Hayek och den fria företagsamhetenNär politikerna vill ge företagare anställningsliknande trygghet kan det framstå som välmenande, men riskerar den fria företagsamheten. Förståelsen för företagandets villkor verkar i valrörelsen lägre än på länge menar Anders Ydstedt, som manar till (om)läsning av Frihetens Grundvalar.

”När löntagare i majoritetsställning bestämmer i fråga om lagstiftning och politiska riktlinjer, tenderar förhållandena att anpassas efter denna grupps normer och bli mindre gynnsamma för fria yrkesutövare. Som följd härav kommer löntagarnas ställning att bli alltmer lockande och deras relativa styrka att bli allt större.”

Detta skrev Friedrich von Hayek i Frihetens grundvalar och han pekar på en lång rad negativa konsekvenser av en sådan utveckling. Enligt Hayek föredrar flertalet den trygghet det innebär att vara anställda, och det finns ingen anledning att betvivla detta, men när trygghetssökandes norm och syn på social rättvisa får råda leder det till begränsande regleringar mot företagande och tillväxt som slår mot oss alla.

När Hayek vidare skriver att ”Skattesystemet kommer att bygga på ett inkomstbegrepp som väsentligen är löntagarens” går det inte att låta bli att tänka på entreprenörsskattens (3:12-reglerna) norm att vinst huvudsakligen ska ses som lön. Detsamma gäller alla de politiska utspel som syftar till att ge företagare olika former av anställningsliknande trygghet. Något som i förstone kanske låter välmenande men i praktiken inte går att göra utan att begränsa den fria företagsamheten. Det enda som ger riktig frihet för företagande är att kunna förfoga över vinstmedel och därmed själv kunna hantera risker och andra behov. Särskilt med tanke på att de flesta företagare i första hand ansvarar för anställdas trygghet, och först i andra hand sin egen.

Förslag om ökade ingrepp mot det fria företagandet är tyvärr legio i årets valrörelse. Förbud mot vinster i vissa branscher som riskerar sprida sig till fler områden, hot om nya skatter på ägande per se och en tro på att politiken kan hitta vinnare bland företag och branscher med mera. Förståelsen för företagandets villkor verkar tyvärr lägre än på länge. Kanske är detta bara en övergående effekt av en högkonjunktur där ekonomiska realiteter inte verkar påverka valdebatten. Men insikten om att löntagares frihet ytterst beror på att det finns människor (företagare) vars ställning skiljer sig från deras egen, som Hayek skriver, saknas hos alltför många av våra beslutsfattare.

På marknaden kan vi välja och ompröva vårs beslut varje dag men politiker väljer vi bara vart fjärde år. Mindre än fem procent av landets vuxna befolkning är aktiva delägare i företag och en ytterst begränsad del av denna grupp kandiderar i årets val. Hittar ni någon så är mitt förslag att ni ta fram pennan och sätter ett kryss på valsedeln, om inte försök hitta någon kandidat som försöker lyssna på och förstå företagare. För glöm aldrig Hayeks ord:

”Friheten är sålunda idag allvarligt hotad genom löntagarmajoritetens tendens att tvinga på de övriga sina normer och sin livsfilosofi”.

Vi behöver politiker mogna att hålla tillbaka och balansera löntagarmajoritetens normer och som värderar företagsamheten. Det vinner vi alla på.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift