I Svensk Tidskrift för femtio år sedan

Somt tycks förbli sig likt, konstaterar Svensk Tidskrifts redaktion efter en titt i arkivet.

Ur Svensk Tidskrift nr 2 1967.