Print Friendly, PDF & Email

Ingmar Karlsson; Läs inledningen

Av Redaktionen | 31 december 1992


1992


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

INGMAR KARLSSON:
Läs inledningen!
I
sin anmälan av min bok “Det lilla
Europa – guide till Europas små
folk” (Timbro 1992) har Hans Jeppson två huvudinvändningar. Min inledning av folk som behandlas är inte konsekvent eftersom jag inte behandlar samerna och ej heller ingrerna. Vidare är det en
brist att boken saknar litteraturreferenser
om t ex gagauzer, lemker och östfriser.
I bokens inledning skriver jag att
samerna borde ha sin givna plats i en bok
om de folk i Europa som saknar en “modernation” men att mycket redan finns
skrivet om dessa av personer med större
kunskaper än mina. Jag påpekar vidare
att de talrika små folken i Ryssland är ett
ämne för en särskild bok och att jag därför skriver om liverna i Lettland men ej
om ingrerna som hör hemma i Ryssland
mellan Narva och Ladoga.
Jag betonar dessutom att litteraturhänvisningar saknas av det skälet att så litet
finns skrivet om de flesta av de folk som
boken behandlar. Detta gäller t ex just de
tre folk som Jeppson nämner. Det faktum
att så många av de småfolk som lever mitt
ibland oss i Europa ej finns beskrivna i
bokform var helt enkelt anledningen till
attjag skev “Det lilla Europa”.
Den är som Jeppson påpekar behändig
med sina 170 sidor. Just därför kunde
man väl förvänta sig att en recensent skulle orka ta sig genom inledningen i synnerhet som den också utgör en programförklaring. Uppenbarligen var detta för
mycket begärt.
Ge Svensk Tidskrift som julklapp!
Presentkort rekvireras genom att
prenumerationsavgiften 1993, kr 255:-
insättes på Svensk Tidskrifts postgirokonto
nummer 7 27 44-6.
Ange på girokupongen namn och adress både på er
själv och mottagaren.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019