JanErik Larsson; Krönika


1999


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Janerik Larsson om SKAPANDE OCH BEVAKANDE FÖRETAGARE
D
et är inte ofta som en svensk entreprenör är julhelgens
främsta TV-attraktion, men det blev Ivar Kreuger tack vare Lars Molin julen
1998. I serien speglades det för näringslivet så särskiljande draget mellan
skapande och bevakande.
Roland Fagerfjälls Företagsledarnas århundrade
(del l 1997, del 2 1998, Norstedts) är ett
storverk som verkligen varmt kan rekommenderas. Här handlar det mest om alla de
direktörer som har slitit med företagandets vardag. Författaren har grävt
djupt i historisk dokumentation och ger
därmed ett ovärderligt bidrag till den hittills
blott bristfälligt skildrade svenska 1900-talshistorien – den del som inte handlar om hur
socialdemokratiska och i någon marginell mån andra
politiker skapade det svenska välståndet. (I denna tidskrift behöver man väl inte sätta ut citationstecken
kring ordet skapande?)
Fagerfjäll tecknar porträtt av hårt arbetande men
i övrigt föga spännande gestalter. Det är säkert en
sann bild av den svenska företagsledarkåren som
naturligen har präglats av inte minst Wallenbergsfärens hårda kontroll och ointresse av konkurrens.
Marika Ehrenkrona har i Passion för teknik- om
drivkrafter inom Ericsson Radio Access (Ekerlids, 1998)
skildrat framväxten av ett svenskt snilleföretag som
sedan togs över av jätten Ericsson. Mobiltelefonins historia hör till de mest spännande moderna
industrisagorna vid sidan om Internet. Ehrenkrona
har med sitt porträtt av skaparna bakom det som idag
är Ericsson Radio Access givit ett viktigt bidrag till
den berättelsen.
Företags intresse för sin egen historia tycks
glädjande nog hålla på att öka. Ett ovanligt intressant
exempel på detta är Tetra Pak. Peter Anderssons och
Tommy Larssons Tetra – historien om dynastin
Rausing (Norstedts, 1998) har uppenbart tillkommit
utan att vara förankrad hos ägarfamiljen. Däremot
bygger den i hög grad på en dagbok som förts av en
mångårig medarbetare i företaget, Erik Torudd. Den
är kanske hårt vinklad, kanske bitvis missvisande, men
jag tror ändå att det är viktigt att det skrivs om företags utveckling, om dess problem och framgångar.
Minst lika spännande läsning är Lars Leanders
Tetra Pak – visionen som blev verklighet som företaget gav ut 1995. Hösten 1998 kunde den intresseIPJ lSvensk Tidskrift 11999, nr 1 l
rade utan kostnad rekvirera den från företaget. Det
var en generös gåva till den läsande svenska allmänheten som det finns all anledning att göra honnör för.
Leander skildrar Tetra Pak inifrån och gör det genom
att förmedla glimtar som har en helt annan bredd än
den bild Andersson/Larsson förmedlar.
En företagsledare som ständigt nämns som
världens främste är General Electrics Jack Welch. Journalisten Robert Slater har skrivit flera böcker om
Welch. Den senaste är fack Welch and the G E Way
(McGraw-Hill, 1998).
Jag läste den under en flygning från New York till
Stockholm i höstas. Det är en lättläst bok, men
åtminstone jag har ännu inte funnit någon s k managementbok som verkligen väcker mitt hela intresse.
Slaters bok är överfylld av managementlitteraturens
alla plattityder, här givetvis kompletterade med alla
de plattityder som hör hemma i just amerikanska
böcker om företagsledare.
Företaget som Thomas Edison grundade var 1997
nr l för andra året i rad på Business Weeks lista över
världens största företag (dvs störst marknadsvärde). I
USA har GE varit det största företaget sedan 1993.
Under Welch snart 20 år på VD-stolen har företaget
strukturerats om i grunden, nästan halverat antalet
anställda, gått från att vara främst amerikanskt till att
bli ett i grunden internationellt företag, skurit bort
byråkrati och lågproduktiva delar, gått från produktion till service. Något av detta förmedlar Slater, men
i allt väsentligt är det en annan bok som tecknar en
spännande och intressant bild av företaget och dess
ledare. Jag misstänker att författaren till den boken
inte heter Robert Slater.
I Fortune (January 11) heter det i en artikel om
Welch att när han pensioneras under 1999 kommer
han, som det ser ut idag, att ha skapat 200 miljarder
dollar i nya värden för GE:s aktieägare: ”That would be
the biggest financiallegacy in tlle history of capitalism”.
Det kan man kalla en historia värd att berätta!
Janerik Larsson Uanerik.larsson@gsinfo.se) är författare
och VD för Gamla Stans Information AB.