Innehållsförteckning


1943


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
TRETTIONDE ARGANGEN
l 9 4 3
ANSL\!UG UTGIVARE: ELIS HASTAD
REDAKTIONSKOi\IMITT{::
GEORG ANDI\EN · GUNNAI\ HECKSCHEil
JOHN CULLBEI\G BI\01\ OLSSON
GUSTAF PETRI · EDYARD THEI\l\IJENIUS
KAHL IYISTI\.AND · T. T:SON HÖJEI\
UPPSALA 1945. AL’\IQVIST & WIKSELLS BOKTHYCKEHI A.-B.
-. ’ ” ~——,_________·::_t. ~ –~ ——-~—-
INNE H ALLSF ÖRTECKNING.
Ledande artiklar:
Sid.
Höjer, Torvald T:son: Ett betydelsefullt år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Hotet mot Finland och Balticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utrotningskriget mot judarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Propagandaläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Kriget i luften och avgörandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Kring den nordiska debatten ……………………………………… 163
H åstad, Elis: Nationalitetsiden och karelarna ………………………… 229
»Demokratiska» framstötar (utskyldsstreckets slopande m. m.) ………….. 299
Försvaret av hemorten ………………………………………….. 373
Mussolini exit …………………………………………………. 378
Danmarks kamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Finland och Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Hotet mot de baltiska folken. Tyskarnas planer att förflytta esterna öster om
Peipus …………………………………………………….. 527
Permanent riksdag? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Hc/.~tad, Elis: En aktiY medelklasspolitik …………………………… 677
Uppsatser:
Annell, Gnnnar: Tolkningen av frihetsvisans inledningsord . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Arrhiin, Erik: Familjekonventioner och befolkningspropaganda . . . . . . . . . . . . . . 482
Baladis Francis: Lettland under främlingsoket 1940-1943 ……………. 385
–: Genmäle till A. Kirchenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666
–: Varifrån härstammar det tyska folket ………………………… 604
Bergström, Rndolf: Dackefejdens djupaste upprinnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Bergström, Svante: Ett nordiskt unionsförfattningsproblem ……………. 1~7
Björck, Gudnmnd: Fem teser om Norden ……………………………. 302
Bonsdorff, L. G. t•on: Försvaret av Finland efter Nystadsfreden ………… 117
Bro, Jeppe: Danmark stod ubevmpnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
Dahl, Sven: Kanaltrafikens renässans ……………………………… 328
Dahlbiiclc, Helmer: Keynes eller White? Expansion eller kontraktion i dc för·
enade nationernas valutaplaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Diplomaticns: Voro Moskvaprocessernas anklagade Quislingad ………….. 101
Ekman, Ragnar: Staten, pressen och informationen …………………… 237
Erich, R.: Några anteckningar rörande politikens moralcodex ……………. 397
Ericson, Stig H: son·: Flottans beredskapstjänst under tre krigsår . . . . . . . . . . 20
–: Ett nordiskt sjöförsvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Folktysk: Tyskland-Ryssland-Norge – en betraktelse inifrån ………… J8(j
H eckscher, Gunnar: Svenska fredsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Hildebrand, Karl-Gustaf: Ur kristen synpunkt (förföljelserna i Danmark och
Norge) …………………………………………………….. 705
Hnsen, Torsten: stanunanskapet – en elitgrupp …………………….. 619
(Håstad, Elis: Nationalitetsiden och karelarna, se ledande artiklar.)
–: Samlingsregering eller partiregering~ ………………………….. 233
(–: Ett aktivt medelklassprogram, se ledande artiklar.)
Höjer, Torvald T:son: Tichborneprocessen- En högviktoriansk pretendentsaga 255
(–: Krig och världspolitik under 1943, se ledande artiklar.)
Illyricus: Ett folk som ej vill dö – den slovenska nationaliteten håller på att
utplånas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Kellin, Per: Lantstridskrafternas uppgifter i ett nordiskt försntr ………… 465
III
Sid.
Kirchenstein, A.: Sovjets erövring av Lettland (polemik med F. Balodis) …. 663
Klintberg, Carl Hugo af: Befolkningsutvecklingen i Sovjetryssland (polemik
med Carl·Erik Quensel) ……………………………………….. 670
Lagerroth, Fredrik: Ett ämne söker en författare. Ett förslag och en kritik
med anledning av Vilhelm Mobergs verk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Nyberg, H. S.: Teologernas hebreiska……………………………….. 47
Nyman, Alf: Drottning Christina och La Rochefoucauld ……………….. 811
Olsoni, Emerik: »Tsar Peters testamente.» Ett blad ur propagandans historia 337
Palm, Thede: Böcker till landsbygden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Palme, Sven Ulric: Karl IX – bondekonung~ ………………………. 711
Pipping, Hugo E.: Finlands uthållighetsprov ………………………… 167
Plei.iel, Hilding: Kyrklig folklivsforskning – ett problem och ett program …. 194
Qnensel, Carl-Erik: Befolkningsutvecklingen i Sovjetunionen ……………. 535
–: Genmäle till Carl Hugo af Klintberg ………………………….. 674
Re1tterswiird, Pontus: Rumänien i kt·igstid ………………………….. 404
Scheynius, Ignas J.·: Rysk och sovjetrysk religionspolitik ……………….. 346
Strörn, Ake V.: Aktuell kyrkodebatt ……………………………….. 487
Söderlund, Gustaf: Näringslivet och friheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691
Thermamius, Echarä: Carl XV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
W estphal, Eugen: Nationalbolsjevism – Tysklands framtid? ……………. 496
Westring, G. A.: Ett nordiskt luftförsvar- några synpunktPr ………….. 475
Wieselgren, Greta: När Kal”l XI lade grunden till den estniska folkskolan …. 412
Wittenberg, Erich: Friedrich Meinecke i svenskt kulturlh· ……………… 542
Litteratur’:
Svensk prosadiktning 1942, översikt av Elof Ehnmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
»Kärlek och politik», polemik mellan Gustaf Hellström och Georg Anllrcn . . . . . . 73
Själavård och själsvård ~ oklara linjer, rec. av Hjalmar Linliro/h ………. 135
Lyrik 1942, översikt av Karl-Gustaf Hildebrarul ………………………. 211
Kort om böcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Opinionsundersökningarnas problem, rec. av Einar Tegen ……………….. 270
»Människan är sig evigt lik», rec. av G. A . ………………………….. 274
Kort om böcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Modern själavård, rcc. av Kristofer Benzow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35:?
