Intervju: Varför tappar Moderaterna i Stockholms stad?

En intressant uppgift i SCBs senaste väljarundersökningen är att Moderaterna i Stockholms stad får så mycket lägre stöd än i övriga landet. Stödet för partiet i Stockholms län är nästan dubbelt så högt, 28,3 mot 16,9 procent. Det har spekulerats mycket kring detta så vi bad Örjan Hultåker på SKOP att kommentera utvecklingen där partiet har ökat med 1,6 procentenhet i länet men minskat med 4,3 i staden.

Vad är det som skiljer Stockholms län från Stockholm stad?

– Båda målgrupperna läser samma tidningar och har samma TV-kanaler. Och det är Region Stockholms finansregionråd som Socialdemokraterna och media har attackerat allra mest under det långa majoritetsinnehavet. Skillnaderna kan inte förklaras av regionpolitken; det skulle innebära att länet älskar den moderata regionpolitiken som samtidigt skulle hatas i staden. Det är många kommuner i länet som är olika så att skillnader i kommunalpolitiken jämnar ut sig där. I Stockholms stad finns det ju bara en kommun och en politisk ledning.

Så det är i Stockholm man ska hitta förklaringarna?

– Jag tror att mycket kan vara en imagefråga i staden och att partiet upplevs som ett maktparti. Långsiktigt har moderaterna i Stockholm tappat bland annat på grund av ett antal stadsbyggnadsfrågor som irriterat sedan länge: Nobelcentrum, Gröna Lund, Stureplansgallerian, förslaget att bygga i Kungsträdgården, allmän förtätning, etc. En gång i tiden var Moderaterna partiet för stadsbyggnadsmiljö och var det enda parti som enhälligt gick emot fällningen av almarna i Kungsträdgården.

En del har i debatten pekat ut Moderaternas relationer med SD som anledningen till tappet i Stockholm stad. Hur ser du på det?

– Jag har länge trott att man överdriver risken för SD-smitta. Många har trott att det funnits en grupp, i synnerhet kvinnor på Södermalm, som tyckt illa om olika grader av SD-samarbete. Men Södermalm är inte så stort att det kan förklara vare sig denna minskning eller nivån totalt för Moderaterna i Stockholm. Intressant är också att C som borde vara hemvisten för de flyktade om SD-analysen vore rätt har minskat från 9,4 till 7,2 procent i Stockholm. Inte heller L har ökat, ned 0,1 procentenhet. Det enda borgerliga parti som ökat är KD från 1,5 till 2,8 och de är inte främst kända för sitt avståndstagande från SD. Miljöpartiet som brukar vara ett annat parti som lockar dem som ogillar SD har bara ökat i Stockholm från 5,9 till 6,3 procent, upp 0,4 vilket är mycket marginellt.

Vad är då förklaringen?

– Min slutsats är att ökningen för Socialdemokraterna i Stockholms stad är en effekt av den allmänna rikstrenden. Den är också starkare i länet, plus 5,1, än i staden plus 3,9 procentenhet.

Ligger det inte något i kritiken om samarbetet med MP?

– Den politiska majoriteten i stadshuset är en koalition som leds av Moderaterna. I alla koalitioner måste man ingå kompromisser och ibland ge avkall på den egna politiken. Det är då viktigt det finns moderata företrädare som kan lyfta fram att vissa inslag i majoritetspolitiken inte är moderaternas ståndpunkt. 

Finns det något som moderaterna skulle kunna göra för att vända trenden?

– Det finns alltid något som ett parti kan göra, men det tar ofta lång tid att bygga upp en positiv allmän image. Det viktigaste man kan göra i dagsläget är att identifiera svagheter i den kommunala politiken och att vara beredda att ompröva. Man får absolut inte förneka problemen, skylla på att media svartmålar, och liknande. I Stockholm måste Moderaterna inför valet inrikta sig på att anknyta till partiledningens starkaste frågor och lyfta fram dem med Stockholmsperspektiv. Sedan kan man krydda med att vara det parti som slår vakt om Stockholms identitet, bl.a. i stadsbyggnadsfrågor.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift