Innehållsförteckning


1952


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
TRETTIONIONDE ÅRGÅNGEN
l 9 5 2
ANSVARIG UTGIVARE: GERHARD HAFSTRÖM
REDAKTION:
GERHARD RAPSTRÖM · TORVALD HÖJER
REDAKTIONSKOMMITTE:
GUNNAR HECKSCHER · ERIK ROSENGREN
RAGNAR SUNDEN · HENRIK ÅKERLUND
UPPSALA B5Z. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
INNEHÅLLsFÖRTECKNING
Ledare:
Regeringskontraktet och regeringens kritiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Miljardrullningen och försvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Industrien mellan hammaren och städet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rättsstaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
England, dollarkrisen och vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Språkreform per ångvält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Det ekonomiska programmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Rädd regering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Ett lugnt men högviktigt val . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Valet och väljarna ………………………………………………. 431
Den nya skördetiden …………………………………………….. 487
Försvarskostnaderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Uppsatser:
Almgren, Carl Eric: En svensk försvarshögskola ………………………. 165
Almenberg, Dagmar: Samhällsskildraren Zola ………………………… 456
Andreen, Per G.: Gymnasiet och humanismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Andren, Nils: Det brittiska underhusvalet 1951 ………………………. 151
–: Mr. Attlee och hans företrädare ……………………………… 447
Antell, Kurt: Svenska Finlands folkting …………………………….. 130
Beckrnan, Nils: Några erfarenheter som medlare i äktenskapstvister ………. 138
Björklund, Carl-Magnus: östtyskland som rysk vasallstat ……………….. 400
Boethius, Axel: Roms brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
–·: På klassiskt hav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Carlsson, Sten: Robespierre i nyare historieskrivning …………………… 565
Carlsson, Hngo: Ett handelshus i 1700-talets Skåne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Christenson, Bo: Underutvecklade länder …………………………….. 523
Fredborg, Arvid: En debatt och dess följder ………………………… 385
von Friesen, Hans: Varför är den svenske arbetaren socialdemokrat~ Några synpunkter på det politiska klasstänkandets problem ……………….. 544
Hafström, Gerhard: Presidenten Ryti och Ribbentroppakten ……………. 252
Halden, F.: Frontbildning i skolfrågan~ ……………………………. 283
Heckscher, Gunnar: Byråkratiseringstendenser inom nutida svenskt samhällsliv 276
Hult, Berndt: Den polska armen …………………………………… 207
Hyden, Sven: Trygghet genom pensionering- en ny giv i amerikansk välfärdspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Höjer, Torvald: Världspolitiken under 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Knutson, Dag: Den obekväma vägen ……………………………….. 147
Lamm, Carl ,Johan: Atomålderns museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Last, Hugh: Det forntida Rom- dess karaktär och betydelse ……………. 314
Linncr, S.: Några anteckningar från den hammarskjöldska ministärens tid. I. .. 435
–: D:o. II. …………………………………………………. 497
Ljungdahl, K-G.: Sveriges energiförsörjning ………………………… 191
Modig, Einar: Frankrike och dess afrikanska kolonier …………………. 374
Nerman, Birger: Runskriftens uppkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Palme, Sven Ulric: Objektivitet och källkritik ……………………….. 469
III
Petzäll, E1·ik: Lutherdom och politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Quensel, C.-E.: Mandatfördelningen vid 1952 års riksdagsmannaval ……….. 554
Rohtlieb, Curt: Tre revolutioner …………………………………… 354
Rundberg, Gerhard: Biologisk krigföring – en variant av vetenskapligt krig . . 86
Scheffer, C. G. U.: Göteborgs vapen ……………………………….. 405
Stade, Arne: Xr den röda atlantarmen redo~ …………………………. 390
Sundberg, Halvm· G. F.: Anmärkningsprocess och rättssäkerhet ………….. 202
Swedenborg, Birger: Vägen till Pearl Harbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
–: President Juan Per6n, Per6nismen och Förenta staterna ………….. 340
Tunberg, Sven: Svensk genealogisk medeltidsforskning …………………. 580
Törng1·en, Eric: Samhällsanställdas rätt till stridsåtgärder. Reflexioner i anslutning till förhandlingsrättskommittens betänkande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Unger, Gunnar: Högerns unga riksdagsgarde. 3. Jarl Hjalmarson . . . . . . . . . . . . 39
–: Högerns unga riksdagsgarde. 4. Bästekille ……………………… 291
ölander, Ragnar: Tennesseedalen-statsingripande och ekonomisk frihet …… 327
Litteratur:
Inventering av kulturen i Kanada. Gösta Langenfelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Det andra världskrigets historia. Hugo Valentin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Tysk strategi under andra världskriget. Arne Stade …………………….. 102
Stockholms handelskammare 1902-1952. Carl Gustaf Thomasson ………… 227
Är juridiken en vetenskap~ Sören Hallden ……………………………. 231
En italiensk delegation i Sovjet. P . …………………………………. 412
En humanists vittnesbörd. Bror Olsson ……………………………… 413
Avhandlingslitteratur. Carl-Gustaf Thomasson ……………………….. 474
Om det militära, det vetenskapliga och det ideologiska kriget. Magnus Hamnwr 528
Dagens frågor:
Parlamentariskt nyår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Finansplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kristendomen och kulturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Budgetförvandlingen i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Rysk historieförfalskning i Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Marinchefens flottprogram på riksdagens bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Retroaktivitet och rättsosäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
1949 års gruppchefsutredning …………………………………….. 114
Apotekssocialiseringen …………………………………………… 116
Direkt och indirekt skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
»Konjunkturdämpning»? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Den europeiska betalningsunionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Arbetarrörelsen och de intellektuella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Europaarmen och de norska flygbaserna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Finländska förhållanden i svenskt språkbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Läroverkskrisen i Finland ………………………………………… 184
statens säkerhet contra enskild frihet ……………………………… 235
Den snabbfotade Akilles och sköldpaddan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Den skrupelfria valmetoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Folkomröstning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Oinlösligt pappersmynU …………………………………………. 244
Finska i finlandssvenska folkskolor~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
En halvmesyr ………………………………………………….. 297
Försvaret och riksdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Norrländska problem ……………………………………………. 302
Katyn ………………………………………………………… 306
Ridå …………………………………………………………. 360
Tendenser i årets avtalsrörelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
En avslöjande folkomröstning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
IV
Ryssarna, Östersjön och vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Sparande och subventioner ……………………………………….. 416
Politiska reträttplatser i Finland ………………………………….. 418
Röd »Wehrmacht» i vardande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
~kärp~ __kris i_ Mellersta östern …………………………………….. 424
OstersJOns fnhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
De tjugo svarta åren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Finlands fackföreningar i startgroparna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
»De bärande folkgrupperna» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Norska prislagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
Utomparlamentarisk parlamentarism ……………………………….. 539
Den finländska riksdagsviljan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
President Eisenhower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Det amerikanska presidentvalet ……………………………………. 591
Varia:
Ett klavertramp. Henrik Munktell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Värnplikten 150 år. Ett genmäle. Torsten Holm ……………………….. 123
v