Johan Hakelius; Jag gör dig gärna förbannad


2000


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

D
en första tidning jag jobbade för
hade ingen ledarsida. Men det
fanns korsord, mycket serier och
en ordentlig förstasidesnyhet: ännu ett
Viggenplan hade störtat. Jag var sex år
och chefredaktör för Johans Nyheter.
Det blev bara ett nummer. Sedan det
misslyckandet har jag aldrig varit chefredaktör igen, men jag har fortsatt att skriva. I tidningar med ledarsida. För trots att
det då och då talas om att ledarsidor hör
gårdagen till tycker nog de flesta av oss
om att läsa texter som höjer pulsen.
Så ska Finanstidningens ledarsida fungera. Den ska gå att lita på i sak. Men
framför allt ska den engagera. Jag gör dig
gärna förbannad. En del av er hoppas jag
blir våra svurna fiender. Av det slätstruket
försiktiga finns alldeles för mycket i
svensk press. Många ledarsidor känns föråldrade. De lever kvar i en tid då partipolitiken var ledarsidans främsta ämne. Men
det är inte mer intressant att ha en daglig
sida om partipolitik än det skulle vara att
ha en daglig sida om vilken annan krisbransch som helst.
Min ambition är att Finanstidningens
ledarsida alltid ska påminna om detta.
Finanstidningens språk och sätt att tänka är
den fristående medborgarens. Om de
gamla partierna uppfattar oss som hårda
och orättvisa är vi på rätt väg. Finanstidningens ledarsida ska vara deras fiendeland. Det är av samma skäl Finanstidningen, som den första större ledarsidan
i Sverige, följer de brittiska exemplen och
struntar i alla beteckningar. Vi tror att du är
smart nog att förstå vad du läser ändå.
Sverige är ett drivhus för konformism.
Det gäller både till höger och vänster inom
politiken, men också inom näringslivet
och i medierna. Inget känns mer tillfredsställande än att sticka hål på självgoda
bubblor, oavsett om det gäller försvar för
en gigantisk byråkratstat, ED-tillbedjan
eller brödraskapen inom de små kretsarna
av toppchefer och journalister.
Tror man att samhällsutvecklingen är
förutbestämd och oundviklig är det
mycket klokare att ägna sig åt något annat
än opinionsbildning. Vi tror tvärtom att
ideer förändrar världen.
Finanstidningen vill verka för ett öppet
samhälle, där medborgarna är fria att
hävda sina ståndpunkter och forma sina
liv, och samtidigt starka nog för att kunna
göra det. Maktkoncentration och centralisering – politisk eller ekonomisk,
svensk eller europeisk – är inget vi gillar.
Konkurrens är nästan alltid hälsosamt.
Olikheter är något positivt, inte ett hot.
Den nya tekniken skapar ytterligare
möjligheter till konkurrerande mångfald.
Det intresserar oss. Inte bara i den skepnad som – lite löjlig – kallas ”den nya
ekonomin”, utan också i vad som skulle
kunna kallas ”den nya politiken”.
Jo, och så en sak till: det ska vara
underhållande att läsa oss. Tror man att
människan är en skapande varelse måste
fantasin och humorn ges rejält med
utrymme. Och de spetsiga elakheterna
kan ibland säga mer än de fyrkantigt
logiska analyserna.
Om du då och då skrattar till när du
läser oss, eller om du kastar dig över
datorn för att tala om för oss att vi är idioter, har vi lyckats.
Vill du ha lugn och ro tycker jag att du
ska läsa serier eller lösa korsord istället.
FINANsTIDNINGEN
För en ny generation företagsledare