Har SR en budget för mediestöd?Häromveckan hade lokaltidningen Sydsvenskan en stor annons på nätet för Sveriges Radios utbud. Men varför just de? Anders Ydstedt försöker gå till botten med hur SR fördelar sin annonsbudget – och varför.

Då jag inte sett denna typ av annonsering tidigare ställde jag frågan till Lyssnarservice på Sveriges Radio och fick besked att det handlar om en kampanj som kommer att synas i TV4-gruppen, i utomhusreklam och i sociala media samt annonser i dn.se, gp.se, svd.se och sydsvenskan.se. Däremot uppgav Sveriges Radio inte hur mycket pengar som läggs på kampanjen utan svarade att ”Det är en mycket liten andel av Sveriges Radios budget som används för denna typ av marknadsföring och information. Vår budget ligger lågt i jämförelse med andra företag och långt under 1% av Sveriges Radios omsättning satsas på kommunikation. En liten del av detta går till annonsering.”

Med tanke på att Sveriges Radio har en budget på tre miljarder kronor är annonsbudgeten således någonstans under 30 miljoner per år. Det kan synas vara en begränsad kostnad men i för media är 30 miljoner trots allt mycket pengar. Det kan därför vara intressant att veta hur beslut om extern annonsering fattas och vilka begränsningar som finns för hur våra skattepengar fördelas på olika mediaföretag.

Särskilt intressant är det mot bakgrund av att Myndigheten för press, radio och TVs presenterat ett nytt förslag till utformning av mediestöd som väckt mycket debatt. Kritiken är hård från TU (Tidningsutgivarna) som varnar för att koppla eventuellt mediestöd till en bedömning om ”ansvarstagande nyhetsförmedling”.

Låt mig därför publicera utdrag av vad Sveriges Radios presschef Claes Bertilson skriver i mail till mig:

”Det finns inga regler eller restriktioner för hur vår marknadsföring kan göras. Det är en företagsfråga som ska rymmas inom den budget vi har för kommunikation. Där utgör marknadsföringen en liten del av helheten.”

”Beslut om vilka marknadsföringsinsatser som ska genomföras fattas av kommunikationsledningen på Kommunikationsenheten där Helena Engqvist är chef.”

Ansvarfullt hanterat kanske detta är fullt rimligt men til syvende og sidst är det Sveriges Radio som beslutar om annonsbudget och hur annonsmedel används. Bara tanken att det skulle kunna finnas annat än räckvidd som påverkat valet att annonsera med hjälp av skattemedel i Sydsvenskan före Skånska Dagbladet borde stämma till eftertanke och önskan om att sluta med denna typ av annonsering. Och varför fokuserar Sveriges radio på att få de som bor i de tre största städerna som lyssnare?

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift