JanErik Larsson; Krönika


1999


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Janerik Larsson om LEKFULLHET OCH USA
D
et finns många sätt att uppleva och beskriva USA. Under Timbros Utö-
konferens på försommaren uppstod bland annat en diskussion om USA och
USA-bilden. Jag slogs då av att alla allvarsamma analyser kanske helt missar
en viktig aspekt på amerikanskt liv: lekfullheten.
I lekfullheten finns både den fantasifullhet som gjort
USA till underhållningsvärldens enda stormakt men
också ett mera generellt förhållningssätt: lekfullheten,
det ödmjuka omprövandet, beredskapen för risktagande gång på gång.
På en av bokhandelskedjan Borders butiker i Los
Angeles hade jag veckan innan hittat Kurt Andersens
Turn of the century (Random House) och kanske var
det den läsupplevelsen som för mig underströk vikten av just lekfullheten som ett viktigt inslag i den
amerikanska samtidskulturen.
Andersen är journalist från The New Yorker.
Han grundade Spy Magazine och har arbetat som chef för New York magazine. På
Time skrev han om arkitektur och design.
Turn of the century, som utspelas under
år 2000, är hans första roman. Den har
fått negativ kritik i brittisk press för att
vara ”name dropping” och det är en synpunkt man kan ha förståelse för. Ju mer man
känner till samtidens data- och underhållningsindustrivärld i USA desto roligare blir boken. Men även
med en begränsad kännedom om dagens potentater är
denna roman en hejdundrande läsupplevelse. Därtill tänkvärd: Andersen skildrar gränslandet mellan
och mötet mellan den nya !T-industrin och den gamla
TV-industrin. Här finns mycket av den lekfullhet och
experimentlusta skildrad som är en så viktig förklaring till USA:s ekonomiska framgång.
EN MYCKET ANNORLUNDA företrädare för amerikansk öppenhet är Virginia Postrel från den libertarianska tidskriften Reason. Hennes bok Framtiden och
dess fiender (Timbro) finns nu på svenska. Det är en
härligt vital, detalj- och argumentrik argumentation
mot alla framtidsfiender. En motsvarande svensk bok
vore sannerligen på sin plats. Jag tycker det är fängslande i hur hög grad vi fortsätter leva med en samhällspolitisk kultur som avvisar det nya, som misstror
förändring, som vill tolka allt i gamla politiska termer
och som därmed blir blind för mycket av det som
pågår också i Sverige. Tony Blairs Storbritannien är
den europeiska miljö där sådant öppet framtidstänlm] lSvensk Tidskrift lr999, nr 41
kande har sin starkaste ställning. Den tidigare Financial Times-journalisten Charles Leadbeaters Living on
thin air – The new economy (Viking) är en excellent
introduktion till ett tänkande som liknar Postrels men
som också tar upp frågeställningar som kopplar till
”New Labour”, t ex frågor kring ägande och management i den nya ekonomin.
Den gamle, vise managementgurun Peter F. Drucker har i sin senaste bok Management challenges for the
21st century (HarperBusiness) tagit upp bl a sådana
frågor i ett annat perspektiv. Druckers bok är god läsning inte minst för chefer inom näringslivet som vill
börja söka förstå det nya som hela tiden händer.
PÅ INNOVATIONSMUSEET The Techs butik i San Jose,
Californien hittade jag en annan bok i samma
kategori: Guy Kawasakis Rules for revolutionaries – The
capitalist manifesta for creating and marketing new products and services (Harper Business). Kawasaki var en
av de viktiga profilerna på Apple Computer men idag
är han chefför garage.com som arbetar med att koppla samman nystartade högteknologiska företag med
kapitalister. Boken innehåller en hel del konkreta
exempel från olika företags erfarenheter. Annars lider
den enligt min mening av den vanliga sjukan i litteratur i denna genre: försöken att formulera budord.
Till slut några rader om den lekfullaste av dem alla:
P. J. O’Rourke. Den som inte stiftat bekantskap med
denne lekfulle men klarsynte journalist rekommenderas hans senaste bok Eat the rich (Picador) som bl a
innehåller hans essä om Sverige (”Good Socialism”)
som ursprungligen publicerades i Rolling Stone:
”Secure and lagom though Sweden may be, there
is nonetheless someting frightening about socialism,
something that scared me as much as a close look at
capitalism had. And the last time I walked through
Gamla Stan, I didn’t wonder where the crazy people
were. In Sweden the craziness is redistributed fairly.
They’re all a little crazy.”
Janerik Larsson Uanerik.larsson@gsinfo.se) är författare
och VD för Gamla Stans Information AB.