Innehållsförteckning


1956


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
FYRTITREDJE ÅRGÅNGEN
l 9 5 6
ANsVARIG UTGIVARE: GERHARD HAFSTRÖM
REDAKTION:
GERHARD HAFSTRÖM • TORVALD HÖJER
REDAKTIONSKOMMITTE:
GUNNAR HECKSCHER · ERIK ROSENGREN
RAGNAR SUNDEN · HENRIK ÅKERLUND
TORVALD HÖJER • ERIK ANNERS · KARL
GUSTAF HILDEBRAND
UPPSALA 1956. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
f’ ~
——————~~,~—~-~~·~;_____~
.-~- _}__ ·~ \!l;
·..
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ledare:
skolpolitiken
Utrikespolitik som existenskamp ………………………………. .
Anfrätt försvarsvilja …………………………………………. .
Pappersmyntfot eller guldvaluta ………………………………… .
Israel – ett nytt Tjeckoslovakien ………………………………. .
l
63
117
179
184
Rödgröna blocket består ………………………………………… 255
Franska problem och perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Partiernas valutsikter ………………………………………….. 373
Ny giv i skolfrågan ……………………………………………. 377
Valets innebörd ……………………………………………….. 443
En ofrånkomlig konsekvens av världskrisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Regeringsfrågan efter valet 559
Uppsatser:
Ahren, Per-Olov: Religionsfriheten och RF § 16 453
Arvastson, Allan: Kyrka och folkskola i Sverige omkring 1850 . . . . . . . . . . . . 89
Benedikt, Ernst: Mozart (1756-1956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
–: Anteckningar om Henrik Ibsen …………………………….. 414
–: Ungerns frihetskamp i historien ……………………………. 578
Dahlbäck, Helmer: Totalproduktion och industriproduktion ………….. 261
Ernberg, Albert: Deklarationssvårigheter …………………………. 121
Gustafsson, Berndt: Den fromma revolutionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Batting, J(Jrgen: Opdragelse til Sovjetmenneske …………………….. 278
Hegeland, Hugo: Nationaliseringen inom franskt försäkringsväsende …… 584
von Heijne, Lennart: Det militära underrättelseväsendet i Frankrike och
Tyskland inför andra världskriget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Helte, Verner: Högerns programarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Horn, Bengt: Grekland-Cypern – och kommunismen ……………….. 328
–: Tibet – världens tak …………………………………….. 405
Höjer, Torvald: De bedrägliga förhoppningarnas år: 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . 6
–: Carl XIV Johan och julirevolutionen ………………………… 267
Järte, Otto: Greker och turkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
–: Krisen kring Suezkanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Karlgren, Anton: Sovjetrysk litteraturpolitik efter Stalin . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
de Laval, Erik: Polens affärer. En överblick å propos Poznan ………… 458
Linner, Sigfrid: Ur Hugo Hamiltons och Johan Widens dagböcker …….. 383
Mörner, Magnus: Venezuela- historien om diktatorer och olja ………. 140
Nordstrand, Ove: Konfessionslös kristendomsundervisning eller ej? . . . . . . . 345
Norman, Carl-E.: Den kyrkliga jorden och kronans jordeböcker ………. 517
Nyman, Alf: Politik och moral. Några tankegångar och perspektiv hos Benedetto Croce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Nyman, Olle: Naturskyddet – en samhällsfråga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
III
t.,,• •
; t
Olsson, Henrik A.: Utrikesutskottet och handelspolitiken …………….. 592
Pfannenstill, Bertil: Pågår en begåvningsförsämring ………………… 130
Rohtlieb, Curt: Ett politiskt experiment på 1600-talet ……………….. 420
–: Folkens livslängd och död …………………………………. 477
Sjövall, Björn: Konsten och självförverkligandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Tersman, Rune: Om storstäders centrala administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Unger, Gunnar: Unden och vår utrikespolitik ………………………. 190
lVelinder, Carsten: Den ekonomiska politiken efter valet …………….. 447
Wulff, T: Medelhavet och Mellersta östern – ett strategiskt kraftcentrum 67
Åberg, Alf: Skånes försvenskning – Ett svenskt-danskt tvisteämne …….. 468
Åkerman: Johan : Trygghet eller frihet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
örn, Torsten: Problemet »Mezzogiorno» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
–: Västtysklands »Bundeswehr» ……………………………….. 509
österholm, John: Porkalabygden och dess problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Litteratur:
Kontrasignation. Olle Nyman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Svensk prosadiktning 1955. Elof Ehnmark …………………………. 151
