Print Friendly, PDF & Email

Hary Schein; Att spela schack

Av Redaktionen | 31 December 1985


1985


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Debatt
HARRY SCHEIN:
Att spela schack
I Svensk Tidskrift nr 6 publicerades en 10
sidor lång artikel av Sven Fagerberg: “Tjugo
punkter om valet”. Jag har inte läst hela artikeln, fastnade på sid 3 där det stod att jag för
någon tid sedan publicerade ett schackparti i
Svenska Dagbladet. (Det var inte jag utan
Svenska Dagbladet som arrangerade detta
schackparti och det var inte jag utan schackmästaren Axel Omstein som publicerade
det.)
Fagerberg använde mitt schackparti mot
en ungdom mästare som polemik mot socialdemokratin.
“I det taktiska var Schein inte dålig, men
SVEN FAGERBERG:
Enskilt fall och allmän lag
Du tar upp tre punkter.
l Du framhåller att det inte var Du utan
Axel Ornstein, som publicerade Ditt schackparti. Här sviker Ditt språköra. Om jag skulle
säga till Dig om ett nyspelat parti, en nyskriven artikel: ” Var tänker Du publicera det
här?” så hör Du väl ändå attjag använt publicera på ett av flera korrekta sätt?
Det beklämmande är att Du ägnar tid åt en
sådan bagatell. Den enda slutsats jag kan dra
är att Du saknar sakliga argument. I stället
har Du gjort ett meningslöst drag, precis som
jag sade i artikeln.
2 Du slutade läsa på sidan 3. Tröttnade Du
för att artikeln inte längre handlade om Dig?
Eller vill Du helt enkelt vara försmädlig? I det
enare fallet sänker Du Dig till Palmes debattnivå. Han använder ju systematiskt försmädligheter för att skyla sin brist på insikt och
kunskap.
Också detta påstående är ett meningslöst
drag, en flykt från det sakliga.
3 Jag har använt Ditt sätt att spela schack
som en bild av (s)-politik: enstaka sluga drag
429
om det strategiska, om schackspelets inre
struktur, hur man långsamt och metodiskt
bygger upp en ställning, hade han inte en
aning. Han kunde inte förutse följderna av
sina handlingar på sikt. Den blinde pojke,
som var Scheins motståndare, utnyttjade lite
valhänt hans strategiska misstag men såg
ändå längre och vann till slut.”
För några år sedan spelade jag schack mot
en framstående moderat politiker. Han var
utomordentligt aggressiv, satte bort sin dam
efter 12 drag och gav upp efter 17.
Vilka slutsatser kan man dra av detta parti
när det gäller moderat politik?
men brist på långsiktigt tänkande. Det är en
exakt och tydlig bild.
Nu finns det en moderat politiker, som enligt Din beskrivning är en hopplös schackspelare. Du frågar: Vad säger det om moderat
politik? Naturligtvis ingenting.
Genom den fråga Du ställer gör Du dig
skyldig till ett grovt tankefel: Du blandar ihop
ett enstaka fall med en allmän lag. Jag har
sagt om Dig, som enskild person, att Ditt sätt
att spela schack är en bild av den (s)-politik
Du företräder. Däremot har jag inte sagt att
det finns ett generellt samband mellan kompetens i schackspel och i politik. Många
skickliga schackspelare har varit socialdemokrater. Och jag gissar att Fischer, vår tids
schackgeni, inte är någon framstående politiker.
Skillnaden mellan enskilt fall och allmän
lag tas för övrigt ofta upp i intelligenstest.
“Vattendragen dela sig och gå.”
Du önskas bättre lycka nästa gång Du ställer upp Dina pjäser!

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019