Hugo Selling: Frånvaron av socialdemokratisk kontroll är inte detsamma som förlorad kontroll

Socialdemokraternas nye partisekreterare, Tobias Baudin, inleder sin debattartikel (Aftonbladet Debatt 2021-12-01) med att det ”är dags att ta tillbaka kontrollen över sjukvården”. Baudin antyder att kontrollen har försvunnit någonstans. Till en plats där den inte var förut, en plats där den inte hör hemma. Men vart har kontrollen försvunnit?

Den övergripande kontrollen över sjukvårdens finansiering och prioriteringar har inte alls försvunnit någonstans utan ligger alltjämt i händerna på folkvalda sjukvårdspolitiker.

Det som dock har skett är att patienterna i större utsträckning själva får bestämma vilken läkare de ska gå till – i stället för att politiker och byråkrater beslutar åt dem. Den enskildes integritet och integritet och delaktighet har stärkts genom en rad valfrihetsreformer som genomförts de senaste decennierna.

År 1985 tillsatte dåvarande vice statsminister Ingvar Carlsson (S) den s.k. Maktutredningen vars huvuduppdrag var att ”fördjupa kunskaperna om medborgarnas möjligheter att påverka sina levnadsvillkor.” Utredningen fann att ”många som kommer i kontakt med den offentliga sektorn känner tyst vanmakt. Områden som skola och sjukvård kännetecknas av brist på valalternativ.”

Efter utredningen genomförde såväl moderata som socialdemokratiska regeringar reformer som stärkte medborgarnas valfrihet. Nu vill S trycka tillbaka svenskarna till vanmaktens tid.

Vad Baudin egentligen menar är att kontrollen över sjukvården har försvunnit till politiker som tillhör andra partier än Socialdemokraterna. Eftersom kontrollen inte ligger i socialdemokratiska händer så uppfattar Baudin det som att kontrollen har försvunnit.

Att Baudin är medveten om att kontrollen över sjukvården fortfarande ligger hos politiker bevisar han i sin artikel. Han ger flera exempel på hur folkvalda – av olika politisk färg – har fattat beslut om sjukvårdens organisation, finansiering och prioriteringar.

Region Stockholm, som Baudin förefaller ogilla mest av allt, är även den region i Sverige som kommit längst med att tillämpa valfrihet inom sjukvården.

Vad Baudins gäng vänder sig emot är inte att politiker, eller ens Moderaterna, styr Region Stockholm utan att människor själva får välja. Under 2020 gjordes 22,5 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare. 44 procent av Sveriges vårdcentraler drivs i privat regi. Att folk vill ha mer valfrihet är tydligt, under de senaste fem åren har 400 000 fler människor valt att lista sig hos en privat driven vårdcentral. I dag ansvarar de privata vårdcentralerna för över 4 miljoner patienter.

Det är dessa miljontals människors beslut som Socialdemokraterna vill överpröva. De tror sig veta bättre vilken läkare du och jag ska ha än vad vi själva gör.

Men väljarna i Region Stockholm gillar valfriheten. I fyra val i rad har stockholmarna röstat för mer valfrihet och nytänkande. För ökad egenmakt i stället för ökad vanmakt. För en mångfald av vårdgivare i stället för att hålla fast vid illa fungerande monopol.  Samtidigt som allt fler självmant väljer att lista sig hos privata vårdgivare.

Frånvaron av socialdemokratisk kontroll är inte detsamma som förlorad kontroll.

Hugo Selling är kommunikationsrådgivare och f.d. ordförande i Fria Moderata Studentförbundet