Print Friendly, PDF & Email

Herbert Rock; Sådan är socialismen

Av Redaktionen | 31 december 1982


1982


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Litteratur
HERBERT ROCK:
Sådan är socialismen
“Var är det bäst att hamna efter döden, i det
socialistiska eller kapitalistiska helvetet? – I
det socialistiska förstås. Där kan man alltid
hoppas att det saknas kol eller tjära under
grytorna.”
Det är en historia som författaren Andres
Kiing har hört i den sovjetiska republiken
Estlands huvudstad Tallin. Anekdoten skulle
kunna fungera som sammanfattning av hans
senaste bok ” Sådan är socialismen – en
orättvis betraktelse?” utgiven av Timbros
förlag.
Boken är en beskrivning av hur socialismen fungerar – eller inte fungerar – i sju
länder: Sovjetunionen, Kina, Cuba, Vietnam, Tanzania, Polen samt Jugoslavien.
Det är ingen ljus bild Kiing målar upp. Han
beskriver det socialistiska systemet som så-
dant som ett system som aldrig har fungerat i
praktiken. Förr eller senare har det alltid havererat av en eller annan anledning.
Som en röd tråd genom hela boken löper de
kanske svåraste ekonomiska problem man
har i de sju länderna – nämligen distributionen av varor, effektiviteten ijordbruket samt
en rationell fungerande produktionsapparat.
Genom systemet med femårsplaner, dvs
grunden för planekonomin, tvingas länderna
ständigt att göra prioriteringar vilket skapar
brist inom vissa områden och överskott inom
andra.
I de flesta av länderna – möjligen med
Tanzania som undantag – tenderar överskottet att kanaliseras till tunga industriprodukter, medan bristen på konsumtionsartiklar såsom livsmedel, hygienartiklar och klä-
der är i det närmaste konstant.
I flera av länderna – framför allt Sovjet –
“råkar” man ut för missväxt mer eller mindre vatje år. Så har det varit ända sedan 1917.
Kiing frågar sig när de som styr länderna ska
dra slutsatserna av detta.
I samtliga länder som Kiing tar upp hävdar
de styrande att länderna hade det ännu sämre
före den socialistiska revolutionen. I de flesta
fall är detta sant. Vad de dock inte tar hänsyn
till är, att andra jämförbara länder som vid
tidpunkten för revolutionen hade samma förutsättningar nästan undantagslöst har kommit betydligt längre.
Han pekar t ex på Tanzanias grannland Kenya som har ett kapitalistiskt styre. På
alla punkter fungerar Kenya bättre
de bägge länderna hade ungefår
sättningar när den brittiska kolonin
yika 1961 blev den socialistiska staten
nia. I Kenya har man byggt upp ett
välstånd medan ekonomin i
stagnerat. Jordbruksproduktionen har
minskat sedan man kollektiviserade
bruksbyarna.
Både Sovjet och Polen ansågs ända
bötjan av 1900-talet vara något av
kornbodar. Nu drabbas länderna av
livsmedelsbrist.
Boken handlar givetvis inte bara om
dernas varuförsötjning. De politiska
men presenteras ingående, det r..u••ui~:..
matet, korruptionen, maktmissbruket
beskrivs.
Även om varuförsötjningen och
alltså bara upptar en del av
dessa problem som undantagslöst
den främsta orsaken till att inget
system hittills har visat sig
eller ens lika bra – som ett
Om människan inte har personlig
av att producera är det omöjligt att
effektiv produktion. Och med en
ett system som i sig själv ·
det enda incitamentet för att
borgerliga plikterna att undvika
eller andra repressalier.
Min slutsats efter att ha läst Andres
bok är alltså att det socialistiska
bräcklighet intimt hänger samman
faktorer.
” Sådan är socialismen” är ingen
skildring av hur de sju länderna
men det ger den sig inte heller ut
Några möjligheter till jämförel
eftersom ingen av socialismens
har vågat sig på att göra en mclt~”~””n.v.
Iande analys av flera länder.
i boken är synnerligen väl “‘””‘m’~””‘
genom talrika källhänvisningar, och
för inte kunna ifrågasättas.
Boken är intressant läsning för den
bilda sig en lite djupare uppfattning
lismen än den man får genom att läsa
ningarna och följa med i etermedia.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019