Historien går igen

”Hur långt idealen, som de framställdes särskilt på 1969 års partikongress, skiljer sig från verkligheten, kan alla partiets medlemmar och alla svenskar i dag konstatera. Särskilt skakad har regeringen blivit genom de tre borgerliga partiernas gemensamma agerande i arbetsmarknadsfrågorna. Hur lyckligt detta än varit för de tre partierna, måste de vara uppmärksamma på att regeringen nu kommer att göra allt för att åter splittra dem.”

I vår historia hittar vi vägen frammåt – och varningar för att slippa snava på samma ställe som våra föregångare. Därför vill Svensk Tidskrift inför helgens Socialdemokratiska partikongress uppmuntra både ombud och andra att läsa redaktör Axel Waldemarsons ”Socialdemokraternas svarta år” från 1971.