Håll linjen!

Problemet är inte att privata välfärdsföretag går med vinst, utan att de offentliga går med förlust. Och det är en borgerlig grundprincip värld att försvara, menar Amanda Wollstad.

Sent ska syndaren vakna, skrockar Sjöstedt nöjt från Svenska Dagbladets digitala förstasida, under nyheten om att Moderaterna vill nå en blocköverskridande överenskommelse om vinster i välfärden.

Och ja, vad hade man egentligen väntat sig? Utifrån sett är det en lätt slutsats att dra – M närmar sig S, inser att man haft fel, backar om vinsterna.

Nu är det inte nödvändigtvis det som pågår, och visst ska man driva sin politik utan ängslan över vem som kan tänkas hålla med, men som utspel beaktat kanske gårdagens öppning borde fått gå ett varv till hos strategerna.

Nog behövs det en gemensam syn på välfärdens utförare och dess spelregler, men det är – åtminstone fram till gårdagens utspel – inte Sveriges borgerliga opposition som gjort avsteg från den relativa samsyn som ändå rått på de flesta håll i landet.

Det är Socialdemokraterna som gått vänstern och sina egna populister till mötes, och som övergav alla anspråk på saklighet och opartiskhet i samma sekund som de gav Ilmar Reepalu uppdraget att utreda frågan. Malmös starke man, om det nu är något att skryta med för en kommun som är ökänd för att bekämpa etablering av privata alternativ också när och där de kommunala skolorna stängs ner av kvalitets- och säkerhetsskäl.

Att man faktiskt når en överenskommelse ter sig mot den bakgrunden osannolikt, för det är de ideologiska skyttegravarna för djupa. Det vet med all sannolikhet Moderaterna också, vilket då skulle göra gårdagens utspel till en testballong inför valet 2018. Eller en vit flagg.

Fortfarande cirkulerar DNs myt om de vägda blöjorna som symbol för den krassa kapitalismens människofientlighet – trots att de upprepade gånger bevisats som just en myt. Inte att blöjorna vägdes, utan att det skulle vara av något annat skäl än att man följer socialstyrelsens fastställda riktlinjer om hur man individuellt prövar ut inkontinensskydd för patientens komfort.

Det är ett underbetyg för alla oss som förespråkar fri marknad, ett bevis på att vi inte tillräckligt pedagogiskt och ofta lyckats förklara varför valfrihet är viktigt, varför det gäller även inom välfärden, varför vårdpersonal och patienter är minst lika nöjda hos privata vårdgivare och varför vinster är ett sundhetstecken.

Men värnar vi välfärden och respekterar att varje skattekrona egentligen tillhör den som en gång tjänat in den, då kommer någon förr eller senare behöva ta den diskussionen ett varv till, utan att backa eller staka sig. Därför att det är rätt och riktigt, tillika en av borgerlighetens grundvalar.

Lämpligt då att det vore borgerlighetens självutnämnda ledare som tog täten, inte i en reträtt utan i ett anfall.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift