Janerik Larsson: Den falska bilden av invandrare omöjliggör vettiga reformer

Den 5 december väljer de amerikanska väljarna president och vice president. Men det är först den 17 december som det egentliga valet äger rum. Då samlas från alla delstater den elektorsförsamling som fattar det beslut som därefter går vidare till kongressen, som den 6 januari 2025 fastställer vilka som ska sväras in den 20 januari.

Trumpanhängarnas stormning av kongressen den 6 januari 2021 syftade till att förhindra att elektorsförsamlingens valresultat fastställdes av kongressen.

Den långa resan till ett amerikanskt valresultat innebär att den amerikanska statsledningen kommer att vara åtminstone delvis paralyserad under månader. I praktiken kommer detta förhållande förvärras det närmaste halvåret.

Kampen om väljarna handlar om väljarnas bild av kandidaterna men också om deras syn på ekonomin och den politik som bäst garanterar fortsatt välstånd.

Här spelar handelspolitiken en stor roll. Både Donald Trump och Joe Biden förespråkar fortsatta protektionistiska åtgärder. Dessa tilltalar den isolationistiska syn på omvärlden som alltid varit en viktig faktor i amerikansk politik.

Monroedoktrinen 1823 fastslog att europeisk inblandning i Nordamerika var oacceptabel, och att USA inte skulle ingripa i konflikter mellan europeiska stater. Misslyckandet för president Woodrow Wilsons internationalism efter första världskriget och den stora depressionens ekonomiska verkningar var några av orsakerna till amerikanernas ovilja att agera mot fascismens tillväxt i Europa.

Lagstiftning förhindrade president Roosevelt från att ge ekonomiskt eller militärt bistånd till de länder som angreps av Hitler-Tyskland. Först det japanska angreppet mot USA den 7 december 1941 ledde till en omsvängning.

Efter andra världskriget blev USA:s växande ekonomiska makt en faktor som förändrade såväl utrikes- som handelspolitiken. Den utvecklingen bröts först av valet av Donald Trump i november 2016 som innebar en isolationistisk politik.

Att isolationismen idag är så okontroversiell i amerikansk inrikespolitik påverkar hela världsekonomin. Ett val av Donald Trump skulle förmodligen få betydande, negativa konsekvenser såväl för de amerikanska medborgarna, som får betala högre priser, som för EU.

En ekonomi som är så exportinriktad som den svenska löper betydande risker.

En annan sida av den amerikanska isolationismen handlar om synen på invandringen. Här avses såväl den medialt mycket uppmärksammade illegala invandring som äger rum i huvudsak söderifrån som den legala invandringen som är kringgärdad av hårda restriktioner.

När jag nyligen besökt Washington D C träffade jag på tankesmedjan Cato två av dess experter på området: Alex Nowrasteh och David Bier. Nowrasteh ansvarar för ekonomi och socialpolitik. Bier är expert på legal invandring samt frågor rörande säkerheten vid USA:s gränser och den lagstiftning som handlar om detta.

Det vore en betydande överdrift att säga att de såg särskilt ljust på situationen.

Det finns, menade de, bara ett område i amerikansk lagstiftning som är mera krånglig än den som rör den legala invandringen och det är det för en svensk extremt komplicerade skattesystemet.

De har nära kontakt i representanthuset med den invandringspositiva demokraten Zoe Lofgren från Kalifornien. Lofgren är barnbarn till svenska invandrare. 

På hennes kongresshemsida heter det:

En önskan om frihet och ett samhälle där meriter, inte födslorätt, avgör en individs liv hjälpte till att forma det största experimentet i självbestämmande som är känt över hela världen som Amerika.

I det förflutna och idag är det invandrarnas hårda arbete och beslutsamhet, som söker en möjlighet att leva upp till sin fulla potential och att bygga bättre liv för sina familjer, som gör Amerika starkt. Den frihet som invandrare har funnit här har släppt loss deras kreativitet och gett upphov till världens starkaste ekonomi. Invandrare skapade och fortsätter att skapa nya innovativa företag och ett oöverträffat välstånd för USA. Människor blickar fortfarande mot Amerika och drömmer om ett bättre liv. Våra högskolor och universitet lockar till sig några av de mest begåvade hjärnorna från hela världen. Begåvade entreprenörer ser fortfarande vårt land som en vagga för innovation och ett område där man kan bana väg för nya industrier.

Zoe är barnbarn till invandrare. Hon blev immigrationsadvokat och innan hon blev vald undervisade hon i immigrationsrätt vid University of Santa Clara Law School. Hon vet att landets invandringslagar måste reformeras om USA ska kunna lyckas på 2000-talet.

Som senior medlem och tidigare ordförande i House Judiciary Immigration and Citizenship Subcommittee försöker Zoe att hantera den splittrande politiska retoriken för att främja invandringspolitiska lösningar som är praktiska och som kommer att hjälpa USA att blomstra.

Den falska bilden av att invandrare i allmänhet är våldsbrottslingar är den faktor som omöjliggör vettiga reformer av den legala invandringen. Grannlandet Kanada har ett helt annat, mycket mera praktiskt och för landet fördelaktigt system.

På Catos hemsida kan man läsa rapport efter rapport av Nowrasteh och Boer som levererar fakta och statistik om invandring och brottslighet men att få genomslag för detta har visat sig omöjligt.

Terroristattacken den 9 september 2001 mot New York och Washington DC sätter till synes outplånliga spår.

Bier har i ett vittnesmål inför representanthusets budgetkommitté den 8 maj i punkter redovisat argument för invandring:

  1. USA:s befolkning växer idag långsammare än någonsin i landets historia. De senaste åren har invandring svarat fr 73% av den lilla befolkningstillväxten (1%). Framtiden ser dyster ut och bara invandring är lösningen.
  2. Department of Health and Human services (HHS) har visat att 2017 svarade enbart flyktingar och asylinvandrare för 63 miljarder US dollar mer i skatteintäkter än de fått i bidrag under ett decennium. Trumpadministrationens nedskurna flyktinginvandring 2017 – 2020 kostade den amerikanska ekonomin varje år 9 miljarder US dollar.
  3. Amerikanska arbetsgivare får endast årligen ta emot 140 000 legala invandrare som får s k ”grönt kort”. Det finns närmare 2 miljoner obehandlade ansökningar.
  4. 2023 ansökte 34 miljoner om att invandra på legal väg men utsikterna att få invandra handlar bara om 3 % av dessa.
  5. Genom att tvinga den som vill invandra till USA att söka göra så på illegal väg innebär enorma kostnader för amerikanska skattebetalare som ska bekosta gränsövervakning mm.

En amerikansk företagsledare, Donald Luskin, med en framgångsrik karriär i finansbranschen bakom sig, har nyligen i Wall Street Journal gjort en kalkyl av den positiva effekten på den amerikanska ekonomin under president Biden av den illegala invandringen. USA:s starka ekonomi under Biden tillskriver han i hög gard effekten av invandringen (främst illegal).

Den amerikanska debatten ser helt annorlunda ut än den svenska eftersom möjligheterna i USA att ”leva på bidrag” är ytterst begränsad. Brottsligheten är i huvudsak kopplad till den del av befolkningen som sedan länge varit amerikanska medborgare.

Janerik Larsson var informationschef på SAF 1990 – 1995 och vVD på Svenskt Näringsliv 2005 – 2011. Idag är han rådgivare till Stiftelsen fritt näringsliv. Hans bok om näringslivets opinionsbildning ”Det långa loppet” (Ekerlids) utkom 2021. Han har i omgångar varit bosatt i USA.