Innehållsförteckning


1951


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
TRETTIOÅTTONDE ÅRGÅNGEN
l 9 5 l
ANSVARIG UTGIVARE: GERHARD HAFSTRÖM
REDAKTION:
GERHARD HAFSTRÖM . TORVALD HÖJER
REDAKTIONSKOMMITTE:
GUNNAR HECKSCHER. ERIK ROSENGREN
RAGNAR SUNDEN · HENRIK ÅKERLUND
UPPSALA 1!’151. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
INNEHÅLI~SFÖRTECKNING.
Ledare:
Gösta Bagge in memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Rikets säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Finansplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO
Sveriges nedlagda röst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Förslaget till ny riksbankslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Krigshotet och vårt försvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Kvinnolönefrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Religionsfrihet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Engångsinflationen ……………………………………………… 199
Läget skärpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
statens makt och kyrkans rätt …. o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 257
Samling eller splittring’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Utbildning och disciplin …………………………………………. 377
Kristendomen och rätten ………………………………………… 439
Ännu mera pengar från sedelpressarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Det självstyrda Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Uppsatser:
Benzow, Kr-istofer: Sören Kierkegaard och existentialismen . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Bergstrand, Hilding: In memoriam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Björk, Gltdmund: Latinlinjen – namnets makt över tanken ……………. 590
Boethius, Bertil: Våra gamla byar. Några synpunkter på skiftesförfattningarnas
radikalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bruek, Gcrha·rd: Österrike mellan öst och väst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
Dahl, Sven: Geografins anda och mening …………………………… 333
Doltglas, Archibald: Mannerheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Eriksson, Sven: Norrmännen i egna och främmandes ögon före 1814 ……… 146
Furtenbach, B.: Upplysning eller demagogi …………………………. 599
Fåhre, Sten: Det moderna Portugal och den portugisiska korporativismen …. 392
Hagberg, Erik: J<Jn stat bygges från grunden. Intryck från den svenska riksdagsdelegationens resa i Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
Hammarskjöld, Dag: »Att välja Europa» …………………………… 442
Hansson, Kristian: Ny kirkeordning i Norge ………………………… 595
Heckscher, Gunnar: Sovjetrysk opinionsbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
–: 1932 och 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
–: 2. Högern och regeringsskiftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Herlitz, Carl: Ett 1500-årsminne …………………………………. 318
Herlitz, Nils: Rättsstaten ………………………………………… 506
Holm, Nils F.: 1901 års försvarsreform. Ett 50-årsminne ………………. 266
Höjer, Torvald: Ett år närmare katastrofen’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Jägerskiöld, Olof: De enskilda arkiven. En viktig kulturfråga ………….. 323
Järv, Harry: Den »karaktärslösa» Fröken Julie ………………………. 163
–: Boksamlarmekanismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Kaelas, Aleksander: Jordbrukseländet i Sovjetestland …………………. 472
Lund, Nils: Tre armeer …………………………………………. 576
Löfgren, Sten: Robot – en ny militär faktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
III
Macmillan, Harold: Europas kris …………………………………. 125
Nauclchoff, Hans: Den militära utbildningen ………………………… 465
Nyman, Alf: Personalbehandlingen inom industrien. Några anteckningar till ar·
hetstrivselns och samarbetets psykologi ………………………… 380
Peppler, Wilhelm: Råvaruproblem …………………………………. 134
Rohtlieb, C1trt: Turgot och vår tid …………………………………. 157
Rosenqvist, G. 0.: En nordisk rättskämpe ……………………………. 460
S.: Om krig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Selander, Tom: Västtysklands parias ……………………………….. 585
Streyffert, Thorsten: Aktuella skogsproblem …………………………. 213
Thomasson, Carl-Gustaf: Titlar, adel, överhus. Förbisedda särdrag och nyanser
i Englands ansikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Trolle, Hamld: Solovjetskijklostret och dess betydelse i kampen mellan Sverige
och Nord-Ryssland ………………………………………… 413
Tunberg, Sven: Folkungarna ……………………………………… 203
–: Drottningens hemlighet. En episod ur de svenska konungadynastiernas
historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Unger, Gunnar: Högerns unga riksdagsgarde. l. Leif Cassel . . . . . . . . . . . . . . . . 98
–: Högerns unga riksdagsgarde. 2. Gunnar Svärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Wistrand, Karl: Oppositionen och det nya läget. l. Samverkan eller splittring . 520
Alcerlund, Henri/c: Schweizisk valutapolitik under 1940-talet …………….. 273
Litteratur:
En finländsk litteraturforskare. Henry Olsson ………………………. 175
Fransk syn på Tyskland. Birger Swedenborg ………………………… 179
Den svenska fattigdomens betydelse under 1700-talet. Gustaf Utterström ….. 229
Rött och ljusblått. Olle Nyman …………………………………… 286
En industrins storman. Helge Smedinger ……………………………. 289
Sydöstasiens problem. Birger Swedenborg ……………………………. 291
Biskopsbrevet i sexualfrågorna. Ingvar Högman ……………………… 356
Arbetsfilosofi. Rolf Elcman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Från »Tredje Rikets» sista dagar. Erilc de Laval ……………………… 429
Business med böcker. Carl-Gustaf Thomasson ………………………… 482
Liljensparre och mordet på Gustaf III. Ture Janson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
USA inventerar sina resurser. Sven Dahl ……………………………. 617
Vilhelm Ekelund och filosofin. Björn Sjövall ………………………… 619
Dagens frågor:
Den nya ministären Kekkonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Utbildningstid och krigserfarenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Radikal omorganisation – partiella reformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Oscar II: s utrikespolitik än en gång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Narvaminuet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 •
Kvinnorna och försvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Beredskapslagstiftning mot »femte kolonnen» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Automatiska utgiftsstegringar, som kunna hindras ……………………. 105
Industriobligationerna i fara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Läxan från Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Finländska regeringsbesvär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Några funderingar i anledning av JO:s ämbetsberättelse ………………. 110
Beredskap 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Värnpliktstjänstgöringens längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Treveckorssemestern inom byggnads- och anläggningsindustrin . . . . . . . . . . . . . . 187
Kommunismen om Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Personskiften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Bankodechargen i riksdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
IV
Visteuropas försvar …………………………………………….. 242
Fackföreningsmakten i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Presidentvalet i Österrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Kinesisk propaganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Byråkratin i det sovjetiserade Baltikum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
En förbisedd »Gallupundersökning» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Den finlandssvenska befolkningsfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Mare N ostrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Tio års massdeportationer från Baltikum ……………………………. 305
Försvarets forskningsanstalt ……………………………………… 361
Chefens för marinen flottprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Riksdagsvalen i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Intresseorganisationernas makt i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Kursen efter presidentvalet i Österrike ……………………………… 371
Insemination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Dåligt handlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Ålandsfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
stabiliseringen i Finland ………………………………………… 436
Ämbetsmin och politik ………………………………………….. 487
Den ildre hyresnivån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
De svarta lönernas ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Russifiering av Baltikum ……………………………………….. 492
Tu varda ett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
storpolitisk höst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
I Skölds skugga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
Årets kyrkomöte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Churchill kommer tillbaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
En finlindsk tidsspegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
Väst på offensiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
I dåligt sillskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
Sirskilda stockholmslöner för statstjänarna~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
Bönhörelse över hövan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
Armens befälsproblem …………………………………………… 624
Televisionen som kom bort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
Regeringsblock med rämnor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Det sjilvstindiga Inre Mongoliet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Varia:
Dokumentation. C. Björkbom ……………………………………… 113
Inflationen och Åbo akademi. Academicus ………………………….. 310
v