Insänt


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Kommentar till Nils-Eric Sandbergs artikel om
Konsten att ta död på spararna i SvT nr 2, 2003
NILS-ERIC SANDBERG har skrivit ett utmärkt artikel
om våra politikers bristande respekt och förståelse
för långsiktiga ekonomiska samband.
Låt mig bara göra några kompletterande kommentarer:
NES tar upp frågan med pensionerna och det fördelningssystem mellan generationerna, som skapades med
ATP-reformen i Sverige. Han sysselsätter sig främst med
de ekonomiska konsekvenserna för de allra närmaste
generationerna. Tyvärr har de flesta länder i Europa
– (undantag dock exempelvis Schweiz) valt samma system,
så problemet är inte på något sätt unikt för Sverige.
Men det finns också en mer fundamental frågeställning, som kanske borde lyftas fram i ljuset:
Är det rätt att konsumera sina egna ekonomiska
tillgångar och lyfta över till nästa generation att ta det
ekonomiska ansvaret för vår ålderdom?
Borde det inte vara individens ansvar att under den
försäkringslösning), för att kunna bestrida sina egna
kostnader fram tilllivets slut?
Detta är den moraliska och politiska frågan att ta
ställning till.
Att ett bejakande av den frågeställningen sedan är en
väg för den av NES efterlysta kapitalbildningen är ett
mervärde.
Det handlar, som NES riktig säger, främst om pensionerna, men även den kostsamma åldringsvården
handlar om samma princip,
Vad gäller åldringsvården har ju våra politiska välgörare i regeringen till och med infört en maxtaxa, så
att inte heller de mer välbärgade åldringarna behöver
betala så höga avgifter.
Tyvärr är detta långfristiga frågor som de politiska
partierna förefaller att helst vilja undvika.
aktiva tiden ackumulera kapital (exempelvis genom en Claes-Göran Wik (wikint@telia.com) är civilekonom.
Black Army rules
Justitieministern håller nu på att, med starkt stöd i riksdagen, avveckla medborgarnas grundläggande rättssä-
kerhet; terroristlagarna för något år sedan var bara början. Nu skall polisen få bugga oskyldiga och vem som
helst skall få kroppsvisiteras i jakten på sprayflaskor med
färg.
Att döma av justitieministerns lagstiftande är det inte
alls i AIK:s fotbollslag han varit aktiv utan i Black Army.
Lagarna liknar mest läktarvåld.
En krympande värld?
För trettio år sedan var Sverige världens fjärde rikaste
land. Nu ;ir vi det femte rikaste i Norden.
Vi som trodde att globaliseringcn krympte världen!
Euroskatteslaveriet över för i år
Den 13 juni hade medborgarna i euroländerna arbetat
färdigt för stat och kommun. Från den dagen arbetar de
för sin egen brödföda och för sitt eget tak över huvudet.
Då upphörde slaveriet.
Svenskarna tvingas däremot slava vidare nästan två
månader till för att mätta gökungen i boet.
Och i Sverige betraktas skattetrycket i eurozonen som
extremism. Inget politiskt parti vågar ens slåss för att
svenskarnas slaveri skall upphöra före semestern.
Alla misstänkta
Förr, 19H4 till exempel, hette det att hellre skulle l00
skyldiga gå fria än en enda oskyldig ningslas.
l Sverige 2003 gäller alltså i stället att hellre bugga
och kroppsvisitera l00 än att låta en misstänkt gå fri.
Snart är vi inte fattigast
I EU är i dag bara tre länder är fattigare än Sverige. Det är
de tre länder i Västeuropa som under efterkrigstiden varit
diktaturer. Vi räddas dock av utvidgningen. Om ett år är det
hela tretton länder i EU som är fattigare än Sverige. Men på
ett år kan mycket hända…. tyvärr inte till det bättre.
Dags att sluta tafsa
Under de första fyra månaderna i år har polisen fått in tips
om flera hundra kvinnor som påstås sälja sex, enligt Svenska
Dagbladet (7/6). Länskriminalen begär nu 12 nya tjänster
för att utreda saken och polismästaren låter meddela att
andra polisuppgifter får stå tillbaka för detta. Ett hemskt
stort problem, med andra ord. Ja, och för den som inte dragits med i häxjaktsmentaliteten är det uppenbart vad problemet är. Rättrådiga politiker försöker bestämma under
vilka former vuxna män och kvinnor frivilligt får ha sex med
varandra. Det har sagda politiker naturligtvis inte med att
göra. Låter de bli att tafsa i andras privatliv slipper vi dessutom både angiveri och resursslöseri. Såväl sexköp som koppleri bör vara tillåtet.
lSvensk Tidskrift l2oo3, nr 3-41 11
Har du glömt oss, Milton?
”Statens storlek bestäms långt mer av hur mycket regeringen kan pressa ut i skatt än av någon ideologi”, hävdar
Milton Friedman i en intervju i Financial Times (7-8/6).
Det gäller kanske USA, men det finns ju också stater där
den styrande ideologins kärna är just att alltid ta ut det
maximalt möjliga i skatt. Sverige, till exempel.
