Innehållsförteckning


1955


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
FYRTIANDRA ÅRGÅNGEN
l 9 5 5
ANsVARIG UTGIVARE: GERHARD HAFSTRÖM
REDAKTION:
GERHARD HAFSTRÖM · TORVALD HÖJER
REDAKTIONSKOMMITTE:
GUNNAR HECKSCHER · ERIK ROSENGREN
RAGNAR SUNDEN · HENRIK ÅKERLUND
TORVALD HÖJER
UPPSALA 1955. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
~————~~——~~·~·————–·~·–~—————
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ledare:
Tullfrågor 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Solkigt i folkhemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kraftverk och landskapsvård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Finansministern blickar framåt ………………………………….. 121
Sparandets socialisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
I desperationens tecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Ett tänkvärt val . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Rättssamhället och dess ordningsmakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Mellan två Genevemöten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Repetitionsövningarna nödvändiga för vår nuvarande krigsorganisation . . 489
Den ryska vänskapsoffensiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Den fortskridande skolreformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Uppsatser:
Adlercreutz, Axel: Den nya arbetslagstiftningen i Västtyskland ………… 142
Andreen, Per: Befolkningsfrågan och skattepolitiken …………………. 432
Angelus, Oscar: Kristendomens införande i Ryssland och rysk tradition …. 282
Benedild, Ernst: Friedrich Schiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Benzow, Kristotfer: Sören Kierkegaard. Ett hundraårsminne ………….. 449
Björkbom, C.: Operation Bahels torn ……………………………… lOa
Christenson, Bo: Ekonomiskt utvecklingsprogram i Italien . . . . . . . . . . . . . . . . 39a
Douglas, W. A.: USA:s hjälp till Grekland ………………………… 443
Eriksson, Sven: När Sveriges flagga blev svenskarnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
–: Utrikespolitiken och pressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
Frisk, Lars: En gemensam nordisk marknad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Genberg, Torsten: Randanmärkningar till propositionen om ändrad företagsbeskattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Gruber, Robert: Österrike efter statsfördraget ………………………. 312
–: Det neutrala Österrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Hafström, Gerhard: Svenskt biografiskt lexikon – ett nationalverk . . . . . . 155
Helle, Verner: En egendomsägande demokrati ………………………. 262
Horn, Bengt: Burma- frågetecknet i Asien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SS
Höjer, Torvald: 1954 i världspolitiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Järte, Otto: Den 9 april 1940 – ett femton-årsminne ……………….. 185
Kaelas, Aleksander: Sovjets nya NEP gentemot kolchozbönderna . . . . . . . . . . 38
Linner, S.: Hugo Hamilton. Dagböcker 1911-1916 …………………… 125
Lundqvist,· Oscar: Vägen till samhällsbalans ………………………. 369
Myrdal, Hans-Göran: FN-tanken i svenskt föreningsliv. Inför tioårsjubileet 404
Nyman, Alf: Världshistoria och psykopati ………………………….. 317
Nyman, Olle: Partiväsendets funktion. Från IPSA-kongress III augusti 1955 463
Olberg, Paul: Den internationella kommunismens aktionsprogram . . . . . . . . 77
Olsoni, Emerik: Ryssland och Europa. Den ryska expansionen västerut . . . . 70
–: Svenska Akademien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Rohtlieb, Curt: Sverige och Västeuropas ekonomiska samverkan . . . . . . . . . . . . 33
–: En tvivelaktig lagstiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Sprinclwrn, Einar: När skolöverstyrelsen blev till. Apropå femtioårsminnet
av de svenska läroverkens myndighetsförklaring ………………….. 198
Stolpe, Herman: Stockholms äldsta läroverk. I anledning av Södra och Norra
Latins jubileer 1954-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Sundbom, Ivar: De internationella kapitalrörelserna, fredsfaktor eller konfliktsanledning? …………………………………………….. 252
Ternström, Olov: sydafrikanska frågetecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Thomson, Frank Allan: Behålla vänster eller införa höger? . . . . . . . . . . . . . . 379
Unger, Gunnar: Haya de la Torre och APRA ………………………. 218
–: Aftonen före slaget. Ett minne från det engelska parlamentsvalet . . . . 391
Wachtmeister, Arvid: Indicier som bevismaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
–: Elden genom tiderna ……………………………………… 574
III
Valentin, Hugo: Trafalgar- ett 150-årsminne ……………………….. 498
Wulff, T.: Transportproblem i krig ……………………………….. 212
Åberg, Alf: Irländska universitet …………………………………. 526
Åkerholm, Gösta: Lucka i kulturfronten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Åkerman, Gustaf: Skördeskador och jordbrukspriser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Åkerman, Richard: l{ostnader och tradition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Litteratur:
Partiforskning. Olle Nyman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Hjältehistorien i Kronstadt och den tysk-ryska vänskapen. Paul Olberg . . . 234
Totalt fiasko för det :tsocialistiska» kolchossystemet. Paul Olberg . . . . . . . . . . 292
Carl XV och representationsreformen. Tomas Hammar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Sverige och hanseaterna. Greta lVieselgren …………………………. 411
Apologi .och anatema. Torsten Notbins minnen. Gunnar Unger ………… 467
Slavsystemet bakom järnridån. Paul Olberg ………………………… 474
En källa till några episoder i Gustaf Hellströms roman :.Den gången:.. Knut
Ohlsson ……………………………………·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Studier av Social-Sovjet. Aleksander Kaleas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Dagens frågor:
När höstlöven föllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Hr Sköld som rekordhållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vem regerar i Estland? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Käppen och moroten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Fortsatta frågetecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
seger i oluststämning ………………………………………….. 114
Säkrare centerkurs i Italien ……………………………………… 116
Häxkitteln i Sydvietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Planetariskt och paneuropeiskt …………………………………… 169
Valcirkus i Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Uppskörtas Europa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Exit Mendes-France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Maktbalansen i världen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Priset för en statsministerpost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Bankodechargen ……………………………………………….. 180
Brittiskt vaktombyte utan kursväxling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Blott en :.inre» frihet för Finland? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
storpolitik mellan påsk och pingst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Avtalsrörelsen ……………………………………………. ; . . . . 299
Västsidans vinstkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Moskva manövrerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Välfärdsstaten som arbetsgivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
»Voima:.-affären i Finland ………………………………………. 354
storpolitisk högsommar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Jordbrukskaos i Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Finlands farliga år …………………………………………….. 418
Spöksyner i Saar ………………………………………………. 419
Exotiska oroshärdar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Hr Skölds avgång ……………………………………………… 424
Sommardebatten om Porkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
De två sultanerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Sovjetjubileum i Estland ……………………………………….. 483
Kreditåtstramningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Mot nyval i Frankrike? ………………………………………… 535
Reform och lönepolitik i Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
Geneveandan som försvann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Abdikationslegenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Det ryska spionaget i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
Cypern – ett aktuellt brittiskt imperieproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
Skärpta kristecken efter Geneve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Maktlösa myndigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
Ekonomsk översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
IV