Har Sverigedemokraterna möjlighet att bedriva utpressning?SD-sympatisörernas attityder, värderingar och preferenser begränsar
Sverigedemokraternas möjlighet att bedriva utpressning mot Moderaterna och Kristdemokraterna i en regeringsförhandling, skriver Örjan Hultåker.

Partiernas handlingsfrihet aktualiseras av frågan om framtida regeringsbildningar efter 2022 års riksdagsval. Men vilken frihet har partierna i valet mellan att acceptera eller förkasta ett regeringsalternativ? För att en regeringsbildare skall godkännas räcker det att denne inte får en riksdagsmajoritet emot sig. Denne behöver inte ha majoritetens stöd.

Frågan om partiernas valfrihet kan också omformuleras till: vilken möjlighet har partier att bedriva utpressning när det gäller regeringspolitikens innehåll genom ett hot om att annars röstaremot regeringen?

Inte bara partiledningar utan även väljare och sympatisörer har sina värderingar, attityder och preferenser. Om partiledningarna utmanar och sviker sina egna väljare så riskeras det fortsatta stödet. Liberalernas problem efter januariöverenskommelsen är ett exempel.

Partiernas väljare och sympatisörer sätter gränser för partiernas handlingsfrihet i regeringsfrågan. Det är en begränsning som många har glömt bort i diskussionerna om Sverigedemokraternas möjlighet att tvinga en M/Kd-regering till eftergifter.

Sverigedemokraternas väljarbas har genomgått stora förändringar sedan partiet först kom in i riksdagen och har nu blivit mycket homogent med avseende på vänster-högerskalan när det gäller regeringsbildningar.

I en SKOP-undersökning i slutet av februari ställdes frågan, ”Anser du att regeringen gör ett bra eller dåligt jobb?” Sverigedemokraternas sympatisörer är mer negativa till regeringen än något annat partis sympatisörer.

Nästan alla som tycker bäst om Sverigedemokraterna (91 procent) anser att regeringen gör ett mycket eller ganska dåligt jobb, 68 procent svarar mycket dåligt. Av dem som har Sverigedemo­kraterna som nästbästa parti är det också en majoritet (82 procent) som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb.

Redan detta förhållande skulle göra det svårt för Jimmie Åkesson och den övriga Sd-ledningen att försvara ett beslut om att släppa fram en S-ledd regering.

SKOP frågade också om Sverigedemokraternas sympatisörer tror att en regering med Moderaterna och Kristdemokraterna skulle göra ett bättre eller sämre jobb.

 De flesta som sympatiserar med Sverigedemokraterna (77 procent) tror att en M/Kd-regering skulle vara bättre, 39 procent svarar mycket bättre. Av dem som har Sverigedemokraterna som nästbästa parti är det 80 procent som svarar bättre.

Nästan alla som sympatiserar med Sverigedemokraterna (94 procent) tror också att Ulf Kristersson är skickligare än Stefan Löfven på att leda en regering. Av dem som har Sd som nästbästa parti är det 84 procent som delar den uppfattningen.

När det gäller regeringsalternativen gör Sverigedemokraternas sympatisörer samma bedömningar som Moderaternas och Kristdemokraternas sympatisörer med det undantaget att Sd-sympatisörerna tycker sämre om den nuvarande regeringen.

Sd-sympatisörernas attityder och preferenser i regeringsfrågan är inte någon tillfällig nymodighet utan har byggts upp under lång tid, vilket bland annat framgår av SKOP:s eftervalsundersökningar. I synnerhet tycker Sd-sympatisörerna illa om somliga av de partier som ingår i januariavtalet och vill att de åker ut ur riksdagen.

Sd-sympatisörernas attityder, värderingar och preferenser begränsar Sverigedemokraternas möjlighet att bedriva utpressning mot Moderaterna och Kristdemokraterna i en regeringsförhandling.

Inställningen i regeringsfrågan hos dem som har Sverigedemokraterna som nästbästa parti försvårar för partiet att rekrytera nya sympatisörer om partiet sviker de nuvarande väljarna i regeringsfrågan.

I en framtida regeringsbildning kommer inte Sverigedemokraterna att helt sakna inflytande på politiken. Även Moderaternas och Kristdemokraternas sympatisörer vill ha en borgerlig regering och det parti som ställer vad som uppfattas som orimliga och utmanande krav riskerar att sitta med Svarte Petter.

Partiledningarnas ageranden och försiktiga uttalanden, t.ex. Sverigedemokraternas pressträff i veckan, visar på att M, Kd och Sd är medvetna om sina begränsade handlingsalternativ.

Sverigedemokraterna har inte den maktposition som somliga debattörer vill skrämma med. I synnerhet partier på vänster-höger skalans ytterkanter har svårt att hitta alternativ.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare på SKOP