»Prästen-läkaren-sjuksköterskan inför gemensamma uppgifter», rcc. av Hjalrnar Lindroth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
En nyisländsk ordbok, rec. av Ture Johannissan ………………………. 356
Geijer och vår tid, översikt av Bror Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Staten och konsten – ett historiskt perspektiv, rec. av Axel L. Romdahl …… 423
Kort om böcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 7
En monumental Karl ,Tohansbiografi, rec. av L11ävig Stat·eno1c . . . . . . . . . . . . . . 506
En dansk röst, rec. av Bertil Malmberg ……………………………. 635
En neutral syn på den spanska tragedien, rec. av Birger S1rcäcnborg …….. 640
Kort om böcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
Folkrörelsernas sociologi, rec. av Bertil Pfannenstill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
!{ort o1n böcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’7~6
Dagens f rågor:
Kulturfrågor i all1niinhet:
Bokproduktionen under krisen, av Bror Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Språklig splittring, av N atan V almin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
studentriksdagens facit, av ’1’1!. Ake Leissner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22:?
Estlandssvenskarna i befolkningsstatistikens ljus, av W. Rombcrg . . . . . . . . . . . . 225
K.-G. Hildebrand och Ferlin- studenterna och lyriken, nv Sren Ulric Palme .. 293
Domstolskarriär och förvaltning, av K. H. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
1 En del böcker lm omnämnts på lednnclc plats, bland uppsatserna eller under
Dagens Frågor.
IV
Sid.
Historieskrivningen om de svenska företagen, av Göran Hedin ………. , ….. 365
»Modern» historiepedagogik i blixtbelysning ………………………….. 428
Fängelsestraff och förtroendeuppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 583
Akademikerna i krisförvaltningen-ett arbetsmarknadsproblem, av J an Wittrock 596
Geopolitikerns samvetsnöd, av I. Hustich ……………………………. 660
Inrikespolitiska [rågo1·:
Riksdagens spelöppning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’i6
Företaget och arbetskraften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Kommunerna och krispolitiken, av Curt Rohtrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Kampanjen mot officm·skåren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Arbetsstyrkan fulltalig i Kanslihuset ……………………………….. 516
Debatten om jordpolitik, av Cnrt Rohtlieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
Utrikespolitiska frågor:
Danmarks »dubbelexcellens» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Det politiska förspelet i franska Nordafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Frankrikes statsfinansiella läge, av Jean Gay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Finlands sjätte presidentval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Estland i bojor ……………………………………………….. 146
Beveridgeplanen »intime», av Wilhelm Pazres ………………………… 153
Finlands Talkorörelse, av Wilhelm Odelberg ………………………….. 160
Början till slutet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Amerikautredningen …………………………………………….. 279
Den baltiska debatten – lögnens förfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Det polsk-ryska gränsproblemet …………………………………… 286
Den litauiska kyrkans martyrskap efter 1940, av Ignas J.-Scheynius . . . . . . . . 368
Det underjordiska Europa ………………………………………… 431
En årgång sovjetpropaganda, av Wilh. Carlgren ………………………. 433
Dansk Ungdomssamvirke, av Sten Rodhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Kursförändring i den polska regeringen, av B . ………………………. 443
Sista aktens första scenf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Sanning och lögn om Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Finsk syn på Atlantdeklarationen, av Carl-Erik Almström ……………… 519
Finlandssvenskarna och de 33: s adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Ukrainas öde, av B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
Folkomflyttningsaffärer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Jugoslaviens partisaner ………………………………………….. 647
Finlands väg till fred, av H. F. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
Från polisdiktatur till militärdiktatur i Sovjetryssland, av Ignas J.-Scheyni!ts . . 656
Intryck från Danmark, av Sten Rodhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72i
Rumänien och Moskva, av Hans Wåhlin ……………………………. 731
Ryssland-Polen, av Stani.~laus W arta ……………………………… 737
Japanen oeh maskinen, av Jean Gay ……………………………….. 740
y
..,.
~-
. ~~~——————~–~·~,·~~—————-~-
Pärmar till Svensk Tidskrift, till ett
pris av 2 kr. per årgång, kunna rekvireras från expeditionen, Dalagatan 2orv,
Stockholm.
Kompletta årgångar eller felande strö-
exemplar kunna likaledes rekvireras.