvarsmakt som vi också träffade under besöket, framförde sitt personliga tack för det militära stöd Sverige bidrar med. Det räddar bokstavligen människoliv. Och stödet från svenska folket är mycket starkt, hela 93 procent av svenskarna står bakom det stöd Sverige bistår med. Nyligen har Sveriges regering och riksdag beslutat om ett 13e stödpaket till Ukraina och det totala stödet – militärt, humanitärt och finansiellt – uppgår i dagsläget till dryga 20 miljarder kronor. För Sverige och Europa handlar det ytterst om vår egen frihet och säkerhet. Vi har all anledning att vara stolta. Nu måste vi också se till att vara uthålliga!

Vårt arbete tillsammans med Ukraina och andra länder handlar utöver militärt, humanitärt och finansiellt stöd också om att stödja deras väg till medlemskap i EU i första hand, i förlängningen också NATO. Sverige ska också bidra i arbetet med återuppbyggnad tillsammans med andra länder, EU inte minst. Och dem som begår krigsförbrytelser ska ställas inför rätta, inklusive Vladimir Putin.

Flyglarmet gick flera gånger under vårt besök, men på självständighetsdagen fick vi möjligheten att, under 30 minuter, promenera en sträcka på en av huvudgatorna i Kiev. Det var oerhört fint att se alla ukrainare, som trots kriget, var ute och firade sin självständighetsdag. Kiev är en mycket vacker stad och kontrasten till kriget blir märklig när man inser att före den 24e februari 2022 levde människorna i Ukraina det liv i frihet som vi har förmånen att göra.

Vi fick många tack under vårt besök, men det är vi som ska tacka Ukraina för deras mod och ledarskap i dessa prövande tider. Det går inte annat än att vara imponerad av det ukrainska folkets motståndskraft och president Zelenskyjs obevekliga ledarskap. Vi andra har mycket att lära. Rysslands krig mot Ukraina visar tydligt på vikten av att värna demokratin, försvarsförmågan, rättssystemet och att bygga ett motståndskraftigt samhälle. När Ukraina vunnit freden för sitt eget land och för Europa borde president Zelenskyj belönas med Nobels fredspris! Han om någon skulle förtjäna det. Och på vägen dit ska vi fortsätta vårt stöd från Sverige, det är jag än mer övertygad om nu.

Katarina Tolgfors (M) är riksdagsledamot i utrikesutskottet