International Declaration on Market Environmentalism

Fler än 130 tankesmedjor och andra aktörer från över 60 länder, däribland Svensk Tidskrift, har i veckan skrivit under en gemensam deklaration inför klimatmötet i Glasgow.

I deklarationen konstateras att klimatfrågan innebär risker för vår miljö, för våra ekosystem för hav mm som kräver insatser – men att den politik som förs fram av många klimataktivister och politiker inte löser problemen. Det krävs istället mer av fria marknader och mänsklig uppfinningsrikedom. Lösningar måste släppas fram underifrån istället för att åtgärder toppstyrs. Deklarationen innehåller fyra huvudområden:

  • Marknadsekonomi – rikare och friare ekonomier har större förutsättningar att lösa miljöproblem.
  • Privat ägande – skapar starka incitament för att vårda och värna.
  • Decentralisering – kunskap är spridd i samhället och central koordinering hämmar innovation av kostnadseffektiva åtgärder.
  • Innovation och optimism – Vi måste släppa fram mänsklig förmåga att hitta smarta lösningar.

Deklarationen har tagits fram av American Conservation Coalition och Austrian Economics Center och den presenterades i samband med ett event i anslutning till COP26 i Glasgow.

Undertecknare från Sverige är förutom Svensk Tidskrift Timbro och Ratio.  Bland övriga undertecknare kan nämnas Adam Smith Institute, Cepos, IEA och Students for Liberty.

Läs hela deklarationen här.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift