Innehållsförteckning


2001


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2001, NUMMER l, ÅRGÅNG 88
REDAKTÖ R:
PerHeister
pheister@europarl.eu.int
ANSVAR IG UTG I VA RE:
Hans Birger Ekströ m
ADM I N ISTRAT ION :
Nettan Hellström
E-POST:
hb.ekstrom
nettan.hellstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBS I DA:
ny.svensktidskrift.se
FORM :
Graphium InforMera
LAYOUT:
Susanne Rosing
I LLUSTRAT ION:
Gideon
OMSLAG :
Jörgen Carlsson
T RYCKER I:
Graphium Västra Aros
ADRESS:
Box 2115, 103 13Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERATION;
345kr.
Norden: 445 kr.
Övriga: 525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer:60 kr.
Postgiro: 727 44-6.
Bankgiro:575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
5 Porträttet: Marita Ulvskog
1 av Nils-Eric Sandberg
6 Från burn rate till p/e-tal
Traditionella företag med svarta siffror i boksluten och färdiga strukturer gör de största vinsterna av den nya tekniken.
l av Jens-Jonathan larnhed
10 Stormöte 1.0
15
19
22
29
30
Den nya tekniken gör det lika lättvindigt att fatta politiska beslut om
andra människors liv som när vi röstar bort en deltagare ur Baren.
l av Peter J Olsson
Maktdelning eller majoritetsförtryck?
Vi saknar en djupare konstitutionell debatt i Sverige. Bristen på genomtänkt diskussion märks tydligt både när vi diskuterar Nice-fördraget
och det kommunala självstyret. l av Göran Thorstenson
Det blir alltfler halvtaskiga proffs i politiken
Våra folkvalda blir allt mindre representativa för oss väljare.
De är i växande utsträckning försörjda av politiken i stället för
förtroendemän för det arbetande folket. l av Per Hister
Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Genom årtusenden har staten försökt styra medborgarnas beteenden
för att passa samhällsnyttan. Med vilken rätt använder politiker egentligen skattemedel för att uppfostra sina väljare? l av Leif Carlsson
Öppna vidder och fria sinnen
Är Du trött på konformistisk kollektivism och törstar efter individualism och frihet har science fiction en hel del att erbjuda. Den främste
sf-författaren just nu är en trotskistisk Iibertarian från Skottland.
l av Per Ericson
Euron kräver skattekonkurrens
Den gemensamma valutan, EMU, förutsätter ingen harmonisering av
skatterna i Europa. Harmoniseringskraven är politiska krav från socialdemokrater som inte vill liberalisera. 1 av Thomas Noren
Inledaren: Mer totalitärt än fritt . ……………….. . …. .. . . … … . 2
Notiser ………. . ………….. . ……………… . … . …… . . . 3
Demokrati: Hypen.slut- verklighet.nu ……………. . ………….. l3
Litteratur: Ett kidnappat parti . . ………… . ……… . ….. . .. . . . .. 32
Litteratur: Nationalist och dansk frihetshjälte ……………………. 33
Litteratur: USA-historiker med politisk näsa ……………………… 34
Krönika: Peter Ejemyr om nyttan av Ricki Lake .. . . . . . . . … .. . ………. 35
Media: Parasit-TV ……………………. . ……………… . . . . 36
Krönika: Carl Rudbeck om monarkin vi dras med . .. .. . . . . . …….. . …. 40
• •
lSvensk Tidskrift 12001, nr l lD