Print Friendly, PDF & Email

Herbert Rock; Om att lämna en folkrörelse

Av Redaktionen | 31 december 1982


1982


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

att lämna en
folkrörelse
Året är 1979. Det lackar mot jul. Vi sitter i
vår HSB-lägenhet i Kristineberg i Stockholm och går igenom dagens post. Bland
räkningar, vykort, tidskrifter och brev ligger det information från Hyresgästforeningen i Stockholm. Plötsligt slår det oss
att vi måste vara medlem i foreningen. Det
har vi inte tänkt på tidigare. Kan vi möjligen vara kollektivansluten via HSB? Medlemsavgiften måste i så fall dras automatiskt i samband med att vi betalar hyran,
eller avgiften som det heter när man bor i
bostadsrättslägenhet.
Vi börjar fundera. Varfor är vi i så fall
med i Hyresgästforeningen? Det är ju en
forhandlingsorganisation som forhandlar
med hyresvärdar om hyran. Men vi betalar ju ingen hyra. I HSB är alla sin egen
hyresvärd. Vi betalar bara avgift till foreningen. Vad ska vi då forhandla om? Vi
utser ju vår egen styrelse på årsstämman.
(För övrigt är jag själv ordfOrande i vår
forening.)
Vi fattar beslutet att ta reda på hur det
forhåller sig och i så falllämna Hyresgästforeningen – men se det var inte så lätt
som vi trodde. En folkrörelse lämnar man
inte utan vidare. Däremot är det lätt att
bli kollektivansluten utan att man vet om
det. Redan att 1a reda på huruvida man är
medlem kan vara väl så svårt.
Vi böljar med att ringa till Hyresgästforeningen. Där finns vi inte – men vi kan
möjligen forekororna i HSB:s register över
kollektivanslutna medlemmar. Vi ringer
till HSB och !ar reda på att det inte går att
gå in i datan. Efter ett samtal med “chefen” !ar vi dock reda på att vi är med i
12
Hyresgästföreningen. Chefen var dock på
kurs när vi först ringde, så det tog några
dagar.
Vi begär muntligen utträde ur Hyresgästföreningen, men det går inte. Det ska
ske skriftligen. Vi skickar in vår utträdesansökan – och får trots att rutiner saknas
för detta sen skriftlig bekräftelse på att vi
har strukits ur registret. Att bli befriad
från avgiften går inte. Den ingår i avgiften
till HSB oavsett om vi är medlem eller
inte. Nåväl. Allt är frid och fröjd – tror vi.
Någon gång framåt vårkanten får vi
post från Hyresgästföreningen! Vaba? Vi
är ju inte medlem längre – eller hur? Nytt
samtal till HSB:s dataavdelning. Det visar
sig att strykning i registret endast sker en
gång per halvår – sägs det oss. Vi missade
decemberstrykningen men kan lugnt räkna med att bli struken i maj.
Det blir juni. Hyresgästföreningens post
fortsätter att dimpa ner i vår brevlåda. I
september ringer vi på nytt till HSB. Det
visar sig att vi fortfarande är medlem i
Hyresgästföreningen. Boven i dramat är
den mänskliga faktorn. Man har glömt att
stryka oss ur registret – men givetvis kommer vi att strykas vid nästa tillfålle – i
december.
Nu är det nog bäst att starta den byrå-
kratiska kvarnen, tänker vi. Sagt och gjort.
Vi ringer Datainspektionen och frågar huruvida HSB verkligen får föra ett register
där man bara kan strykas en gång pe
halvår. Inspektionen ska undersöka saken
Så småningom får vi reda på att man ha
gjort ett ärende av vårt samtal – me
diarienummer. Det är grejer det. Vi sug
på orden. Ärende, diarienummer. D
låter fint.
Datainspektionen skriver till HSB få
att få en förklaring till varför det tar s
lång tid att komma ur registret. Han p
HSB är sjuk. Det tar någon månad innan
svaret kommer.
Även hyresgästföreningen får yttra sig
(Under tiden har vi kommit ur registret
Det skrivs brev hit och dit. Även vi
yttra oss. Vi hemställer att HSB ornedel
bart ska ändra sina rutiner. Det har n
hunnit bli februari 1981.
I mitten av juli kom Datainspektione
med sitt slutliga avgörande. HSB har lova
att ändra sina rutiner inom tre år. Datain
spektionen lämnar alltså ärendet utan åt
gärd. Och vi har äntligen kommit ur r
gistret. Vårt ärende är avslutat – för de
här gången. Om HSB inte bättrar si
inom tre år tas det upp på nytt.
Hur många av Hyresgästföreningen
ABF:s, PRO:s, SAP:s m fl folkrörelse
medlemmar är månne ofrivilligt kollekti
anslutna?
Dom kanske inte vet “hur sjutton ma
kommer ut ur registret”.
Herbert Rock

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019