Jonas Grafström: Friheten är inte gratis

Freedom is not free, it take folks like you and me. Jag tänkte på den strofen ur en låt ur filmen Team america world police när jag läste Voronov bok Blågula kriget (2023, Volante). Missta mig inte, jag gillar både filmen och boken. Det intressanta i boken är att följa några svenskar som engagerar sig på plats nere i Ukraina.

Sedan februari 2022 har Alex Voronov varit på plats och rapporterat om utvecklingarna i Ukraina, vilket gör honom till den svenska journalist som längst kontinuerligt bevakat landets politik och samhällsförändringar. I Blågula kriget skildras kriget genom ögonen på Oliver Mets, en frontsoldat, Tilde Addenbrooke, en medarbetare inom biståndsarbete, samt personen enbart känd som Okänd soldat, eller Sten. Genom deras individuella berättelser vävs en unik skildring av Ukraina under krigstid samman, belysande de personliga uppoffringar som människor gör i kampen för vår och Ukrainas frihet.

Boken väcker flera grundläggande frågor om vår roll och vårt ansvar för vår framtid. Benjamin Franklin formulerade det bättre än vad jag kan ”We must, indeed, all hang together or, most assuredly, we shall all hang separately”.  Så vad bör och kan vi göra för att stödja dem som kämpar för sina grundläggande friheter? Hur kan vi bidra till att uppmärksamma och hantera de humanitära kriserna som kriget orsakar? Och på vilket sätt kan vi säkerställa att berättelserna om hjältarna inte glöms bort, utan fortsätter att inspirera till handling? Dessa frågor är centrala för att förstå vår plats i en globaliserad värld där avstånden krymper och andras kamp också blir vår.

Det är avgörande att vi tar vara på chansen nu när freden är hos oss att öka vårt stöd genom att skicka ytterligare försvarsmateriell till Ukraina, även om det skapar brister hos oss. Detta är inte bara en fråga om militärt stöd utan också en symbolisk handling som bekräftar vårt engagemang för att försvara de grundläggande principerna om frihet och suveränitet. Genom att stärka Ukrainas försvarsförmåga, bidrar vi inte bara till att skydda deras nation utan också till att upprätthålla en global ordning som värnar om demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Vinst är svåruppnåelig utan mod, risktagande och att utsätta sig för en viss fara.

Voronovs bok gick utmärkt att sträckläsa, den var spännande och engagerande rakt igenom. Det som gör Blågula kriget särskilt engagerande är Voronovs förmåga att levandegöra människors erfarenheter, deras hopp och deras förtvivlan. Läsaren möter en värld där varje beslut kan innebära skillnaden mellan liv och död. Voronov lyckas med konststycket att skildra krigets komplexitet och de mänskliga kostnaderna det medför, samtidigt som han bibehåller en berättelse som är spännande, tillgänglig och djupt mänsklig.

Boken är utformad för att just sträckläsas, med en berättarteknik, allierad med en sorlig verklighet, som håller spänningen vid liv och ständigt driver berättelsen framåt. Varje kapitel avslöjas nya aspekter av kriget, nya insikter i karaktärernas liv och nya utmaningar de måste möta. Denna dynamiska och medryckande berättarstil, kombinerat med den emotionella tyngden i de skildrade händelserna, gör ”Blågula kriget” till en bok som är svår att lägga ifrån sig.

Sammanfattningsvis är Blågula kriget en bok som lyckas med det svåra uppdraget att förmedla att frihet inte är gratis.

Jonas Grafström är vice VD Ratio – Näringslivets forskningsinstitut (samt, för transparensens skull, författare på samma förlag som Voronov)