Kom hit och titta!
Senare i intervjun menar Friedman att utbildningspolitiken är det värsta exemplet på särintressens skadliga
inflytande i USA. Lärarfacken har i kortsiktigt egenintresse lyckats blockera införandet av ett skolpengssystem som hela samhället i övrigt skulle vinna på. Skönt att
det också finns områden där Sverige utmärker sig som
liberalt föregångsland. Vår skolpeng är mycket mer
omvälvande än något man ens vågat föreslå i USA. Och
oerhört framgångsrik. Åtminstone anser lärare, elever
och föräldrar det.
skrevtvång
Upprördheten :ir fortsatt stor över att det :ir fii kvinnor
i börsbolagens styrelser. Ocks<l borgerliga debattörer
kan tiinka sig kvotcringslagar. Visst, det vore
fiirmodligen bra fiir alla om niiringslivcts v,irsta och
briiligaste herrklubbar splittrades. Men det iir miirkdrdigt hur sdrt det ii r att komma ih:ig en enkel frihetlig grundtanke: 1\lan kan inte lagstifta bort allt som
är dumt och skadligt. Politiken mi\ste göra halt niigonstans. Liingt före friigan om hur styrelsemedlemmar
bör se ut i skrevet.
JämO nästa?
”Jag vågar inte lämna över en hel produktionsbudget,
bemanning och tidsplan till en kille” säger Anna Carrfors
Bråkenhielm, vd på Strix Television till Dagens Industri (16/6), och fortsätter ”Kvinnor på lite mer ansvarsfyllda poster är nästan alltid bättre än sina manliga kolleger på samma nivå”. Om vd:n hade varit en man som
uttalat sig nedsättande om kvinnor, istället för tvärtom,
hur fort skulle JämO då rycka ut? Nu får vi se om somliga har jämställdhetspolitisk immunitet.
Underskott mot alla odds
I Stockholm har vi haft en ohygglig bostadsbrist. Efterfrågan på bostäder var skrämmande, åtminstone skrev
tidningarna väldigt mycket om det och socialdemokraterna var fruktansvärt upprörda fram till tredje söndagen
i september i fjol.
För att komma över en hyreslägenhet i Stockholms
innerstad är man tvungen att betala upp mot 300 000
kronor per rum svart för att få ett kontrakt. Mot den
bakgrunden borde man bli häpen när finansborgarrå-
det Billström meddelar att de kommunala bolagen, med
tillgångar på tiotusentals lägenheter i dessa attraktiva
lägen, inte klarar att bygga utan ekonomiskt stöd. Hon
vill att bolagen skall bygga 8000 lägenheter de närmaste
åren men ”det klarar de inte utan investeringsbidrag och
lägre kommunala avgifter”.
Hon fortsätter: ”Vi vill kunna utveckla våra bolag på
lång sikt. Därför räcker det inte med olika tillfälliga lösningar. Staten måste ta ett mycket större ansvar för finansieringen.”
Tycker Billström alltså att det är rimligt att för all
framtid driva fastighetsförvaltning centralt i Stockholm
med stora underskott? Och vad menar hon när hon till
DN säger att ”vi har ingen riktig bostadspolitik så länge
det bara finns tillfälliga stöd”?
En del av oss ser det uppenbara; Vi har bostadspolitik. Det är därför det inte går att förvalta hyreshus i landets mest attraktiva lägen utan förluster, trots att folk är
nästan desperata för att få en bostad där.
Antingen -eller
En statlig utredare föreslår att ingen över 42 års ålder ens
skall få ansöka om att adoptera små barn. Det är för gammalt. Adoption bör inte ”ses som ett sätt för västerländska
vuxna att bilda familj”, utan barnens bästa skall styra. Jaha,
det låter kanske fint. Dock fattade riksdagen alldeles nyligen beslut om att homosexuella par skall få prövas som
adoptivföräldrar. De som motsatte sig detta, med hänvisning till barnens intressen, avfärdades som homofober.
Alla adoptivföräldrar skulle prövas förutsättningslöst, det
var bäst för barnen, menade riksdagsmajoriteten. Om man
nu väljer att införa tvingande åldersgränser kommer riksdagsbeslutet om homoadoptioner att framstå som en billig flört med gayvärldens kändisar. Och det var det väl inte?
”Många av mina partivänner älskar att lösa svåra politiska och moraliska problem
med hjälp av beskattning. straffavgifter på sådant man ogillar löser det moraliska
problemet, intäkterna av samma straffavgifter skall sedan bekosta allt det goda”.
Förre statsrådet Bengt Göransson (s) om trängselskatt SvD 2003-06-06
Svensk Tidskrift välkomnar
kommentarer, kritik och
synpunkter från läsarna.
V1 forbehJIIpr oss elock rJtlrn Jtt korta
Jns.]ndJ trxtrr Jv IJ!rymmessk,ll. SJnd
drtt brclreg per e post till
pheister@europarl.eu.int
IIISvensk Tidskrift 12003, nr 3-41