Johannes Nathell: Sänk skatten för alla i stället för att höja skatten för de rikaste

Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna har i sina valmanifest föreslagit nya och höjda skatter. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill bland annat införa en progressiv kapitalskatt, och Socialdemokraterna vill införa en “beredskapsskatt” för de allra rikaste.

Att gå till val på höjda skatter när Sverige redan idag har bland världens högsta skattetryck är närmast perverst. Bättre vore tvärtom att sänka skattetrycket så att människor får behålla mer i plånboken samt för att stimulera jobb och företagande.  

I vänsterns retorik kan alltid den svårdefinierbara gruppen ”de rika” beskattas mer. Det är denna grupp som är roten till det mesta som är fel i samhället, vare sig det är inkomstklyftorna eller klimatkrisen. Vänstern får det att låta som att skattesystemet är riggat till de rikas fördel och att de rika knappt betalar någon skatt. Detta stämmer helt enkelt inte.

Enligt en ny undersökning av data från SCB över inkomstfördelningen och skatteinbetalningar, utförd av Svenskt Näringsliv, står den rikaste femtedelen för mer än hälften av de samlade skatteintäkterna. Vidare betalar den rikaste tiondelen 20 gånger mer i skatt än den tiondel som tjänar minst. Dessutom betalar den rikaste tiondelen mer än dubbelt så mycket skatt som decil 9, det vill säga den tiondel med näst högst ekonomisk standard.

Merparten av Sveriges skatteintäkter betalas alltså av de som tjänar mest. Att implicera motsatsen är gravt missvisande.    

Samtidigt som Sverige har bland världens högsta skatter har vi världens näst högsta skatter på arbete. Den högsta marginalskatten i Sverige uppgår idag till inte mindre än 73 procent, inräknat arbetsgivaravgifter, kommunalskatt, statlig inkomstskatt och andra konsumtionsskatter. När man inte får tillbaka mer än 27 kronor per 100-lapp i inkomstökning påverkar det självfallet drivkrafterna till att arbeta och anstränga sig. 

Även om skatter till viss del är legitimt och ett nödvändigt ont för att finansiera statens kärnuppgifter såsom försvar, rättsväsende och polisen går det inte att komma ifrån att skatter innebär en inskränkning av individens fri och rättigheter. Beskattning sker per definition med tvång eftersom det offentliga tar en del av det värde som individen producerar eller äger, samtidigt som individen inte kan vägra beskattning utan att undgå något typ av straff. Att beskatta befolkningen mer än nödvändigt är djupt omoraliskt.

Mycket tyder dessutom på att höjda skatter på arbete skulle bli en förlustaffär även för staten. Ny forskning från det statliga forskningsinstitutet IFAU visar att en höjning av marginalskatten minskade statens skatteintäkter eftersom gruppens arbetsinkomster minskade.

En röst på något av vänsterpartierna innebär en röst för högre skatter. Då ska man ha med sig att detta inte kommer leda till mer resurser till välfärden eller ett starkare försvar. Snarare blir resultatet att skattekakan blir mindre och att staten bestämmer mer på bekostnad av individens frihet. 

I stället för att beskatta höginkomsttagare ännu mer borde vi sänka skatten – för alla, såväl låginkomsttagare som höginkomsttagare. En minskad skattebörda innebär ökad samhällsnytta då individer får ökad makt att bestämma vad deras pengar ska användas till i stället för att politiker bestämmer. Välstånd skapas av fria individer – inte av våra folkvalda.

Johannes Nathell är viceordförande Fria Moderata Studentförbundet