Innehållsförteckning


1950


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
TRETTIOSJUNDE ÅRGÅNGEN
l 9 5 o
ANSVARIG UTGIVARE: GÖSTA BAGGE
REDAKTION:
GÖSTA BAGGE· GERHARD HAFSTRÖM
REDAKTIONSKOMMITTE:
GUNNAR HECKSCHER · TORVALD HÖJER
ERIK ROSENGREN · RAGNAR SUNDEN
HENRIK ÅKERLUND
UPPSALA 1950. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Ledare:
Penningpolitiken åter till heders 545
Uppsatser:
Sld.
Ahlberg, Carl-Fredrik: stadsplaneringens sociala betydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Andren, Nils: Kring det brittiska underhusvalet ………………………. 213
Almenberg, Dagmar: Balzacs comedie humaine i sekelperspektiv ………….. 347
Boethius, Gerda: Domkyrkan i Uppsala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Boethius, Axel: Vägvisare i Rom …………………………………. 168
–: Med Vergilius på den romerska kampagnarr …………………….. 450
Bohman, Lennart: Är Magna Charta ett överskattat frihetsbrev f ………… 560
Ekman, Ragnar: Pressen som samhällsproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Fogelberg, Gunnar: Marinen i riksförsvaret ………………………….. 501
Friis, Aage: Kong Oscar II ’s Forhold til Danmark, det nordslesvigske Spprgsmaal og Danske Venner …………………………………… 548
Hambro, C. J.: Norskevalg og norsk politikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Heckscher, Gunnar: En mångsysslares bekännelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
von Heijne, Lennart: Anfallet mot Pearl Harbor ………………………. 238
Hendriksen, Halfdan: Dansk politik ……………………………….. 205
Hjalmarson, Jarl: Några aktuella försvarsproblem …………………….. 487
Håstad, Elis: Fjärde republikens parlamentarism . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 97
Höjer, Torvald: Konsolidering i väster, debacle i öster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Johnson, Seved: Legend och verklighet kring Gustaf IV Adolfs brytning med
Napoleon ……………………………………………….. 460
Jones, Aubrey: Partiernas· uppgifter i England efter valet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Järv, Harry: Nikolaj Leskov och det ryska samhället …………………. 575
Kellin, Per: Aktuella armefrågor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Myhrman, Gustaf: Läkarens ställning i det framtida samhället ………….. 393
Nyman, Olle: Problem kring organisationsväsendet …………………….. 325
Radhe, Stig: Sjukvård, ekonomi och politik ……….. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Roosval, Johnny: Anders Zorn i konsthistoriens spegel …………………. 278
Rosengren, Erik: Krigspotentialen i öst och väst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
–: Försvaret främst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Runnström, John: Några grunddrag i den levande materiens organisation …. 402
Rynell, Sven: Frankrike och det tyska problemet ………………………. 440
Schuck, Herman: Paris befrielse …………………………………… 295
Sjögren, Einar: Utvecklingslinjer inom svenskt jordbruk ……………….. 157
Stade, Arne: Rommel redivivus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Steckzen, Birger: Några funderingar kring den utrikespolitiska debatten . . . . . . 31
Sundelin, ..J.ke: Civilförsvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Sunden, Ragnar: Konjunkturläget i Förenta staterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Svärd, Gunnar: 1950 års val ……………………………………… 429
Taube, Carl: Korten på bordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
–: Koreakrigets återverkan i Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Tunberg, Sven: Gustaf V in memoriam ……………………………… 483
III
Sld.
Valentin, Hugo: Det personliga i historieundervisningen ……………….. 359
Wellander, Erik: skolpropositionen ………………………………… 141
Westring, G. A.: Flygvapnet …………………….. : . …………….. 513
Wieselgren, 0.: Botolf från östby …………………………………. 109
Wistrand, Karl: Europafrågorna i Strasbourg ………………………… 434
Åkerlund, Henrik: Sverige och Schweiz ……………………………… 149
Litteratur:
Litterära kattor. O. Wieselgren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vetenskap och krigföring. G. A. Westring ……………………………. 179
Spanien och andra världskriget. Birger Swedenborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
sydamerikanska hägringar. Magnus Mörner ………………………….. 188
Fritidsproblem i U. S. A. Gunnar Boalt ……………………………… 253
Tre böcker om Finlands krig. Patrick Bruun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Socialboken. Lennart Gezelius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Om kvinnorörelse och yrkeskvinnor. Olle Nyman ………………………. 311
Bakom järnridån. Gerald Hamilton …………………………………. 364
Den belgiska kungakrisen. B. Swedenborg ……………………………. 411
»I konstens brännspegel». Sten Karling ……………………………… 417
Kartagisk fred och krigsförbrytarprocessen. Erik de Laval ……………… 467
Om kriget kommer. Gerald Hamilton ……………………………….. 471
Västerns försvar. Erik Rosengren …………………………………. 524
Aktuell militär litteratur. Erik Rosengren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
Två herdabrev. Hans Cnattingius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Dagens frågor:
statsverkspropositionen 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Stalins efterträdare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Förenta Nationerna 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Norges försvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Generationsskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rysk politik i Fjärran östern …………………………………….. 119
»Revolution inom revolutionen» i Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Socialistisk reträtt i det brittiska samväldet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Japan och kommunismen ………………………………………… 127
Sällsamt mellanspel i England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Trotskism och rysk terrorism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Borgerlig minoritetsregering i Finland ……………………………… 193
Vapenhjälpen …………………………………………………. 196
Bortre Indien i storpolitiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Riksdagens utrikesdebatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Försvaret i riksdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
skattefrågor i riksdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Den statliga affärsbanken ………………………………………. 264
Hemvärnet 10 år ………………………………………………. 315
Dyrbar essaykonst ……………………………………………… 316
Kekkonen-Fagerholm och generalstrejkshotet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Danmarks försv::tr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Riksbanksfullmäktiges ordförande …………………………………. 367
Den beslutade skolreformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Kekkonens Moskvaresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Västliga planer och bekymmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Kriget i Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Politisk kamp om finska marken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
IV
Sid.
Roosevelt och ryssarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Nordiskt akademiskt samarbete …………………………………… 427
Den kollektiva äganderätten ……………………………………… 475
strejkkrisen i Finland ………………………………………….. 477
Härar genom luften ……………………………………………. 479
Höstens högermotioner i försvarsfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
Lärdomar från Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
U. S. A. och Kommunistkina i öppen konflikt i Fjärran östern ………….. 537
Inhiberad storstrejk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Skatt på konsolidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Strandlagen- »strandrövarlagen» …………………………………. 597
Klarar herr Wärn krisenf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Varia:
Hur mycket har kriget sänkt den tyska levnadsstandardenf Göran Hedin . . . . 68
En svensk storman har gått ur tiden. 8. Foghammar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
De radikala fredsvännerna och friheten. P. G. Andreen …………………. 134
Svenska Frivilligkåren – en återblick. M. Biliverstolpe ……………….. 199
skeppshandeln som torkade in. T. J. Arne ………………………….. 268
Hur stor kan en statsbudget vara f Erin E. Fleetwood …………………. 374
Obligatorisk pensionsförsäkring. Erik Broden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
v