Stormaktspolitik före första världskriget. Carl-Gustaf Thomasson . . . . . . . . 159
Den ryske Rousseau. Emerik Olsoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Susan Stebbing. E/of Åkesson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Svensk prosadiktning 1955 II. Elof Ehnmark ………………………. 296
Förenta staternas strategi och det begränsade kriget. M. Hammar . . . . . . . . . 362
Per6ns fall. Magnus Mörner 598
Dagens frågor:
De franska valen 47
Brittiska bekymmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Världspolitik vid årsskiftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Finansplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Arbetsfred och skiljedom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Regeringen startar valrörelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Högbroforsen …………………………………………………. 105
»Den långa vägen» för Nordiska rådet ……………………………. 106
Kämpande kyrkofront mot kommunismen …………………………. 108
Nytt mysterium bakom Kremls murar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Ärftlighetsläran bakom järnridån ……………………………….. 112
Mot vänster i Frankrike ……………………………………….. 115
Partivänner placerade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
En nödvändig forskarprofessur ………………………………….. 167
Västtyska vinterstormar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Fredrik Valros in memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Orient mot Occident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
President på halvtid …………………………………………… 175
Försvarsministern i marsblåsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Österrike inför nyval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
»Bulge and Chrush» …………………………………………… 241
Frankrike i Nordafrika ……………………………………….. 244
Arbetsfreden i Norden …………………………………………. 248
IV
Mötet i Moskva ……………………………………………….. 251
Storm i ett vattenglas ………………………………………. , . . . 305
Nyorganisation – icke nedrustning . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Gäller det Stalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Sigmund Freud – ett hundraårsminne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Valet i Österrike- en strömkantring ……………………………… 315
Britannien bemannar sig ……………………………………….. 316
Svärd och sköld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Bolsjeviker som bildstormare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Valfrossa i Washington ………………………………………… 369
Valet och samhällsekonomien …………………………………… 427
Finländska farhågor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Presidentval- om en vicepresident! …………………………….. 431
Adenauer – Ollenhauer – Eisenhower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Kremls kadaverdisciplin …………………………………………. 437
Atomen kommer närmare ………………………………………. 439
Stevenson versus Eisenhower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Motvind för Adenauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Skuggspel i Krimsol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
En välbehövlig sanering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Den gemensamma marknaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
Unik valutgång i U.S.A…………………………………………. 357
Den förlamade fredsduvan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Tolv års ryssvälde i Ungern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Lenin och den tyska imperialismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 545
Polska problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
Forskaren Gunnar Tilander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
Kyrkan och staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
Opinioner om Orientkrisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Maktkampen i Kreml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Bakslag för östblockets planekonomi …………………………….. 511
Regnförsäkring i Sahara ……………………………………….. 613
Österrike invid vulkanen ……………………………………….. 617
v
~-.”:-:·f ~- . ~’ ……. ··-.J:.·.
BLÅ RAND CEMENT
kan förverkliga
konstruktörens
intentioner
Många av vår tids stolta
konstruktioner vore otänkbara om de ej kunde förverkligas i betong. Men de
svenska betongkonstruktö-
rerna har skickligt vetat
utnyttja detta material.
Därför användes cement i
ständigt stigande omfattning och till allt djärvare
konstruktioner – konstruktören vet att han kan lita
på cementet och på landets
skickliga entreprenörer.
CEMENTA
MALMÖ
Stockholm Göteborg
’·’ :