Innehåll


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
UTGIVEN SEDAN 1911
lÅRGÅNG 83 – 1996- NUMMER 6
Redaktörer: Jonas Hellman och Anders Hultin
Redaktion: Marika Ehrenkrona, Bo Hugemark,
Ulf Kristersson och Helena Riviere
Ansvar(~ 11tgivare: Ha11s Bil’.{!er Ekström. Redaktion och expedition: Box 2115,
103 13 Stockholm, Telefon 08-21 02 61, Telefax: 08-16 50 60. Postgiro:
7 27 44-6, Bankgiro: 575-7620. Prenumeration: 255 kr for helar, 130 krfor
ha/var. Studentpris: 200 krfor helar. Löst111mmer 45 kr. lnbilldni11gspänllar:
70 kr. Tidskrifteli litkommer med sex 1111111111er årlige11. Relieftryck AB,
Stockholm 1996. ISSN 0039-677X
Inn e h å ll
Ledare
2 DEN OFFENTLIGA SEKTORN – EN DÅLIG ARBETSGIVARE
Tema
4 DEN OFFENTLIGA MISÄREN – j o11as Hellman & A11ders H11/ti11
5
9
12
15
DEN FÖRDUMMADE ARBETSMARKNADSDEBATTEN – G111111ar Wetterberg
ATT JOBBA OFFENTLIGT l SVERIGE – A11ders Leion
föRTROENDEKRISEN l 5TOCKHOLMS LÄNS LANDSTING – Patrick Belfrage
JAG – EN AVHOPPARE – C/aes-Håka11 Lindho/m
18 VALFRIHET- EN JÄMSTÄLLDHETSFRÅGA – Kristina Axell Oli11
20
25
28
Artiklar
POLSKA BÖNDER – ENVISA, MÄKTIGA OCH MISSFÖRSTÅDDA
– Kjell Albin Abrahamsall
INVANDRARNA UTGÖR ETT GLOBALT KAPITAL – Hedi Be/ Habib
VAD HÄNDER MED PENSIONSREFORMEN? – j o11as Fryk/11nd
Porträtt
31 EN BETYDELSEFULL SVENSK – Per Uttcke/
Signerat
34 HisTORIEN OM DANIEL OCH STATSMINISTERN – Helena Riviere
Debatt
36 MELLAN KONSUMENTMAKT OCH APOKALYPs – Marklis Uve //
38 MOT EN LJUSNANDE FRAMTID- Mag1111s Nilsson
Programdebatt
40 ÄVEN MODERATER TYCKER BESPARINGAR ÄR JOBBIGA – Sten Nordill
42 MODERAT INVANDRARPOLITIK – ETT UNDANTAG FRÅN IDEERNA?
– Tho111as ldergard
Litteratur
44 THE fiRST SPOUSE – Sven Otto Littoriii
Till sist
47 5TOLPILLERPRESIDENTEN – G111111ar Fröroth