Karl Isaksson; Reportage från en värld i förändring


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

tvåsiffrig, arbetslöshet hög och
marginalskatterna rent Feldtskt
perversa.
Sedan 1960-talet hade det varit en självklarhet att staten skulle
växa på civilsamhällets bekostnad i
alla demokratier, och att kommunismen skulle tränga tillbaka demokratin över hela linjen. Allt fler
hade kommit att betrakta Bresjnevdoktrinen och den växande
statsmakten som naturlagar. Men
Reagan sade nej, och inte bara nej.
I motsats till tidigare generationers konservativa ledare hade han en
god aning inte bara om vad han var
emot utan också vad han var för.
Alltför mänga konservativa är
stora hatare. Ibland underbart drä-
pande i sina giftigheter mot tidens
sjuka men till sist ändå sterila. Reagan däremot var kalifornier, ljus
och solig, full av tro på individens
chanser och det godas möjligheter.
Hans mäl låg inte bakåt, utan
framåt. Och på färden mot det
goda ville han ta människor med
sig. Med en säker formulering
skriver Noonan: ”Han var nostalgisk över hur längt han hade kommit, inte över var han hade startat.
Han trodde att de flesta amerikaner var sådana.”
Reagan ställde sin attraktiva
personlighet i tjänst hos den attraktiva iden om kraften i människors frihet och frivilliga samarbete.
Han var övertygad om att kommunismen var antimänsklig och
därmed ond, och att det var en plikt
GlOBALISERING
Reportage från en värld
i förändring
Av Karl Isaksson
Det främsta hotet mot frihandel och globalisering kommer inte från de populister som vädjar till isolationistisk
provinsialism och slåss för protektionism. Farligare är de
politiker som säger sig vara pragmatiska frihandelsvänner
men som arbetar för ”rättvis handel”
N
ÄR TV Å journalister
frän the Economist
skriver en bok som
utlovar en hyllning till
fenomenet Globalisering är det
klart att förväntningarna blir hö-
ga. Och visst känner man igen
både språket och ideerna frän tidningen. Global är en lättläst bok,
fylld av anekdoter och personliga
upplevelser, kryddad med slagord
som försvarar den pågående utvecklingen. Att analysen ibland är
något ytlig och argumentationen
lite osammanhängande får ses som
olycksfall i arbetet.
Författarna vill slå häl på de
myter som grumlar debatten. Att
globaliseringen har inneburit att
marknaden gjort politiken betydelselös stämmer till exempel inte.
Tyvärr skulle man kunna tillägga.
Offentliga utgifter har aldrig utgjort så stor del av BNP i västerländska länder som nu. Politiker
använder konkurrenspolitik för att
att bekämpa den. Han bad Gorbatjov att riva Muren. De världsvana flinade. Han vägrade att under Reykjavikmötets sista skälvande
minuter ge upp SDI i utbyte mot
nedrustning i Europa. De världsvana förfasade sig. Men sen hände
något nytt och intressant. Sovjetunionen gick i väggen. Muren föll.
Fantasin hade visat sig starkare än
både väldet och cynismen.
P JAnders Linder (pjanders.linder
@svensktnaringsliv.se) är chef för staben
Kommunikation i Svenskt Näringsliv.
BOKFAKTA
Författare: Peggy Noonan
Titel: When Character Was King
Förlag: Viking, 200 l
motarbeta framgängsrika företag.
EU: s jordbrukspolitik är själva
motsatsen till globalisering och frihandel.
Inte heller är globaliseringen
ett predestinerat oåterkalleligt
fenomen. Det är inte första gängen
vi har globalisering i världen. Förra gängen, i början av förra seklet,
hävdades det att krig var omöjligt
eftersom handel och förbindelser
länder emellan var så utvecklade.
Det var fel då och det är antagligen
fel idag.
Författarna använder John
Maynard Keynes ideutveckling för
att beskriva den förra globaliseringseran världen upplevde. I början av 1900-talet var antagligen
globaliseringen mer utvecklad än
idag eftersom det då fanns färre
hinder för fri rörlighet av varor,
tjänster, kapital och framförallt av
människor. Keynes var vid den
tiden en radikal frihandelsförespräkare. I samband med första
världskriget och dess stängda gränser ändrade sig Keynes till att anse
att protektionism nog var svaret på
alla frågor. När andra världskriget
var över hindrades globaliseringen
lSvensk Tidskrift l2oo2, nr 1 lll!J
av två murar; järnridån i öst och
statlig interventionism i ”det fria
väst”. Keynes kan dock bara lastas
för den ena.
