Inget är heligt

sta_aldrig_stillPer Schlingmann
Stå aldrig still!
Forum 2013

Plötsligt står man mitt i kontorslandskapet, i en energisk reklambyrå där alla letar efter de senaste trenderna, budskapen och där alla far runt i den ständiga jakten. Vi måste vidare, framåt och högre. Det är känslan som kommer över en i de första sidorna av Per Schlingmanns bok ”Stå aldrig still!”.

Att genomdriva lyckosamma förändringar är huvudspåret i boken och intressant ur perspektivet att Schlingmann varit ”spinndoktor” åt moderaterna under framgångsåren. Efter nederlaget i valet 2002 såg han behovet av snabb förändring och lyckades sedan genomföra sina idéer. Partier är ofta konservativa organisationer som lever genom sin historia snarare än för framtiden och Schlingmann lyckades få Moderaterna att genomgå en radikal förändring. Men hur han egentligen hanterade historien och de konserverande krafterna är mer oklart. Han nämner givetvis Fredrik Reinfeldt som sin främste vapendragare men hur de två rent konkret fick lokalavdelningen i Lomma att överge gamla käpphästar och prata de nya Moderaternas språk ges det tyvärr inget större utrymme för i boken.

Moderaterna var på många sätt föregångare i hur de flesta partier arbetar idag och vilken syn de har på väljarna och samhällsproblemen. Schlingmann listar i boken sina tio budord från förändringsarbetet, som påbörjades redan runt 2003, och som vi idag troligen kan se motsvarigheter till i alla partiers kommunikationsplattformar. Att visa sig villig att förändras framhåller Schlingmann som en egen strategi i sig. Ordlistan och den än mer berömda klädkoden utarbetades och offentliggjordes för att verkligen visa på att partiet var förändringsbenäget och tog denna strävan på allvar.

Schlingmanns resa i Moderaterna skulle överlag kunna ha getts större plats i boken. Men det är kapitlen om framgångsrik kommunikation som visar vad Schlingmann verkligen brinner för. Det är i många fall grundläggande kommunikationsteorier men de blir ändå mer intressanta när han kopplar ihop samma teorier med exempel från både Moderaterna och näringslivet. Han berättar exempelvis ICA:s historia – ett företag som inte bara har genomgått en förvandling utan som ständigt letar nya utmaningar och skapar berättelser utöver vad som förväntas av dem.

I boken dyker plötsligt en QR-kod upp med hänvisning till en av moderaternas valfilmer från 2006. Reklambyråkänslan av ett nytt och modernt grepp infinner sig återigen samtidigt som det är roligt att genom mobilen direkt få se filmen som han hänvisar till. Fler QR-koder återkommer i boken, även om alla inte känns helt relevanta för läsupplevelsen. Förklaringen över vad en QR-kod egentligen är saknas, vilket troligen gör vissa läsare ytterst förvirrade. Stundtals blir det också lite rörigt när han far fram och tillbaka mellan kommunikationstips, moderaternas historia och mantrat om vår föränderliga värld. Detta gör också att det känns som vissa stycken är upprepningar på vad man tidigare läst och att vissa delar känns lite överflödiga.

Genomgående är det dock ingen tvekan om att boken vill förmedla en positiv syn på framtiden och på förändring. Vi lever i en spännande värld och alla människor kan förändras. De som hänger med i det höga tempot idag är de lyckas imorgon. Bokens ansats är till stor del att visa hur benägenheten att våga pröva nytt oftast leder till framgång.
Budskapet ifrågasätts dock aldrig, mår vi verkligen bra av denna ständiga utveckling, det snabba tempot och kravet på att ständigt förnya oss? Det nästan maniska budskapet är att allt förändras hela tiden och att vi måste hänga med – ingenting är beständigt, och ska inte heller vara det.

Titeln på kapitel fem skulle också kunna vara en alternativ titel; ”Ingenting är heligt”. Det sammanfattar känslan som genomsyrar hela boken. Om man inte stressas av det budskapet och reklambyråhetsen så är det dock en bra bok i modern kommunikation och hur man inspirerar och genomför framgångsrika förändringar.

Sara Leion arbetar för tjänstemannaledningen i Landstinget Värmland och har en bakgrund som handläggare och politisk sekreterare för Kristdemokraterna. Sara går Svenska Nyhetsbyråns skribentskola. sara_leion