JanErik Larsson; Krönika


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

C’O
….::.:::
c:
:o.._
~
JANERIK LARSSON om
Churchill
D
et har skrivits många böcker om Winston Churchills liv
och verk. Men det finns än fler böcker om Hitler. Utan Hitler ingen
Churchill-bokflod.
Om inte… Ja, hade Churchill dött 1939, han var då 65
och hade levt 20 år längre än sin far, hade han varit
en historisk fotnot, en inte särskilt framgångsrik politiker men en av den anglo-saxiska världens mest engagerande författare av historiska verk. Churchill försörjde
sig under en stor del av sitt liv på sin penna.
HISTORIKERN John Lukacs, som skrivit den
fängslande boken om de fem dagar i maj 1940
då Churchill ändrade historiens gång genom att
lägga fast Storbritanniens konsekvent antinazistiska politik, har som skäl till alla böcker om
Churchill angett detta: vi vet att Hitler kunde ha
segrat, att världen kunnat se mycket annorlunda ut
idag- och att det var Churchill som ändrade den
till synes obetvingliga hitlerismens segertåg.
Själv har jag i många år varit fascinerad av
Churchill. Jag har som ren nöjesläsning plöjt
genom Martin Gilbers 8 tjocka volymer om
Churchills liv och verk. Och jag läser med
nöje nya böcker i detta ämne.
Den som vill ha en kort, översiktlig
bild av Churchill rekommenderas den brittiske historikern Geoffrey Bests nyutkomna
”Churchill: A Study in Greatness”. Den pensionerade historieprofessorn Best ger en kondenserad
bild som innehåller några av de bästa sammanfattande omdömen jag sett om denna stora man:
”What he did for the good of his country and, it is
not extravagant to say, for Western civilization was
what no other person on the political stage at those
times could have done. He did what the more dogmatic critics of ’great man theory’ doubt that even
the greatest of men can do: he changed the apparent
course of history.”
Den 80-årige labourpolitikern Roy Jenkins, som
också är en förnämlig skribent av historiska biografier
vid sidan om att han varit både brittisk finansminister
och president för ED-kommissionen, har skrivit en
oändligt mycket längre Churchill-biografi. Den heter
kort och gott ”Churchill”. Jenkins stora Gladstonebiografi trodde han själv skulle bli hans sista verk,
men antog utmaningen att efter att ha skrivit om
1800-talets störste brittiske politiker (enligt Jenkins)
skriva om 1900-talets störste. Jenkins skriver i sin
sammanfattning om Churchills ”persistent ability… to
be larger than life” och konstaterar att han är ”the greatest human being ever to occupy lO Downing Street”.
Om Best i sin korta bok inte lägger tonvikt vid
någon del av Churchills liv är det påtagligt att Jenkins
främst intresserar sig för det som ligger hans egen erfarenhet närmast, det vill säga Churchill som parlamentariker och Churchill som författare. Själv tyckte
jag inte minst att Jenkins grundliga belysning av författaren Churchill var intressant läsning- här gavs nya inblickar som jag inte tidigare fått ett så gott grepp om.
A••VEN DET JENKINS SKRIVER om politikern
Churchill fann jag mycket givande. Jag har inte
tidigare stött på en så initierad, ja passionerad
skildring till exempel av Churchills partibyten.
Churchill hade ju prominenta poster i både liberala
och konservativa regeringar.
Churchill bröt med de konservativa 1904 därför att
han var passionerat engagerad för frihandeln. Hans frihandelsargumentation var helt och hållet baserad på
social medkänsla. Protektionism betyder”dear food for
the million, cheap labour for the millionaire”.
Under en period för något tiotal år sedan gavs
det ut en del historiska analyser som gav en revisionistisk bild av Churchill. Om han slutit fred med Hitler, skulle det brittiska imperiet funnits kvar- det är
ett sådant revisionistiskt argument. Idag är sådana
analyser ganska bortglömde. Med rätta.
Det har också skrivits en hel del kritiskt om
Churchills personliga liv, hans förtjusning i gott
rödvin exempelvis. Jenkins citerar Pamela Plowden,
Churchills stora ungdomskärlek, som så väl sammanfattat personen Churchill: ”The first time you
meet Winston you see all his faults, and the rest of
your lifeyou spend in discovering his virtues.”
Janerik Larsson Uanerik.larsson@kreab.com) är konsult på KREAB
I1!JlSvensk Tidskrift l2oo2,nr 1 l