Gunnar Hökmark: Nobelstiftelsen har två alternativ

Ryssland är i dag ett land utsatt för en lång rad internationella sanktioner på grund av anfallskriget mot Ukraina. Rysslands president är instämd till Internationella domstolen i Haag på grund av krigsbrott som bär folkmordets tecken. Varje dag mördar ryska trupper barn och vuxna bara för att de lever i sitt land. Den långa raden av krigsbrott som begås mot militär och mot civila understryker att den ryska ledningen inte ens försöker upprätthålla den minimala respekt för de krigets lagar som trots allt brukar gälla även i de mest brutala krig.

Detta krig är kriminellt i alla dimensioner och bottnar ytterst i ett hot som riktar sig mot Europa och europeisk fred. I de krav som Putin ställde i december 2021 ingick att inte bara hela Östeuropa skulle ingå i en rysk intressesfär, utan även ett land som Sverige. När hela den civiliserade världen tar avstånd från och fördömer detta krig inbjuder den svenska Nobelstiftelsen krigets hantlangare till middag och fest. Det är anmärkningsvärt och strider mot alla de grundläggande värden som var Alfred Nobels skäl att inrätta Nobelprisen.

Det som gör Nobelstiftelsens tondövhet total är att man på fullt allvar säger sig tro att inbjudan kan ge tillfälle till dialog om demokratin. Det är en ogenerad undanflykt för att inbjuda krigets och förtryckets företrädare till fest. Det är sannerligen inte bristen på dialog och kunskap om demokratins krav som präglar Putins regim. Tvärtom arbetar den med pedagogisk noggrannhet för att avrätta eller fängsla dem som vill föra kampen för demokratin och det är Ukrainas demokratiska val som ledde fram till den allra första invasionen av Ukraina 2014. Kriget är Putin-regimens svar i dialogen om demokrati.

Nu kan Nobelstiftelsen göra två saker. Antingen avbjuder man företrädare för den ryska och belarusiska regimerna. Samma sak kan göras med en regim som den iranska som riktar uttryckliga hot mot Sverige.

Eller så gör man så här:

Gör Nobelfesten och dess högtidligheter till ett omfattande stöd för Ukraina och europeisk fred.

Gör middagen till en manifestation till stöd för de Nobelpristagare och andra demokratikämpar som fängslats i Belarus och i Ryssland. Låt ukrainska sångare och musiker framföra sina verk för att tydliggöra den ukrainska nationella identiteten. Låt svenska och europeiska jurister redogöra för internationell rätt och arbetet med de många olika krigsbrotten som Ryssland nu utför i Ukraina. Redovisa den internationella domstolen i Haags stämning av Vladimir Putin, den stämning som ledde till att han inte vågade åka till Sydafrika.

Gör prisutdelningen till en ceremoni där ukrainsk litteratur och kultur får inrama de olika pristagarnas mottagande av sina pris. Låt Konserthuset och Stadshuset lysa i blått och gult. Och överlämna ett Nobelstiftelsens pris till Ukrainas folk, för att de försvarar vår frihet och fred mot den ryska ondskan.

Låt Nobelhögtiden bli en manifestation för europeisk fred och säkerhet gentemot våldets och mörkrets krafter som dagligen låter människor dö i Ukraina. Låt det stå klart att de värderingar som la grunden för Nobelprisen nu står mot krigsbrottslingarna och de kriminella som genom krigets terror försöker krossa demokratin i andra länder och värna den egna diktaturens kleptokrati. Låt den 10 december bli en dag då Ukrainas färger, toner och ord präglar Stockholm. Det, istället för att bjuda krigets företrädare på fest, vore att hedra Alfred Nobels minne.

Gunnar Hökmark är ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker, samt initiativtagare till Måndagsrörelsen till stöd för Ukraina