Även om vi har fler hinder mot
rörlighet idag är globaliseringen
mer påtaglig för den breda massan på grund av den kraftfulla
teknikutvecklingen. Ett av de bästa exemplen i boken på intelligent
teknikanvändande är berättelsen
om bönder i Bangladesh som använder mobiltelefon för att ta reda
på världsmarknadspriserna för sina produkter och därigenom minskar risken för att bli blåsta på sina
lokala marknadsplatser.
Att globaliseringen inte är
oåterkallelig och därför hotad är
bokens huvudpoäng. All politik
är lokal, människor bryr sig mer
om vad som händer hemma än
vad som händer i världen. I Adam
Smiths exempel om mannen med
ett skadat fingret och nyheten om
jordbävning i Kina med tusentals
döda är det naturligt att det egna
fingret hamnar i mannens centrum. Det faktum att många människor inte känner sig delaktiga i
globaliseringen utnyttjas av populistiska politiker. Deras populism
tangerar gärna fascism och socialism, ideologier som baseras på
interventionism, isolationism och
protektionism.
Författarna menar dock att det
inte är dessa politiker som utgör det
största hotet mot frihet och globalisering utan istället de pragmatiska
politiker som menar sig vara för
frihandel samtidigt som de tycker
att ”rättvis handel” är toppen. Bill
Clinton har gjort mer skada för glohaliseringen än de flesta. Leif Pagrotsky och Pascal Lamy har jag tidigare skrivit om som exempel på
denna sorts politiker.
Denna klockrena analys grumlas
tyvärr då författarna själva plötsligt
börjar sväva på målet och utrycker
tveksamhet inför bland annat expanderande hollywoodism och entreprenörer i utbildningssektorn.
Man talar även om globaliseringens
”offer” i fattiga länder såväl som
vid bilfabrikerna i Detroit. På annat ställe i boken hävdar man dock
, NÄRINGSLIV
Industrihistoria för utlänningar
Av Elisabeth Braw
Inte för att svenskt näringsliv är så svenskt men det
är nyttigt att studera sig själv utifrån.
D
E STORSÄLJANDE Absolut Vodka-flaskorna
pryds av ett tillägg:
Product of Sweden.
Det hemlighetsfulla landet i norr
har nämligen också sitt marknadsvärde. Absolut Vodka och konungariket Sverige har båda funnit en
nisch på den internationella
marknaden. Men vad utgör svenE!J lSvensk Tidskrift l2oo2,nr 1 l
skt affärsliv? Den amerikanske
journalisten, tillika svenskättlingen
Jerry Hagstrom, presenterar en
översiktskurs i ämnet i To Be, Not
To Be Seen. The Mystery of Swedish Business.
En mer passande undertitel
hade varit: The History of Swedish
Business. Visserligen inleder Hagstrom sin studie med träffande obatt dessa individer skulle drabbas
hårdare om stängda gränser och
protektionism skulle vara rådande.
En något förvirrande argumentation. Kanske har de två författarna
skrivit vartannat kapitel.
Trots stundtals bristande argumentation är de 400 sidorna fyllda
av bra exempel och poänger. Mickelthwait och Wooldridge är till exempel tydliga på att globalisering
inte främst handlar om ekonomisk
effektivitet utan något så enkelt
som frihet. Globalisering innebär
att rätten att konsumera, att resa,
att arbeta etc. stärks. Att vara emot
är att vara emot rätten att förverkliga sig själv och sin talang.
Karl Isaksson (karl.isaksson@
moderat.se) är kanslichef för moderaterna
i Europaparlamentet
BOKFAKTA
Titel: Global: Reportage från en
värld i förändring
Författare: John Mickelthwait och
Adrian Wooldridge
Förlag: Timbro, 2001
servationer av svenskarnas förhållande till kapital och kapitalister.
Han citerar så en svensk diplomat
som förklarar det faktum att krö-
sus i form av familjen Wallenberg
tillåts existera av de jämlikhetsbesatta svenskarna med att de är så
långt borta och att de skapar jobb.
Värre vore det om grannen blev lite rikare än man själv. To Be, Not
To Be Seen är dock inte någon
studie i vad en svensk affärsman,
ett svenskt företag eller svensk industri är. Den är snarast det svenska företagandets historia från istiden (!) till nutiden, ackompanjerad av politik, kultur och lite societetsskvaller.
Och historien är lärorik. To
Be, Not To Be Seen – vilken tillfredsställelse det är att inte vara