Insänt


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Kommentar till Nils-Eric Sandbergs artikel om
Konsten att ta död på spararna i SvT nr 2, 2003
NILS-ERIC SANDBERG har skrivit ett utmärkt artikel
om våra politikers bristande respekt och förståelse
för långsiktiga ekonomiska samband.
Låt mig bara göra några kompletterande kommentarer:
NES tar upp frågan med pensionerna och det fördelningssystem mellan generationerna, som skapades med
ATP-reformen i Sverige. Han sysselsätter sig främst med
de ekonomiska konsekvenserna för de allra närmaste
generationerna. Tyvärr har de flesta länder i Europa
– (undantag dock exempelvis Schweiz) valt samma system,
så problemet är inte på något sätt unikt för Sverige.
Men det finns också en mer fundamental frågeställning, som kanske borde lyftas fram i ljuset:
Ar det rätt att konsumera sina egna ekonomiska
tillgångar och lyfta över till nästa generation att ta det
ekonomiska ansvaret för vår ålderdom?
Borde det inte vara individens ansvar att under den
försäkringslösning), för att kunna bestrida sina egna
kostnader fram tilllivets slut?
Detta är den moraliska och politiska frågan att ta
ställning till.
Att ett bejakande av den frågeställningen sedan är en
väg för den av NES efterlysta kapitalbildningen är ett
mervärde.
Det handlar, som NES riktig säger, främst om pensionerna, men även den kostsamma åldringsvården
handlar om samma princip,
Vad gäller åldringsvården har ju våra politiska välgörare i regeringen till och med infört en maxtaxa, så
att inte heller de mer välbärgade åldringarna behöver
betala så höga avgifter.
Tyvärr är detta långfristiga frågor som de politiska
partierna förefaller att helst vilja undvika.
aktiva tiden ackumulera kapital (exempelvis genom en Claes-Göran Wik (wikint@telia.com) är civilekonom.
Black Army rules
Justitieministern håller nu på att, med starkt stöd i riksdagen, avveckla medborgarnas grundläggande rättssä-
kerhet; terroristlagarna för något år sedan var bara början. Nu skall polisen få bugga oskyldiga och vem som
helst skall få kroppsvisiteras i jakten på sprayflaskor med
färg.
Att döma av justitieministerns lagstiftande är det inte
alls i AIK:s fotbollslag han varit aktiv utan i Black Army.
Lagarna liknar mest läktarvåld.
En krympande värld?
För trettio år sedan var Sverige v:irldens tj:irde rikaste
land. Nu är vi det femte rikaste i Norden.
Vi som trodde att globaliseringm krympte världen!
Euroskatteslaveriet över för i år
Den 13 juni hade medborgarna i euroländerna arbetat
färdigt för stat och kommun. Från den dagen arbetar de
för sin egen brödföda och för sitt eget tak över huvudet.
Då upphörde slaveriet.
Svenskarna tvingas däremot slava vidare nästan två
månader till för att mätta gökungen i boet.
Och i Sverige betraktas skattetrycket i eurozonen som
extremism. Inget politiskt parti vågar ens slåss för att
svenskarnas slaveri skall upphöra före semestern.
Alla misstänkta
Förr, l984 till exempel, hette det att hellre skulle 100
skyldiga gå fria iin en enda oskyldig f:ingslas.
l Sverige 2003 gäller alltsi\ i stället att hellre bugga
och kroppsvisitera l00 ii n att låta en misstänkt gå fri.
Snart är vi inte fattigast
I EU är i dag bara tre länder är fattigare än Sverige. Det är
de tre länder i Västeuropa som under efterkrigstiden varit
diktaturer. Vi räddas dock av utvidgningen. Om ett år är det
hela tretton länder i EU som är fattigare än Sverige. Men på
ett år kan mycket hända…. tyvärr inte till det bättre.
Dags att sluta tafsa
Under de första fyra månaderna i år har polisen fått in tips
om flera hundra kvinnor som påstås sälja sex, enligt Svenska
Dagbladet (7/6). Länskriminalen begär nu 12 nya tjänster
för att utreda saken och polismästaren låter meddela att
andra polisuppgifter får stå tillbaka för detta. Ett hemskt
stort problem, med andra ord. Ja, och för den som inte dragits med i häxjaktsmentaliteten är det uppenbart vad problemet är. Rättrådiga politiker försöker bestämma under
vilka former vuxna män och kvinnor frivilligt får ha sex med
varandra. Det har sagda politiker naturligtvis inte med att
göra. Låter de bli att tafsa i andras privatliv slipper vi dessutom både angiveri och resursslöseri. Såväl sexköp som koppleri bör vara tillåtet.
lSvensk Tidskrift l2oo3, nr 3-41 11