Gunnar Jarring; Dag Hammarskjöld


1975


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Litteratur
GUNNAR JARRING:
Dag Hammarskjöld
Litteraturen kring Dag Hammarskjöld och
hans livsverk är överväldigande stor. Den behandlar de mest skiftande sidor av hans internationella politiska verksamhet. Publiceringen av hans ”Vägmärken” har medfört en
omfattande produktion av böcker och uppsatser av teologiskt-filosofiskt innehåll, ibland av
författare som är så religiöst engagerade att
den hårt arbetande internationella tjänstemannen Hammarskjöld försvinner i ett förklarat ljus – det omdömet får gälla om vissa
amerikanska teologiska analytiker. Hammarskjöld bedömdes som fallet alltid är med
dem som innehar världens mest utsatta positioner, högst olika. Omdömena ligger mellan
pro et contra.
Adlai Stevenson karakteriserade på sin tid
Hammarskjöld som en av de största ledare
världsorganisationen någonsin haft. Någon annan kunde knappast ha uträttat så mycket för
att söka bygga upp en värld, där folken löste
sina problem med fredliga medel och icke
genom våld. Den sovjetiska inställningen till
Hammarskjöld var under hans sista år som
generalsekreterare starkt negativ. Den förre
chefsdelegaten i Förenta Nationerna för Vitryska republiken K V Kiseljov har i en i dagarna utkommen bok ”Zapiski sovetskogo diplomata” (En sovjetdiplomats memoarer,
Moskva 1974) klargjort att denna inställning
fortfarande gäller. Han betecknar Hammarskjölds generalsekreterartid som den tid då
ämbetets prestige stod som lägst.
Brian Urquharts stora Hammarskjöld-biografi, som utkom 1972, föreligger nu i svensk
översättning, ”Dag Hammarskjöld”, (Norstedts). Det är en volym på 580 sidor, en
även kvantitetsmässigt imponerande prestation. Engelsmannen Brian Urquhart är en av
de få FN-veteranerna som ännu kvarstår i ak·
tiv tjänst. Han började sin bana som Trygvc
Lies personlige assistent, var tillsammans
med Ralph Bunche en av Dag Hammar·
skjölds närmaste medarbetare, fortsatte sitt
arbete i samma ansvarsfulla ställning under
U Thant och innehar nu en av de högsta politiska posterna hos Kurt Waldheim.
Mot denna bakgrund har Urquhart unika
förutsättningar att bedöma Dag Hammar·
skjöld både som människa och som statsman.
Han har kunnat utnyttja praktiskt taget alk
det arkivmaterial som föreligger för denna
tidsperiod. Med sin stora personkännedo11
har han genom samtal med ännu levan
personligheter från de dagarnas FN-te
kunnat berika och färgsätta Hammarskjöl
bilden på ett utomordentligt sätt. Urquha
kunskaper är imponerande. Inget är glö
Han skriver med stor inlevelse om hur jä
malmsblocket från Erland Waldenström o
Bo Beskows väggmålning gav den rätta eftCI
sinnande stämningen i meditationsrumm
Han ger en intressant och initierad skild ·
av de invecklade politiska turem-a i Liban
krisen 1958, där Undens roll var särskilt fr
trädande. Detta endast som ett par exem
Som helhetsomdöme kan sägas att Urquh
Hammarskjöld-biografi är både en perso ·
torisk och litterär bedrift men därutöver
skildring av Förenta Nationernas historia
svårligen kan överträffas.
Sven Ahman har översatt boken. H
kunskaper i det många gånger säregna ”
språket” och FN-problematiken återspeg
ofta i den eleganta översättningen.
tl
d
s.
g
b
a
eJ
h
n
te
se
kc
kc
d:
tic
re
sp
ta
to
Iis
ar
va
tis
sk:
pa
föl
up
ha
hoJ